Nya ersättningsnivåer

Från och med den 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Förändringen innebär en påtaglig höjning av ersättningsnivåerna för kränkning. Det innebär att de referat och beslut som finns i referatsamlingen inte längre är relevanta för brott som inträffat från och med den 1 juli 2022 och framåt.

Brottsoffermyndigheten har ännu ingen heltäckande praxis enligt den nya lagstiftningen, men har tagit fram en vägledning för kränkningsnivåer för skadehändelser som inträffat från och med den 1 juli 2022. Nämnden för brottsskadeersättning har även fattat beslut i ett antal ärenden som inträffat efter halvårsskiftet 2022.

Den nya lagstiftningen innebär även rätt till en ny form av ideell ersättning till efterlevande anhöriga, så kallad särskild anhörigersättning, liksom en utvidgning av rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap.