Olaga förföljelse

115

10 000 kronor

En kvinna blev ofredad och sexuellt ofredad av en man vid fem tillfällen under sju månaders tid. Vid ett tillfälle tog mannen kontakt med kvinnan på tunnelbanan, trots att hon visade att hon inte ville det, och när hon skulle gå därifrån skrek han nedsättande tillmälen till henne. Mannen skickade även tre brev till henne med sexuellt och kränkande innehåll. Vid ett tillfälle kommenterade han, med sexuell innebörd, hennes profilbild på Facebook. Tingsrätten dömde mannen för olaga förföljelse och anförde i domskälen att de gärningar mannen begått måste ses i ljuset av det beteende som han uppvisat under skoltiden, då han under lång tid följt efter kvinnan och utsatt henne för obehag. Han dömdes även att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 3201/2020

116

15 000 kronor

En kvinna utsattes för olaga förföljelse under en period om cirka tre veckor av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen skickade ett mycket stort antal sms till henne, varav flera med hotfullt innehåll, samt ringde henne ett stort antal gånger. Vid ett tillfälle sökte han upp henne och följde efter henne utomhus. Vid ett annat tillfälle tog han hennes mobiltelefon och kastade den i marken så att den gick sönder. Han skickade också en bild på en pistol till henne via en chatt. En dag sökte han upprepade gånger upp kvinnan vid hennes bostad och uppehöll sig där och förde oljud. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 4569/2017

117

20 000 kronor

En kvinna ofredades av sin tidigare sambo. Han skickade ett 30-tal sms till henne med i huvudsak kränkande innehåll. Efter att mannen hade meddelats kontaktförbud gentemot kvinnan kontaktade han henne vid sex tillfällen per telefon. Vid två av dessa tillfällen uttalade mannen hot av innebörd att han skulle döda eller skada henne samt att den man som hon hade ett förhållande med skulle komma att dödas. Mannen kontaktade henne per telefon vid ytterligare 17 tillfällen utan att hon svarade. Brottsligheten pågick totalt i drygt fyra månader. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och olaga förföljelse samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 20 000 kronor. I beslutet anförde myndigheten att man vid bedömningen av graden av kränkning vid olaga förföljelse främst bör ta hänsyn till brottets straffvärde, tidsfaktorn, intensiteten samt den geografiska närheten mellan den skadelidande och skadevållaren. Ärende 4240/2012

118

25 000 kronor

Efter att en kvinna medverkat i ett TV-program kontaktades hon av en man via Facebook. Han ville bli vän med henne och hon accepterade hans förfrågan. Därefter skickade mannen ett stort antal e-post- och Facebookmeddelanden, sms, mms och ringde till henne ett tiotal gånger samt skrev inlägg och kommentarer på hennes blogg och skickade blommor till henne. Mannen kunde skicka uppemot tio e-postmeddelanden per dag och de innehöll ofta sexuella anspelningar. Brottsligheten pågick i drygt ett år. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och olaga förföljelse samt att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 9061/2012

119

30 000 kronor

Under cirka en veckas tid fick en kvinna en mängd sms och mms samt ljudoch filmfiler från en man. Flera av meddelandena hade sexuellt innehåll. I en filmsekvens onanerade mannen. Sedan han meddelats ett besöksförbud gentemot kvinnan överträdde han detta genom att under en veckas tid skicka flera hundra sms, mms, ljudinspelningar och filmer till henne. I två mms skrev mannen hotfulla meddelanden och bifogade två bilder. På den ena höll han i en snara och på den andra en yxa. Mannen skickade även flera ljudfiler med hotfullt innehåll. Tingsrätten dömde mannen för ofredande, sexuellt ofredande och olaga förföljelse samt att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till 30 000 kronor. Ärende 4187/2012

120

40 000 kronor

Under cirka ett års tid ofredades en kvinna av sin tidigare man varvid han även gjorde sig skyldig till överträdelse av kontaktförbud. Han ringde över 400 samtal till hennes telefon, sökte upp henne i hennes bostad och skrek nedsättande tillmälen, skickade ett mycket stort antal meddelanden till hennes telefon samt följde efter henne med bil varvid han vid ett tillfälle förmådde henne att stanna och spottade på hennes bil. Han kontaktade även kvinnans väninna för att be henne framföra meddelanden till kvinnan. Tingsrätten dömde mannen för olaga förföljelse och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11554/2017