Våld vid flera bestämda tillfällen

57

10 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i den gemensamma bostaden. Vid det första tillfället tilldelade han henne en örfil och vid det andra tillfället greppade han tag om hennes huvud och dunkade det mot golvet med smärta, svullnad och blånad som följd. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med det beloppet. Ärende 6728/2013

58

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Vid det första tillfället drog mannen ner kvinnan på marken vilket orsakade en mindre sårskada och smärta. Vid det andra tillfället utdelade han flera slag mot hennes huvud och kropp samt satte sitt knä mot hennes bröstkorg. Våldet medförde blånader och smärta. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11205/2019

59

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i den gemensamma bostaden. Vid det första tillfället knuffade han ner henne på golvet i ett duschutrymme och skallade henne i ansiktet. Vid det andra tillfället slog han en dörr mot henne upprepade gånger, tryckte in henne i en garderob samt drog och slet i hennes ena arm. Våldet medförde smärta, hudavskrapningar, svullnader, ledutgjutning och blåmärken. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 463/2015

60

20 000 kronor

En kvinna misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i det gemensamma hemmet. Vid det första tillfället tilldelade han henne ett slag i ansiktet som medförde smärta, rodnad och blånad. Vid det andra tillfället tog han tag i henne och kastade ner henne på golvet, stoppade in fingrar i hennes näsa och mun och drog, slog henne i ansiktet och kastade ner henne i ett badkar. Av misshandeln fick kvinnan smärta och blånader. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 12303/2019

61

20 000 kronor

En man misshandlades vid två tillfällen av sin sambo i deras gemensamma bestod. Vid det första tillfället tog hon ett struptag om hans hals vilket medförde blåmärken. Vid det andra tillfället tilldelade hon honom ett knytnävsslag i ansiktet och klöste honom i ansiktet med smärta, rodnad och sårskada som följd. Tingsrätten dömde kvinnan för två fall av misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 20 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med det utdömda beloppet. Ärende 6047/2019

62

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

63

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

64

50 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

65

60 000 kronor

En kvinna misshandlades vid tre tillfällen av sin man i det gemensamma hemmet. Vid det första tillfället stack mannen en kniv i kvinnans armhåla, vilket orsakade sårskada i bröstet och lungsäcken. Skadan var inte livshotande. Kvinnan var vid tillfället gravid i sjätte månaden. Mannen misshandlade henne vid ytterligare två tillfällen genom att han tilldelade henne slag med knuten hand, drog henne i håret samt tog ett tag om hennes nacke och drog ut henne ur barnens förskola. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel och misshandel samt att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med sammanlagt 50 000 kronor. Brottsoffermyndigheten prövade ärendet efter praxishöjningen vid allvarlig men inte livshotande personskada och fann att kvinnan hade rätt till ersättning med 50 000 kronor för kränkning för den grova misshandeln. Myndigheten lämnade även ersättning med det belopp som domstolen hade dömt ut avseende de två andra misshandelstillfällena. Kvinnan fick därför brottsskadeersättning för kränkning med totalt 60 000 kronor. Ärende 9905/2014