Beställ referatsamlingen

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling. Referatsamlingen finns både i tryckt version och i en digital version på webben.

Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den nionde och senaste upplagan, för 2020, publicerades i november 2020. Den ersätter den förra upplagan från 2017.

Beställ en tryckt upplaga av referatsamlingen

En tryckt version av referatsamlingen går inom kort att köpa via förlaget Norstedts Juridik. Boken kostar 230 kronor.

Nya beslut

Under rubriken Nya beslut i menyn finns nya beslut som Nämnden för brottsskadeersättning fattat efter att den tryckta referatsamlingen lanserades.

Nya beslut presenteras också kontinuerligt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.

Tidigare utgåva

Ladda ned referatsamlingen

I en helt ny och omarbetad upplaga av Brottsoffermyndighetens referatsamling samlar myndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning.

Ladda ned referatsamlingen i fulltext som PDF-fil.

Praktiska tips om hur du söker information i en PDF-fil.