Våld vid ett enstaka tillfälle

45

10 000 kronor

En kvinna misshandlades av en man som hon hade en relation med. Han tilldelade henne ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet med sårskada, blodvite, svullnad samt fraktur på näsbenet som följd. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde brottsskadeersättningen till samma belopp. Ärende 2460/2019.

46

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin sambo genom att han tilldelade henne flera slag i ansiktet och på kroppen, drog henne i håret och släpade henne längs marken. Våldet orsakade smärta, blånader och sår samt ett brott på ett ben i handen. Hovrätten dömde mannen för misshandel. Kvinnan förde ingen skadeståndstalan i målet. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 15 000 kronor. Ärende 12361/2019

47

15 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin före detta man genom att han utdelade flera örfilar mot hennes ansikte, knytnävsslag mot hennes armar och flera slag med basebollträ mot hennes ben. Våldet medförde blåmärken i ansiktet, på armarna och på låren, hudavskrapningar samt en slemhinneskada i munnen. Hovrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 11701/2019

48

20 000 kronor

En kvinna misshandlades och hotades av sin sambo. Mannen slog henne i ansiktet och huvudet så att hon föll till marken. Därefter tilldelade han henne ytterligare slag mot ansiktet och huvudet samt sparkade på hennes överkropp. Mannen lämnade platsen men återkom kort därefter och fortsatte misshandeln; först genom att trycka kvinnan mot motorhuven på en bil och därefter, medan hon låg ner, utdela ytterligare slag mot hennes ansikte och huvud. Av misshandeln orsakades kvinnan smärta, svullnad, blåmärken och sårskador på ansikte och kropp samt skada på insidan av läppen. I samband med misshandeln uttalade mannen hot om att döda henne. Tingsrätten dömde mannen för misshandel och olaga hot och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 147/2019

49

30 000 kronor

En kvinna utsattes för en misshandel av sin man. Han tilldelade henne ett slag mot ansiktet så att hon föll omkull, höll sina händer samt en kudde över hennes ansikte, tog strupgrepp samt drog henne hårt i håret. Våldet medförde smärta, blodvite, blånader, hudavskrap, hårlossning samt andnöd. Vid samma tillfälle blev kvinnan hotad av mannen genom att han fällde uttalanden av innebörd att han skulle döda eller skada henne. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7842/2018

30 000 kronor

En kvinna utsattes för en allvarlig misshandel i sitt hem av hennes sambo. Misshandeln bestod i att sambon slog henne i ansiktet, tog stryptag om hennes hals tre gånger samtidigt som han höll för hennes näsa och mun, knuffade omkull henne och dunkade och stampade på hennes huvud. Våldet orsakade andningssvårigheter, blodvite, skada och smärta.

Tingsrätten dömde sambon för misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Som Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis ligger den av domstolen utdömda ersättningen för kränkning på en lägre nivå än normalt vid den typ av gärning som kvinnan har utsatts för.

Brottsoffermyndigheten anser att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 30 000 kronor. Vid bedömningen beaktas, förutom gärningens allvar bestående av bland annat flera stryptag och stampning på kvinnans huvud, att misshandeln begåtts i hennes hem av någon som hon ska kunna känna förtroende för.

Ärende 1030/2021

30 000 kronor

En kvinna utsattes för misshandel, olaga hot och skadegörelse av sin make. Hon misshandlades under ett utdraget händelseförlopp i sitt hem genom att maken tog stryptag på henne, tog tag runt hennes nacke och släpade henne från sängen, slängde/knuffade henne mot ett bord så hon slog i ryggen och huvudet, knuffade henne vid flera tillfällen varvid hon vid ett tillfälle slog i en dörrpost, kastade en trasig mobil i hennes ansikte samt tog tag i henne. Våldet medförde andningssvårigheter samt smärta och blånad. Maken hotade även kvinnan genom att säga att han skulle riva/skära henne i ansiktet varefter han för att förstärka hotet hämtade en kniv. Maken tog även sönder kvinnans mobiltelefon.

Tingsrätten dömde maken för brotten samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning, varav 10 000 kronor hänförligt till misshandeln och 5 000 kronor till det olaga hotet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärendet ovan med tillägget att misshandeln skett under ett utdraget händelseförlopp, finner Brottsoffermyndigheten att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 30 000 kronor.

Ärende 10531/2020

50

40 000 kronor

En kvinna misshandlades av sin man i den gemensamma bostaden. Mannen tilldelade henne ett stort antal slag mot huvudet, nacken och på kroppen, drog henne i håret, tog strypgrepp om hennes hals och slängde henne mot en vägg. Våldet medförde smärta, ömhet, underhudsblödningar, läpp- och slemhinneskador i munhålan samt överhudsavskrapningar. Kvinnan var vid tillfället gravid. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 40 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9101/2016

51

50 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle i bostaden av sin sambo genom att han tilldelade henne ett stort antal knytnävsslag och slag med ett basebollträ som träffade hennes huvud och kropp. Våldet utövades delvis när hon låg ner. Våldet medförde flera sårskador, hudavskrapningar, stora blånader, svullnad samt brott på ett finger. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1215/2020

52

50 000 kronor

En man misshandlades av sin sambo genom att denne tilldelade honom slag samt skar honom med en kniv i huvudet och på kroppen. Våldet medförde sårskador. De allvarligaste skadorna var de på händerna. Hovrätten dömde sambon för grov misshandel och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 50 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav ersättning med samma belopp. Ärende 3063/2012

