Hemfridsbrott

Rätten till kränkningsersättning vid hemfridsbrott förutsätter i regel att den skadelidande är hemma vid tiden för brottet. I fall då bostadsinnehavaren inte är hemma har Högsta domstolen uttalat att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv (NJA 2011 s. 3). När det gäller hemfridsbrott som sker i samband med stöld i bostad hänvisas till avsnittet Stöld i bostad under menyrubriken Tillgreppsbrott mot person.

136

Ingen ersättning

En man befann sig i sin bostad när en annan man olovligen trängde in i trädgården och lyste med en ficklampa genom en altandörr in i bostaden. Han sprang från platsen när han såg bostadsinnehavaren. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott. Någon skadeståndstalan fördes inte i brottmålet. Brottsoffermyndigheten avslog mannens ansökan om brottsskadeersättning för kränkning med motiveringen att han i skadeståndsrättslig mening inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 9835/2014

137

Ingen ersättning

När en kvinna var bortrest utsattes hon för inbrott i sin bostadslägenhet. I lägenheten rådde stor oreda i samtliga rum med utdragna lådor och skåp samt med kläder och andra tillhörigheter utspridda på golven. När kvinnan kom hem konstaterade hon att ingenting hade stulits. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten, som i sitt beslut hänvisade till NJA 2011 s. 3, fann att kvinnan inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Ärende 12233/2010

138

Ingen ersättning

När en kvinna var borta på en middag fick hon ett telefonsamtal från sin syster som befann sig i kvinnans bostad som barnvakt åt kvinnans dotter. Systern berättade att en man olovligen hade trängt in i bostaden och vägrade att lämna den. Åklagaren lade ned förundersökningen med stöd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse. Eftersom kvinnan inte var hemma när hemfridsbrottet ägde rum, ansågs hon inte vara så allvarligt kränkt att hon kunde få brottsskadeersättning. Ärende 7059/2012

139

Ingen ersättning

En kvinna vaknade på natten av ett ljud i bostaden. Hon steg upp och gick ut i hallen. Där såg hon två cigarettfimpar och toalettpapper på golvet. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten gav inte kvinnan ersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas vid ett hemfridsbrott krävs dels att man var hemma när brottet begicks och dels att man antingen konfronterades med gärningspersonen eller i övrigt var medveten om dennes närvaro men höll sig gömd. Omständigheterna i detta fall är inte sådana att ersättning för kränkning kan lämnas. Ärende 1309/2012

140

5 000 kronor

En kvinna låg och sov i sitt hotellrum. Hon vaknade av att en nyckel vreds om i dörrlåset. En man kom in och ställde sig vid sängen. Kvinnan uppmanade honom att lämna rummet, vilket han inte gjorde. Hon knuffade då ut honom. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1702/2011

141

5 000 kronor

En kvinna befann sig i sin bostad när hennes son trängde sig in i lägenheten genom att bryta upp ytterdörren med en kofot och stanna kvar. Tingsrätten dömde sonen för hemfridsbrott och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade henne ersättning med samma belopp. Ärende 6272/2015

142

10 000 kronor

En kvinna befann sig nattetid i sin lägenhet. En man sparkade sönder dörren till lägenheten, trängde olovligen in i bostaden och lade sig i hennes säng. Mannen stannade kvar under en inte obetydlig tid. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5476/2013

143

10 000 kronor

En kvinnas tidigare make trängde sig olovligen in i hennes bostad nattetid utrustad med ett tillhygge. Mannen dömdes för hemfridsbrott, grovt brott, och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10780/2014

144

15 000 kronor

En kvinna och hennes pojkvän låg och sov. De vaknade av att en man befann sig inne i huset. Mannen slog sönder tavlor och annat med en skiftnyckel. Han kom in i sovrummet, skrek obegripliga saker och hotade paret med skiftnyckeln. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott och olaga hot samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3060/2013