Beslut fattade 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

50 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka två och ett halvt år för totalt tio gärningar av en man under och efter den tid de haft en relation. Gärningarna bestod av två fall av misshandel, tre fall av ofredande och fem fall av överträdelse av kontaktförbud. Vid det första misshandelstillfället tog mannen ett tag kring kvinnans käke och tryckte henne mot en spegel i hallen och ned i en säng samt sparkade henne på låret. Vid det andra tillfället tog han tag i kvinnans överarmar och slängde henne i golvet så att hon slog i knät. Våldet medförde smärta, svullnad samt blånad. Det första ofredandetillfället bestod av att mannen under nästan en månads tid sände över 4 000 sms, ringde 34 telefonsamtal, talade in flera meddelande på hennes telefonsvarare samt ringde på hennes porttelefon. Vid det andra tillfället ringde mannen på kvinnans porttelefon och skrek på henne. Vid det sista tillfället av ofredande ställde mannen sin bil utanför kvinnans bostad och blinkade med strålkastarna mot hennes fönster. Överträdelse av kontaktförbud bestod av att mannen ringde på kvinnans porttelefon och skrek på henne, sände e-post till henne vid tre tillfällen samt sände meddelanden till henne via sociala medier.

Mannen dömdes för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 50 000 kronor med följande motivering.

Av 5 kap…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov fridskränkning

60 000 kronor

Under en period om cirka 13 månader utsattes en kvinna vid åtta tillfällen för totalt sju fall av misshandel, tre olaga hot och två ofredanden av en man som hon hade en fast parrelation med. Vid det första tillfället tryckte mannen med sina fingrar mot hennes ansikte och spottade henne i ansiktet. Vid det andra tillfället drog han med en tand eller tryckte med sina tänder mot hennes kind samt spottade henne i ansiktet. Vid det tredje tillfället tog mannen ett grepp om kvinnans haka/vid käkarna och lyfte upp henne. Han fällde även uttalande med innebörd att han lätt kunde döda henne. Vid det fjärde tillfället knuffade han henne mot ett kylskåp och sparkade henne i baken och vid det femte tillfället slog han henne över ena örat. Vid det sjätte tillfället tryckte han in henne i ett smalt utrymme mellan dusch och handfat, drog henne i håret, tryckte med händerna på hennes rygg och tog ett grepp om hennes armar/axlar och lyfte upp henne. Vid det sjunde tillfället hotade han henne genom att yttra att han skulle döda henne och elda upp huset samt alla träd runt huset. Vid det sista tillfället drog mannen, under en bilfärd, kvinnan i håret och fällde uttalande med innebörd att han skulle köra ihjäl dem. Det samlade våldet medförde smärta, märken på kinden, rodnader, blånader, skrapmärke samt tillfälliga öronbesvär.

Tingsrätten dömde mannen för grov fridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

60 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka tre och en halv månad för grov kvinnofridskränkning bestående av misshandel vid fyra tillfällen och olaga hot vid ett tillfälle. Brotten begicks av en man som kvinnan hade en relation med.

Vid första misshandelstillfället tilldelade mannen kvinnan flera hårda slag i ansiktet med öppen hand, tog ett stryptag med ena handen om hennes hals, slet av henne ett halsband och spottade på henne. Två dagar senare hotade mannen att döda henne medan han höll i en trälist eller planka. Han utdelade också flera slag mot hennes huvud/ansikte, tog tag om hennes käke och knuffade henne hårt i bröstet. Vid samma tillfälle hotade mannen henne med en sax och slog henne i huvudet med en glasförsedd tavla så att glaset krossades. Några månader senare befann sig kvinnan tillsammans med mannen och en väninna i deras lägenhet. När hon ville följa med väninnan hem blev mannen arg och slog kvinnan med öppen och knuten hand i ansiktet eller på halsen samt på ena armen. Dagen därpå kom hon till lägenheten för att hämta saker. Mannen misshandlade då henne under ett utdraget händelseförlopp om cirka en och en halv timme. Våldet bestod av sparkar mot magen/revbenen och en stor mängd slag mot ansiktet/huvudet. Mannen slog även kvinnan på kroppen med en fjärrkontroll, knuffade henne i bröstet, tog smärtsamma grepp om handlederna och käken samt spottade henne i ansiktet.

Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grov kvinnofridskränkning samt två övergrepp i rättssak under en period om cirka två månader. Brotten begicks av en man som kvinnan hade en relation med. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av sex misshandelstillfällen och ett olaga hot. De fem första tillfällena bestod av att mannen tog tag i kvinnans ansikte och vred om, att han drog henne i håret, tog ett grepp om hennes hals samt att han tilldelade henne bland annat slag i ryggen, på armen samt i ansiktet. Vid det sista misshandelstillfället tog mannen tag i kvinnans hud på ryggen och vred om, drog henne i håret, nypte, klämde och bet henne i ansiktet samt bet henne på axeln. Mannen tog även upprepade tag runt henne hals, varav ett med kraft, samt tilldelade henne upprepade slag mot huvudet och kroppen bland annat magen och underlivet. Vid tillfället var kvinnan gravid. Mannen stoppade även sina fingrar i hennes mun och drog i mungipan. Olaga hotet bestod av att mannen vid upprepade tillfällen uttalade hot mot kvinnan med innebörd att han skulle skada henne och bränna ner hennes hus.

Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

70 000 kronor

Under en period om en månad utsattes en kvinna för grov kvinnofridskränkning samt ett fall av övergrepp i rättssak av sin make. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av åtta tillfällen om totalt tre fall av misshandel, fyra olaga hot, tre ofredanden och ett fall av grovt hemfridsbrott. Vid det första misshandelstillfället slog maken kvinnan i huvudet och tog ett grepp om hennes hals. Vid det andra tillfället tog han ett grepp om nacken och sparkade henne på höften samt uttalade nedsättande tillmälen. Vid det tredje tillfället knäade han henne i magen, tog ett grepp om hennes hår och slog henne i ansiktet. Vid samma tillfälle höll han för hennes mun och näsa och uttalade även till hennes syster att det var kvinnans sista natt i livet. Det samlade våldet medförde smärta, andnöd, yrsel, svullnad, blånad samt sårskada. Vid ett tillfälle tvingade maken kvinnan att vara vaken en hel natt samtidigt som han kallade henne nedsättande saker och hotade henne med våld om hon inte svarade på hans frågor. Vid två andra tillfällen hotade han henne; vid det ena tillfället om att använda våld för att hindra henne från att lämna uppgifter till sociala myndigheter och vid det andra tillfället genom att hålla en bordskniv mot hennes hals samtidigt som han uttalade att han skulle döda henne. Vid det sista tillfället, när kvinnan befann sig på ett skyddat boende, trängde maken olovligen in i bostaden genom att krossa en ruta till en balkongdörr. Utöver dessa tillfällen tog maken kontakt med henne mot hennes vilja genom att söka upp henne i hennes bostad och på andra platser och genom telefonkontakt.

Brottet övergrepp i rättssak bestod av att maken gjorde uttalanden med innebörden att han allvarligt skulle skada kvinnan om hon inte tog tillbaka sina uppgifter som hon lämnat i polisförhör och till sociala myndigheter om vad han hade utsatt henne för.

Tingsrätten dömde maken för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

70 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka 15 månader för totalt sju gärningar av en man som hon hade en relation med. Gärningarna bestod av fem fall av misshandel, ett fall av skadegörelse och ett fall av olaga hot. Vid det första tillfället kastade mannen en e-cigarett på kvinnans ben och vid det andra tillfället tog han stryptag på henne. Vid det tredje tillfället tog han ett strypgrepp på henne, tog tag i hennes hand och drog tillbaka hennes fingrar. Vid det fjärde tillfället slog mannen henne upprepade gånger i huvudet. Vid det sista tillfället tog mannen strypgrepp på kvinnan, slog henne i ansiktet och på kroppen samt uttalade att hon skulle skadas eller dödas. Det samlade våldet medförde smärta, blånader, andnöd, svullnad, revbensskador samt skrapsår. Samtliga misshandelstillfällen utövades i deras gemensamma hem. Vid skadegörelsen slog mannen sönder kvinnans mobiltelefon när de gemensamt bodde på ett hotell.

Domstolen dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Domstolen konstaterade att kvinnan utsatts för förnedrande behandling i form av psykningar i samband med de aktuella gärningarna.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

80 000 kronor

En kvinna utsattes för misshandel av sin dåvarande sambo vid fem preciserade och flera opreciserade tillfällen under en period om cirka två år och nio månader genom att han bland annat tog hårda tag om hennes hals, tilldelade henne slag mot ansiktet och huvudet, tog tag i hennes hår och dunkade hennes huvud mot en vägg. Våldet medförde smärta, andnöd, blånader och rodnader. Kvinnan utsattes vidare för olaga hot vid ett preciserat och flera opreciserade tillfällen under samma period genom att mannen uttalade att han skulle döda eller skada deras gemensamma barn. Hon utsattes för ofredande vid flera opreciserade tillfällen under en period om nästan två år genom att han uttalade sig nedsättande om henne. Vid ett tillfälle uttalade han hot med innebörd att han skulle begå självmord om hon inte tog tillbaka sin polisanmälan.

Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och ringa övergrepp i rättssak. Avseende grov kvinnofridskränkning förpliktades mannen att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

100 000 kronor

En kvinna utsattes för grov kvinnofridskränkning av sin sambo under en period om ett och ett halvt år. Brottet bestod av sex tillfällen av misshandel i hemmet. Vid det första tillfället slog mannen med metallrör mot kvinnans mage och underkropp, tog ett grepp mot hennes hals och utdelade slag mot hennes kropp. Han riktade även en oladdad kolsyrepistol mot hennes ansikte och tryckte av, samt hällde skurvatten över henne. Kvinnan hade inte vetskap om att kolsyrepistolen var oladdad. Vid det andra tillfället knuffade mannen kvinnan och utdelade därefter en spark mot hennes underliv. Vid det tredje tillfället utdelade mannen slag på kvinnans överkropp, tryckte sina armbågar i ansiktet på henne, slog ner hennes huvud i marken och tog tag i huvudet och dunkade det bakåt. Vid det fjärde tillfället brände mannen kvinnan med en stormtändare på armen och vid det femte tillfället utdelade han sparkar som träffade kvinnan på kroppen. Vid det sista tillfället utdelade mannen en spark som träffade kvinnan på rumpan, ställde sig på hennes ben och pressade sin tyngd över henne. Han spottade även mat på henne. Kvinnans dotter var närvarande vid de två första händelserna. Våldet medförde blåmärken, smärta, ömhet, sårskada och brännskada.

Domstolen dömde sambon för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 50 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Grov kvinnofridskränkning

100 000 kronor

En kvinna utsattes under cirka ett års tid för grov kvinnofridskränkning av sin sambo. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av åtta fall av misshandel samt ett fall av olaga hot. Vid det första misshandelstillfället knuffade mannen omkull eller tryckte ned kvinnan på golvet, varefter han sparkade henne på ena höften och benet när hon låg ned. Vid det andra tillfället tog mannen ett tag runt kvinnans hals bakifrån och tryckte henne ned mot golvet eller fällde henne till golvet, varefter han, när hon låg ned på mage, satt på henne och tog strypgrepp runt hennes hals. Vid det tredje tillfället tog mannen ett tag med armen runt kvinnans hals bakifrån och tryckte under flera minuter henne nedåt mot golvet. Vid det fjärde tillfället knuffade han henne mot ett terrarium och mot en TV samt knuffade henne mot en vägg. Han tog vidare stryptag på henne runt nacke, hals, tog tag i hennes hår och tryckte hennes ansikte så att det hamnade i kattmat. Vid samma tillfälle, när hon låg ned på golvet, bet mannen henne i ena låret samt något senare, bet han henne även i båda öronen. Vid det femte tillfället, vilket skedde en kort stund efter bitangreppet, misshandlade mannen kvinnan på nytt genom att han tog tag i henne och knuffade omkull henne så att hon ramlade ned mot en kartong som stod på golvet, varefter han tog tag i henne och tryckte henne ned mot golvet samt även slet av henne två halsband som hon hade runt halsen. Vid det sjätte tillfället slet mannen tag i den stol på vilken kvinnan satt så att hon ramlade bakåt och ned i golvet, varefter han tog ett tag runt eller på hennes hals. Vid det sjunde tillfället körde mannen på kvinnan med en personbil. Han gasade och körde mot och på henne så att bilen träffade henne på benens baksida. Vid det sista misshandelstillfället tog mannen ett stryptag och tryckte kvinnan nedåt. Vidare knuffade han henne mot en sänggavel samt skallade henne mot pannan. Det samlade våldet medförde bland annat rodnader, smärta, andnöd, blånader, ömhet, blodvite, sårskador i form av bland annat bortbiten vävnad på ena örat, svullnad, avslitet hår samt ärrbildning. Utöver misshandelstillfällena blev kvinnan vid ett tillfälle hotad av mannen via Snapchat.

Tingsrätten dömde mannen för brotten samt att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkni…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Våld och hot i nära relation - misshandel

30 000 kronor

En kvinna utsattes för en allvarlig misshandel i sitt hem av hennes sambo. Misshandeln bestod i att sambon slog henne i ansiktet, tog stryptag om hennes hals tre gånger samtidigt som han höll för hennes näsa och mun, knuffade omkull henne och dunkade och stampade på hennes huvud. Våldet orsakade andningssvårigheter, blodvite, skada och smärta.

