Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

70 000 kronor

En kvinna utsattes under en period om cirka 15 månader för totalt sju gärningar av en man som hon hade en relation med. Gärningarna bestod av fem fall av misshandel, ett fall av skadegörelse och ett fall av olaga hot. Vid det första tillfället kastade mannen en e-cigarett på kvinnans ben och vid det andra tillfället tog han stryptag på henne. Vid det tredje tillfället tog han ett strypgrepp på henne, tog tag i hennes hand och drog tillbaka hennes fingrar. Vid det fjärde tillfället slog mannen henne upprepade gånger i huvudet. Vid det sista tillfället tog mannen strypgrepp på kvinnan, slog henne i ansiktet och på kroppen samt uttalade att hon skulle skadas eller dödas. Det samlade våldet medförde smärta, blånader, andnöd, svullnad, revbensskador samt skrapsår. Samtliga misshandelstillfällen utövades i deras gemensamma hem. Vid skadegörelsen slog mannen sönder kvinnans mobiltelefon när de gemensamt bodde på ett hotell.

Domstolen dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Domstolen konstaterade att kvinnan utsatts för förnedrande behandling i form av psykningar i samband med de aktuella gärningarna.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 70 000 kronor.

Ärende 656/2021