Grovt koppleri

227

40 000 kronor

En kvinna reste till Sverige för att ägna sig åt prostitution. Hon fick hjälp av en man som rekryterade och transporterade henne. Det var kvinnan själv som hade kontakt med kunder och hon bestämde själv vilka sexuella tjänster som hon skulle utföra. Däremot påverkade mannen, som var den som styrde prostitutionsverksamheten, henne att arbeta mycket och tjäna mycket pengar, samtidigt som han förespeglade henne att de pengar hon tjänade skulle användas för deras gemensamma framtid. Genom att använda känslomässiga påtryckningar förmådde mannen henne att överlämna i stort sett alla sina intjänade pengar till honom. Prostitutionsverksamheten pågick under cirka tio månader. Hovrätten dömde mannen för grovt koppleri. Domstolen uttalade i skadeståndsdelen att mannen utövat påtryckningar på kvinnan att sälja sexuella tjänster i stor omfattning och att det varit fråga om ett människohandelsliknande agerande, och att koppleribrottet därför innehållit sådana moment som inneburit en allvarlig integritetskränkning av kvinnan som berättigade henne till kränkningsersättning. Hovrätten bestämde ersättningen till 40 000 kronor. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1466/2018

228

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt koppleri av en man som hon hade ett förhållande med. Under cirka fyra och en halv månad främjade mannen att kvinnan hade ett mycket stort antal tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Mannen tillhandahöll sin bostad för genomförandet av vissa sexköp, skjutsade kvinnan till olika platser där hon sålde sexuella tjänster, bokade och betalade för olika hotellrum där hon sålde sexuella tjänster samt inkasserade och tillägnade sig merparten av de pengar som kvinnan fick. Kvinnan var beroende av mannen för mat och husrum. Hon utvecklade med tiden ett alkoholberoende och mannen stod för inköp av relativt stora mängder alkohol. Vid något tillfälle finansierade han även inköp av narkotika till kvinnan. Han kontrollerade henne också genom att spela in telefonsamtal och filma henne i hemmet. Mannen utsatte även kvinnan för våld vid två tillfällen och uttryckte sig nedsättande till henne. Hovrätten dömde mannen för grovt koppleri, två fall av misshandel och ofredande samt att betala skadestånd till kvinnan med ett sammanvägt belopp på 60 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde domstolen att mannen hänsynslöst utnyttjat kvinnan genom att han under tiden som han bodde tillsammans med henne dels utövat påtryckningar mot henne för att prostituera sig, dels misshandlat henne. Även om prostitutionen inledningsvis varit frivillig från kvinnans sida var det enligt hovrätten tydligt att mannen haft del i att verksamheten blev så pass omfattande som den blev. Hovrätten fann att hänsynslösheten varit så allvarlig att den utgjort en allvarlig kränkning av kvinnans integritet. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp som det utdömda. Ärende 4210/2017