Rån i arbetet

Rån mot butiker, banker och liknande

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek vid denna typ av rån är:

  • typ av hot,
  • fysisk närhet till rånaren,
  • grad av våld som används samt
  • hur lång tid rånet pågår.

De nivåer som utkristalliserats i skadeståndsrättslig praxis och som fortfarande gäller kan i grova drag beskrivas på följande sätt.

Ingen ersättning. Personen är inte i den lokal där rånet inträffar eller omfattas inte av något hot, vare sig direkt eller indirekt, och har möjlighet att lämna platsen utan att det uppmärksammas av rånaren.

5 000 kronor. Personen är närvarande i den lokal där rånet sker och omfattas indirekt av rånarens hot eller kan inte lämna platsen utan att riskera att utsättas för hot.

10 000–12 000 kronor. Personen är utsatt för direkt väpnat hot.

15 000 kronor. Personen är utsatt för direkt väpnat hot och blir fysiskt berörd av rånaren eller hens vapen. Denna nivå rymmer visst mindre allvarligt våld samt den omständigheten att rånoffret tvingas ner på golvet eller tvingas utföra enklare uppgifter.

20 000 kronor och därutöver. Personen är utsatt för direkt väpnat hot och utsätts för mer betydande våld, tvingas utföra mer omfattande uppgifter, skiljs från sina arbetskamrater, binds, blir inlåst eller liknande. Även avlossande av skott innebär objektivt sett en skärpning av hotsituationen och därmed en högre grad av kränkning.

279

Ingen ersättning

En kvinna arbetade i en butik när en man rånade hennes kollega som befann sig vid kassadisken. Kvinnan befann sig i den bakre delen av butiken och kunde se rånaren komma in i butiken och skrika något som hon inte uppfattade. Mannen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om ersättning för kränkning. Eftersom hon inte utsatts för något direkt eller indirekt hot av gärningspersonen ansågs hon inte ha utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 10862/2014

280

5 000 kronor

En man befann sig på toaletten på den bank där han arbetade. När han öppnade toalettdörren hörde han en smäll. Han såg en maskerad person och förstod att det var ett rån. Han stannade på toaletten och kikade ut genom en dörrspringa. När han inte såg rånarna tog han sig fram till larmet som han aktiverade. Han lade sig sedan ner på golvet intill en kopieringsmaskin. Han såg hur rånarna tog pengar genom hot mot hans kollegor. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten gav mannen brottsskadeersättning för kränkning med följande motivering. Mannen har visserligen inte konfronterats med rånarna. Han har däremot befunnit sig i den lokal där brottet begåtts och har inte heller haft möjlighet att obemärkt lämna lokalen. För den allvarliga kränkning av mannens personliga integritet som brottet inneburit har han rätt till ersättning med 5 000 kronor. Ärende 6144/2010

281

10 000 kronor

En kvinna befann sig inne på kontoret i en guldsmedsbutik tillsammans med några andra personer. Plötsligt såg hon två män som försökte ta sig in på kontoret genom ett fönster. En av männen riktade en pistol mot henne. Hon sprang då ut från rummet. Rånarna tog klockor och guldföremål som fanns inne på kontoret. De lämnade sedan rummet genom fönstret. Gärningspersonerna förblev okända. För den allvarliga kränkning av kvinnans personliga integritet som brottet inneburit fick hon ersättning med 10 000 kronor. Ärende 7723/2012

282

12 000 kronor

En kvinna arbetade på en snabbmatsrestaurang när en maskerad man riktade en kniv mot henne och tvingade henne att överlämna pengar från kassan. Tingsrätten dömde mannen för rån och att betala skadestånd till kvinnan med 12 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9725/2019

283

12 000 kronor

En man arbetade på ett apotek när en annan man riktade en pistol mot honom och beordrade honom att överlämna mediciner. Tingsrätten dömde gärningspersonen för rån och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda, vilket var 12 000 kronor. Ärende 7878/2019

