Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017

I en helt ny och omarbetad upplaga av Brottsoffermyndighetens referatsamling samlar myndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning. Referatsamlingen innehåller skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott.

Upplagan är uppdaterad med gällande praxis, till exempel de nya nivåerna för grov misshandel med allvarlig respektive livshotande skada. Den innehåller också utökad information om olika skadeståndsrättsliga frågor och om förutsättningar för brottsskadeersättning.

Navigera i referatsamlingen genom att välja brottstyp i menyn.

En tryckt version av referatsamlingen går att köpa via förlaget Wolters Kluwer.
Beställ referatsamlingen.

Ladda ned referatsamlingen som pdf.