Överträdelse av kontaktförbud

190

Ingen ersättning

Pappan till en flicka överträdde ett meddelat kontaktförbud. Han talade först med flickans mamma och storasyster på en tågperrong, trots att mamman uppmanade honom att lämna stationen när ett tåg kom in. När flickan sedan kom till platsen ropade pappan till henne på ett avstånd om cirka 50 meter. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade flickans yrkande om skadestånd för kränkning eftersom pappan hade tagit kontakt med flickan på avstånd och kontakten varit kortvarig. Brottet hade därmed inte inneburit ett så allvarligt integritetsangrepp att ersättning för kränkning kunde beviljas. Brottsoffermyndigheten delade domstolens bedömning. Ärende 8360/2013

191

Ingen ersättning

Efter att en man meddelats kontaktförbud gentemot en kvinna försökte han vid ett tillfälle kontakta henne per telefon. När hon inte svarade skickade han ett sms till henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade kvinnans yrkande om skadestånd för kränkning. Det rörde sig om ett enstaka tillfälle och mannen hade inte fått personlig kontakt med kvinnan. Hon fick inte heller någon brottsskadeersättning. Ärende 6256/2012

192

5 000 kronor

En kvinnas tidigare partner bröt mot ett kontaktförbud som han meddelats gentemot henne genom att han under en dryg månads tid skickade ett stort antal meddelanden till henne via Facebook. Tingsrätten dömde mannen för överträdelse av kontaktförbud och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som domstolen dömt ut, vilket var 5 000 kronor. Ärende 11246/2014

193

5 000 kronor

En kvinna utsattes för överträdelse av kontaktförbud av en man som hon tidigare haft en relation med. Vid tre tillfällen under några dagars tid sökte han upp henne i bostaden och ringde samt knackade på hennes dörr. Vid ett av tillfällena gick han också in i lägenheten. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7599/2020

194

10 000 kronor

En kvinna utsattes för överträdelse av kontaktförbud vid totalt 16 tillfällen under en period om fyra månader av en man som hon tidigare haft en relation med. Mannen skickade henne ett brev och sökte vid fem tillfällen upp henne i anslutning till hennes bostad, bland annat nedanför hennes balkong, genom att ringa på hennes ytterdörr och prata genom brevinkastet. Mannen kontaktade även kvinnan vid upprepade tillfällen genom att ringa henne och skicka över 100 meddelanden via sociala medier. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4335/2018