284

15 000 kronor

En kvinna arbetade i en butik när hon utsattes för ett rån av en man. Mannen höll fast henne, riktade en kniv mot henne, höll kniven mot hennes sida och krävde att hon skulle öppna kassan. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med ett vitsordat belopp för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med samma belopp som hovrätten dömt ut, vilket var 15 000 kronor. Ärende 11525/2019

285

15 000 kronor

En kvinna arbetade som värdetransportör och skulle tillsammans med en kollega fylla på kontanter i en bankomat. När kvinnan gick till bilen för att hämta en värdeväska sprang två män mot henne samt uppmanade henne att släppa väskan och lägga sig ner. En av männen höll en pistol i sin ena hand och riktade pistolen mot henne. Den andra mannen höjde ett okänt föremål över sitt huvud. Efter att männen tillgripit väskan försvann de från platsen. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 15 000 kronor. Ärende 3009/2014

286

15 000 kronor

En kvinna arbetade på ett apotek när hon utsattes för ett rån. Rånaren uttalade upprepade gånger att han skulle döda kvinnan och höll en kniv mycket nära hennes kropp. Han tog tag i hennes ena arm och förde henne i riktning mot lådorna där den receptbelagda medicinen förvarades. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 10074/2018

287

20 000 kronor

En man arbetade i en butik när han utsattes för ett rån av två män som var beväpnade med en kniv respektive en yxa. Rånarna tog tag i mannen, drog in honom i olika utrymmen och tvingade ner honom på golvet. Han tvingades även låsa upp uttagsautomaten och lyfta ut kassetterna därifrån. Vid något tillfälle under händelseförloppet fick mannen en kniv tryckt mot ryggen. Innan rånarna lämnade lokalen band de fast mannens händer vid en lastpall. Polisen lade ned förundersökningen eftersom vidtagna åtgärder inte lett till att någon kunde misstänkas för brottet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 3777/2019

288

20 000 kronor

En kvinna arbetade i en butik när en maskerad person riktade en pistol mot henne och uppmanade henne att öppna kassaskåpet. När hon uttalade att det var tidlås på skåpet tvingades hon gå till ett rum på övervåningen med personen medan de väntade på att skåpet skulle öppna sig. Personen riktade under hela förloppet pistolen mot henne. När tidlåset ljöd gick de tillbaka ned varefter hon slog in ytterligare en kod. Personen tillgrep varor som förvarades i kassaskåpet och tvingade henne på nytt att gå till rummet på övervåningen där hon belades med handfängsel och tilldelades ett slag mot bakhuvudet. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten betalade ut ersättning för kränkning till kvinnan med 20 000 kronor. Ärende 2219/2015

289

30 000 kronor

En man ägde en bilfirma och blev på sin arbetsplats rånad av tre män. Rånarna riktade ett pistolliknande föremål mot mannen och sa att om han inte gjorde som de sa skulle de döda honom. Mannen tvingades att sätta sig ner och tilldelades flera slag mot huvudet och ryggen. En av rånarna riktade en kniv mot hans ansikte samtidigt som de andra tömde kassaskåpet. De tog även mannens mobiltelefon och hemnycklar från hans jacka. En av rånarna riktade pistolen mot mannens huvud, gjorde en mantelrörelse och tvingade honom att starta en bil. Rånarna band mannens händer och fötter och lämnade därefter platsen i tre bilar. Hovrätten dömde en av männen för rån och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3804/2018

290

40 000 kronor

Två män rånade den bank där en kvinna arbetade. Männen tog sig in i lokalen genom att krossa en ruta. De var maskerade och beväpnade med yxa och pistol och under hela rånet slog de på möbler och väggar med sina yxor. Männen tvingade kvinnan och hennes kollega att öppna kassalådor och skåp och att lasta över pengar i deras väska. Männen knuffade, tog tag och drog hela tiden i dem, bland annat tog en av rånarna tag i kvinnans nackhår och drog henne baklänges samt slet av hennes glasögon. Kvinnan och hennes kollega tvingades även ner till ett valv, där en av männen avlossade ett skott med pistolen. Några gärningspersoner kunde inte bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten ansåg att kvinnan hade rätt till ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Ärende 9325/2014

