Utpressning

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek vid detta brott är hur lång tid utpressningen pågått samt det slags våld eller hot som använts som påtryckningsmedel.

30 000 kronor

En man utsattes för försök till bedrägeri, utpressning samt övergrepp i rättssak av två män under en period om dryga två veckor. Mannen lurades av två gärningsmän att överföra 108 500 kronor i tron att han betalade handpenningen för en husbil. Pengarna återbetalades dock sedan av den person som fått dem. Gärningsmännen kontaktade då mannen och hans fru upprepade gånger under flera dagars tid via telefon och textmeddelanden och hotade bland annat med att spränga deras hus, skjuta dem och göra hembesök hos dem om de inte betalade en fiktiv skuld. I samband med utpressningen varnades även mannen för att andra skulle söka upp dem om polisen kontaktades. Vid sex olika tillfällen betalade mannen och hans fru sammanlagt 136 000 kr till de två gärningsmännen. Domstolen dömde gärningsmännen för brotten och beslutade att de solidariskt skulle betala skadestånd till mannen med 15 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndigheten fann, med hänsyn till lydelsen av 5 kap. 6 § skadeståndslagen från och med den 1 juli 2022, att mannen hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut och bestämde ersättningen till 30 000 kronor. Vid bedömningen tog myndigheten även hänsyn till att det straffrättsliga skyddet för övergrepp i rättssak och utpressning har stärkts.

Ärende 5576/2023