Bild på tryckt referatsamling i ett fönster

Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling

Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas.

Nya ersättningsnivåer från och med den 1 juli 2022

Från och med den 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Förändringen innebär en påtaglig höjning av ersättningsnivåerna för kränkning. Det innebär att många av de referat och beslut som finns i referatsamlingen inte längre är relevanta för brott som inträffat efter den 1 juli 2022. I menyn till vänster finns däremot referat för några brott som inträffat efter den 1 juli 2022.

Nya beslut

Brottsoffermyndigheten publicerar också nya vägledande beslut på den här webbplatsen. De beslut som publiceras är fattade av Nämnden för brottsskadeersättning efter att den tryckta referatsamlingen lanserades hösten 2020.

Ladda ner referatsamlingen

Du kan också ladda ner referatsamlingen som pdf-fil. 

Spara referatsamlingen som genväg på din telefon

1. Öppna din webbläsare. Skriv in adressen referatsamling.brottsoffermyndigheten.se.

2. Klicka på de tre punkterna om du har en Androidenhet eller på den lilla rutan med en pil i, längst ner i mitten på skärmen, om du har en IOS-enhet som till exempel en Iphone eller Ipad.

3. Välj lägg till på startskärmen alternativt lägg till på hemskärmen.

4. Nu har du en genväg direkt till Brottsoffermyndighetens referatsamling.