Upprepade fall av hot och ofredanden

73

15 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

74

20 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

75

25 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

76

30 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.

 

77

40 000 kronor

Det här referatet är inte längre aktuellt eftersom ersättningsnivåerna har höjts.