Övrig information om ersättning

Här får du övrig information om ersättning. Till exempel om skillnaden mellan ersättning för personskada och kränkning och vårdnadshavares skadeståndsansvar.