291

50 000 kronor

En man arbetade i en butik när han utsattes för ett grovt rån av fyra män. Rånarna sköt honom i ena benet och tilldelade honom ett slag i bakhuvudet med pistolen. Han tilldelades även slag på axeln med en skruvmejsel, som dock inte medförde några skador. Det var fråga om ett relativt hastigt händelseförlopp. Polisen lade ned förundersökningen eftersom vidtagna åtgärder inte lett till att någon kunde misstänkas för brottet. Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning för kränkning med 50 000 kronor. Ärende 9955/2017

Taxirån

Vid rån mot taxichaufförer ser man särskilt till den speciella utsatthet det innebär att arbeta ensam i sin taxibil. Många gånger har de dirigerats till någon ödslig plats av rånaren. Bilkupéns begränsade utrymme gör också att chaufförerna har en fysisk närhet till rånaren och begränsad möjlighet att fly.

292

15 000 kronor

En taxichaufför körde en man till en adress. När han stannade bilen ville mannen ha hans mobiltelefon. Mannen tog sedan fram en kniv, hotade chauffören med den och beordrade honom att lämna taxibilen. Mannen körde sedan i väg med fordonet. Tingsrätten dömde mannen för rån och att betala ett medgivet skadestånd till chauffören. Brottsoffermyndigheten bestämde brottsskadeersättningen för kränkning till 15 000 kronor. Ärende 10710/2013

293

15 000 kronor

Två personer rånade en taxichaufför. De tog ett hårt grepp om hans hals, höll en nyckel mot halsen och krävde att få hans plånbok. Våldet medförde smärta och andnöd. Tingsrätten dömde en man och en kvinna för brottet och att solidariskt betala skadestånd till chauffören med 15 000 kronor för kränkning. Han fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 6957/2012

294

20 000 kronor

En man arbetade som taxichaufför när han rånades av två män. En av männen tryckte ett hårt föremål mot hans bakhuvud och sa att han skulle skjuta honom om han inte satte händerna på ratten. Mannen klev sedan ur bilen, öppnade förardörren och riktade en pistol mot taxichauffören. Männen tilltvingade sig pengar och sprang sedan från platsen. Ingen person kunde bindas till brottet. Mannen fick brottsskadeersättning för kränkning med 20 000 kronor. Ärende 8510/2014

295

20 000 kronor

En man arbetade som taxichaufför och körde en kvinna och en man när kvinnan började ifrågasätta taxinotan. Både kvinnan och mannen utsatte sedan taxichauffören för våld genom att tilldela honom slag och sparkar mot huvudet och kroppen efter att han dragits ner på marken. Våldet medförde smärta, svullnad, blodvite och skadat näsben. Mannen hotade också taxichauffören genom att sparka på taxibilen. Han tog även en mobiltelefon från bilen. Hovrätten dömde mannen för rån och kvinnan för misshandel. Mannen skulle betala skadestånd till taxichauffören med 20 000 kronor för kränkning. Taxichauffören fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7054/2014

296

40 000 kronor

En man arbetade som taxichaufför när han rånades av tre män. Han drogs ut ur taxibilen och placerades i baksätet mellan två av männen medan den tredje satte sig i förarsätet. De körde iväg och under färden utsattes mannen för hot och våld. Männen i baksätet hade var sin brödkniv som de hotade honom med. De höll knivarna mot mannens hals, tog kontanter från honom och tvingade honom att logga in på internetbanken där han kunde visa att han inte hade några pengar på kontot. Männen skar honom med kniv i vänster skinka och höger lår med mindre sårskador som följd. Innan de lämnade bilen fotograferade de mannens körkort och sa att de skulle döda honom om han kontaktade polisen. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Ärende 8748/2019