Vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan

381

Ingen ersättning

En kvinna arbetade på en nattklubb när två män började bråka. En av dem slog en flaska mot den andre så att det flög glassplitter på kvinnan. Hon tillfogades skärskador i ansiktet och på ena handen. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten bedömde gärningen som vållande till kroppsskada och fann att omständigheterna inte var så försvårande att handlingen närmade sig en uppsåtlig handling. Kvinnan fick därför ingen ersättning för kränkning. Ärende 10201/2019

382

Ingen ersättning

En okänd person sköt en nyårsraket som träffade en pojke på handleden. Kläderna började till viss del brinna och pojken fick en tredje gradens brännskada. Polisen inledde ingen förundersökning eftersom brottet inte gick att utreda. Brottsoffermyndigheten fann att omständigheterna talade för att raketen av misstag träffat pojken, och ansåg därmed inte att gärningen närmat sig en uppsåtlig handling på så sätt att den inneburit en allvarlig kränkning. Någon ersättning lämnades därför inte. Ärende 10338/2018

383

5 000 kronor

En kvinna cyklade på en cykelbana och körde in i en stålvajer som någon hade fäst över vägen. Hon ramlade omkull och fick vissa skador. Ingen person kunde bindas till gärningen som rubricerades som vållande till kroppsskada. Brottsoffermyndigheten fann att handlingen närmade sig en uppsåtlig gärning och därför hade samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den personliga integriteten. Myndigheten lämnade därför ersättning för kränkning med ett belopp som bestämdes till 5 000 kronor. Ärende 10381/2010

384

5 000 kronor

En man arbetade som personlig assistent och befann sig i en bostad. En annan man kastade in flera stora stenar genom fönstren till olika rum. De var mycket nära att träffa assistenten. Tingsrätten dömde gärningspersonen för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd till assistenten med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade ersättning med samma belopp. Ärende 4136/2013

385

5 000 kronor

En kvinna och hennes två barn färdades i en bil när en man kastade en sten mot bilen så att bakrutan krossades och glassplitter spreds i bilen. Hovrätten dömde mannen för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Hovrätten uttalade i skadeståndsdelen att mannen medvetet utsatt målsägandena för fara. Brottsoffermyndigheten beviljade ersättning med samma belopp som det utdömda. Ärende 2449/2015

386

10 000 kronor

En man sköt in genom ett fönster i den lägenhet där en kvinna befann sig. Skottet träffade i kökets tak. Mannen dömdes för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8063/2015

387

15 000 kronor

En man var på väg till en butik när han såg fyra män som stod och bråkade. En av dem tog fram en pistol och avlossade flera skott varav ett skott rikoschetterade och träffade mannen. Han tillfogades en sårskada på magen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för vållande till kroppsskada, grovt brott, och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11080/2017

388

20 000 kronor

En man körde en bil med fyra passagerare. En av passagerarna i baksätet hanterade ett skarpladdat vapen så att ett skott gick av och träffade mannen i ryggen. Åklagaren väckte åtal för vållande till kroppsskada, grovt brott, alternativt framkallande av fara för annan. Tingsrätten ogillade åtalet mot den tilltalade eftersom det inte gick att styrka att det var han som begått gärningen. Brottsoffermyndigheten beviljade den skadade mannen brottsskadeersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 1832/2018