Tingsrätten dömde sambon för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Som Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis ligger den av domstolen utdömda ersättningen för kränkning på en…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Våld och hot i nära relation - misshandel och olaga hot

30 000 kronor

En kvinna utsattes för misshandel, olaga hot och skadegörelse av sin make. Hon misshandlades under ett utdraget händelseförlopp i sitt hem genom att maken tog stryptag på henne, tog tag runt hennes nacke och släpade henne från sängen, slängde/knuffade henne mot ett bord så hon slog i ryggen och huvudet, knuffade henne vid flera tillfällen varvid hon vid ett tillfälle slog i en dörrpost, kastade en trasig mobil i hennes ansikte samt tog tag i henne. Våldet medförde andningssvårigheter samt smärta och blånad. Maken hotade även kvinnan genom att säga att han skulle riva/skära henne i ansiktet varefter han för att förstärka hotet hämtade en kniv. Maken tog även sönder kvinnans mobiltelefon.

Tingsrätten dömde maken för brotten samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning, varav 10 000 kronor hänförligt till misshandeln och 5 000 kronor till det olaga hotet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärendet ovan med tillägget att misshandeln skett under ett utdraget händelseförlopp, finner Brottsoff…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Våld och hot i nära relation - grov misshandel

60 000 kronor

En kvinna utsattes för en grov misshandel av sin sambo i den gemensamma bostaden. Mannen tog strypgrepp runt halsen på henne så att hon förlorade medvetandet en kort stund samt genom att han utdelade slag i ansiktet på henne. Våldet medförde rodnader, sårskada, blåmärke, smärta, ömhet och andnöd. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Tingsrätten har i detta fall bestämt ersättningen för kränkning till 40 000 kronor. Enligt Brottsoffermyndighetens mening är det…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Våld och hot i nära relation - synnerligen grov misshandel

125 000 kronor

En kvinna utsattes för synnerligen grov misshandel en man som hon då hade en relation med. Våldet inbegrep strupgrepp som var så kraftiga att det svartnade för henne och hon trodde att hon skulle dö. Mannen uttalade även dödshot. Vid ett tillfälle hällde han kokhett vatten på och runt hennes underliv med extrem smärta och brännskador som följd. Hon fick ta emot ett stort antal slag med olika tillhyggen. Mannen ryckte loss kvinnans fastlimmade lösögonfransar och därmed även hennes riktiga ögonfransar. Han slog också ett hyllplan mot henne när hon låg försvarslös på golvet i en garderob och detta med sådan kraft att hon, när hon genom att röra sig i sidled lyckades undgå att träffas i huvudet, åsamkades ett benbrott. Våldsanvändningen pågick under flera timmar och tycks ha avslutats först när kvinnan blev medvetslös. När hon vaknade dagen efter kunde hon inte ta sig upp ur sängen på grund av sina smärtor utan blev liggande i sin egen urin och avföring. Det dröjde nästan en vecka innan kvinnan kom under vård och under den tiden befann hon sig i lägenheten tillsammans med mannen.

Högsta domstolen fann att våldsanvändningen orsakade kvinnan mycket svåra smärtor och dödsångest och att även om de fysiska skadorna inte förväntades bli bestående hade hon åsamkats ett mycket påtagligt och i tiden utdraget lidande. Genom att fortsätta misshandeln när den skadade kvinnan låg helt försvarslös på golvet visade mannen avsevärd brutalitet och likgiltighet inför hennes situation.

Högsta domstolen, som fann att gärningen orsakat kvinnan synnerligt lidande och att mannen visat synnerlig hänsynslöshet, dömde honom för synnerligen grov misshandel samt att betala skadestånd till kvinnan med medgivna 125 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Det av domstolen utdömda beloppet för kränkning var medgivet av den tilltalade, vilket innebär att domstolen inte har gjort någo…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid allmänfarlig ödeläggelse

20 000 kronor

En kraftig sprängladdning detonerade utanför den fastighet där en kvinna hade sin bostad. De fastigheter som låg i direkt anslutning till detonationsplatsen fick omfattande skador av sprängladdningens tryckvåg. Kvinnan åsamkades bland annat sårskador på grund av den stora mängd glassplitter som spreds i bostaden. Bostadens inredning skadades i stor utsträckning. Någon gärningsperson har inte gått att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

När det gäller rätten till kränkningsersättning vid allmänfarliga brott har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1998 s. 310 anget…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16

Fråga om brottsskadeersättning för kränkning vid allmänfarlig ödeläggelse

Ingen ersättning

Vid samma händelse som ärende 9217/2020 befann sig även en man i sin bostad när sprängladdningen detonerade. Fönstret i vardagsrummet skadades av tryckvågen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottet har såvitt framgår inte varit riktat mot mannen. Brottsoffermyndigheten anser inte heller att han har ingått i en sådan …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-04-16