Sexuellt övergrepp mot barn

245

20 000 kronor

En flicka utsattes för sexuellt övergrepp av en man vid ett tillfälle när hon var elva eller tolv år. Brottet bestod i att mannen berörde hennes könsorgan utanpå och innanför trosorna. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 4812/2018

246

20 000 kronor

En tioårig flicka utsattes för sexuellt övergrepp av en man. Mannen förmådde henne att beröra hans könsorgan och onanera åt honom. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4340/2016

247

30 000 kronor

En nioårig pojke utsattes för sexualbrott vid två tillfällen av en ung man genom att denne berörde pojkens könsorgan och onanerade på honom. Mannen dömdes för sexuellt övergrepp mot barn och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Pojken fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 12117/2014

248

30 000 kronor

En 13-årig flicka utsattes för brott av en man som hon kom i kontakt med via internet. Mannen förmådde henne att ta bilder på sig själv när hon penetrerade sitt kön och anus med fingrarna och sedan skicka bilderna till honom. Han fick henne även att utföra och medverka i sexuell posering genom att förmå henne att ta bilder på sitt nakna kön, sitt ena nakna bröst, sin nakna stjärt och anus, och därefter skicka över bilderna till honom. Han skrev även sexuella ord och meningar med sexuell innebörd till henne. Hovrätten dömde mannen för sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till sådant brott, barnpornografibrott samt sexuellt ofredande. Han dömdes även att betala skadestånd med ett medgivet belopp för kränkning. Flickan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp som det utdömda, vilket var 30 000 kronor. Ärende 10470/2017

249

50 000 kronor

En åttaårig flicka utsattes för sexuellt övergrepp mot barn av en man. Brottet bestod i att mannen vid fyra till fem tillfällen berörde flickan sexuellt genom att stoppa sin ena hand innanför hennes kläder och sedan fingra och smeka hennes nakna underliv. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7534/2016

250

75 000 kronor

En ettårig flicka utsattes för brott av sin pappa genom att han placerade sitt könsorgan mot hennes nakna underliv/skinkor samtidigt som han filmade övergreppet. Mannen dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott samt att betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4683/2018

251

75 000 kronor

En tioårig flicka utsattes för sexualbrott av en man som hennes mamma hade ett förhållande med. Brottsligheten skedde vid tio tillfällen under cirka ett halvårs tid genom att mannen berörde flickans könsorgan med sina händer. Mannen dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn och att betala skadestånd till flickan med 75 000 kronor. Flickan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 10730/2015

252

100 000 kronor

En sjuårig pojke utsattes för flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn av en man under cirka två och ett halvt års tid. Övergreppen bestod i att mannen berörde pojkens penis vid ett stort antal tillfällen. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd med 100 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 989/2019