Överträdelse av kontaktförbud

25 000 kronor Olaga hot och överträdelse av kontaktförbud

En man utsattes under en period om dryga två månader för tre fall av olaga hot samt tolv fall av överträdelser av kontaktförbud av en kvinna som han tidigare haft en relation med. Det första hotet bestod av att kvinnan uttalade dödshot utanför hans bostad. Det andra hotet bestod av att kvinnan skickade ett meddelande till honom med en bild på en pistol följt av en text med innehållet att han skulle dödas. Kvinnan bröt därutöver mot ett kontaktförbud genom att hon vid totalt 68 tillfällen skickade meddelanden och ringde till honom. Vid det sista tillfället skickade hon ett mejl där hon hotade att skada honom.

Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 25 000 kronor och beaktade vid bedömningen att han utsatts för brotten av en tidigare närstående, att det varit fråga om intensiva kontakter och att det straffrättsliga skyddet för överträdelse av kontaktförbud har stärkts.

Ärende 13201/2023