53

60 000 kronor

En kvinna misshandlades av sin sambo i den gemensamma bostaden genom att han sköt henne med en revolver i ena axeln. Kulan trängde in i axelpartiet och orsakade smärta, blodvite och splittrat benbrott på överarmsbenets övre delar. Tingsrätten dömde mannen för grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav ersättning med samma belopp. Ärende 9451/2013

60 000 kronor

En kvinna utsattes för en grov misshandel av sin sambo i den gemensamma bostaden. Mannen tog strypgrepp runt halsen på henne så att hon förlorade medvetandet en kort stund samt genom att han utdelade slag i ansiktet på henne. Våldet medförde rodnader, sårskada, blåmärke, smärta, ömhet och andnöd. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Tingsrätten har i detta fall bestämt ersättningen för kränkning till 40 000 kronor. Enligt Brottsoffermyndighetens mening är det något lågt i förhållande till skadeståndsrättslig praxis. Mot bakgrund av att det varit fråga om livsfarligt strypvåld som begåtts mot en närstående person i den gemensamma bostaden anser myndigheten att ersättningen bör bestämmas till 60 000 kronor.

Ärende 766/2021

54

75 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin före detta man. Han tilldelade henne flera slag mot huvudet så att hon föll omkull varefter han slog och sparkade henne på kroppen när hon låg ner. Därefter drog han henne längs golvet in i badrummet där han fyllde ett badkar med vatten och tryckte flera gånger ner hennes huvud under vattnet tills luften nästan tog slut. Han slog även hennes huvud mot väggen när hon satt vid badkaret. Mannen lyfte därefter in henne i sovrummet, satte sig grensle över henne i en säng och tryckte flera gånger en kudde över hennes näsa och mun samt tog strupgrepp om hennes hals. Under händelseförloppet hotade mannen kvinnan genom att vid flera tillfällen uttala att han skulle döda henne, och i ett skede höll han även en kniv mot hennes hals. Han berövade henne också friheten genom att, efter att hon vid ett tillfälle försökt att smita från lägenheten, misshandla henne ytterligare så att hon inte på nytt vågade försöka ta sig ut. Till följd av våldet kvinnan utsattes för fick hon blåmärken, hudavskrapningar, punktformade blödningar i ansiktet, slemhinneskador, tandskada samt hudblödningar och rodnad på halsen. Vid ett annat tillfälle, en tid efter misshandeln, fällde mannen yttranden om att han skulle döda eller skada kvinnan för att hon polisanmält honom. Hovrätten dömde mannen för grov misshandel, olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 75 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8551/2019

55

100 000 kronor

En kvinna utsattes för synnerligen grov misshandel av sin man genom att han skar henne med kniv i ansiktet, på armarna och på händerna. Vid gärningen skar mannen bort nästan hela hennes underläpp. Brottet inträffade i samband med att kvinnan uttryckt att hon ville skiljas och mannen sa att han skulle skära av hennes läppar så att hon aldrig skulle kunna kyssa någon annan man. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd för kränkning med 85 000 kronor. Vid tiden för Brottsoffermyndighetens prövning hade schablonbeloppet för synnerligen grov misshandel fastställts till 100 000 kronor. Myndigheten lämnade därför ersättning med det beloppet. Ärende 3644/2014

56

100 000 kronor

En kvinna misshandlades vid ett tillfälle av sin sambo. Han tilldelade henne slag mot ansiktet, fällde henne till marken, band fast henne med ett rep runt kroppen och satte fast repet i en bil. Därefter körde han iväg med bilen en kortare sträcka. Kvinnan blev medvetslös och fick omfattande hudavskrapningar och underhudsblödningar på stora områden på kroppen, frakturer på ett revben och en underarm samt blödningar i hjärnans hinnor och hjärnvävnaden som var livshotande. Huvuddelen av skadorna uppkom då kvinnan i det närmaste helt försvarslös släpades efter bilen. Hovrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10379/2017

125 000 kronor

En kvinna utsattes för synnerligen grov misshandel en man som hon då hade en relation med. Våldet inbegrep strupgrepp som var så kraftiga att det svartnade för henne och hon trodde att hon skulle dö. Mannen uttalade även dödshot. Vid ett tillfälle hällde han kokhett vatten på och runt hennes underliv med extrem smärta och brännskador som följd. Hon fick ta emot ett stort antal slag med olika tillhyggen. Mannen ryckte loss kvinnans fastlimmade lösögonfransar och därmed även hennes riktiga ögonfransar. Han slog också ett hyllplan mot henne när hon låg försvarslös på golvet i en garderob och detta med sådan kraft att hon, när hon genom att röra sig i sidled lyckades undgå att träffas i huvudet, åsamkades ett benbrott. Våldsanvändningen pågick under flera timmar och tycks ha avslutats först när kvinnan blev medvetslös. När hon vaknade dagen efter kunde hon inte ta sig upp ur sängen på grund av sina smärtor utan blev liggande i sin egen urin och avföring. Det dröjde nästan en vecka innan kvinnan kom under vård och under den tiden befann hon sig i lägenheten tillsammans med mannen.

Högsta domstolen fann att våldsanvändningen orsakade kvinnan mycket svåra smärtor och dödsångest och att även om de fysiska skadorna inte förväntades bli bestående hade hon åsamkats ett mycket påtagligt och i tiden utdraget lidande. Genom att fortsätta misshandeln när den skadade kvinnan låg helt försvarslös på golvet visade mannen avsevärd brutalitet och likgiltighet inför hennes situation.

Högsta domstolen, som fann att gärningen orsakat kvinnan synnerligt lidande och att mannen visat synnerlig hänsynslöshet, dömde honom för synnerligen grov misshandel samt att betala skadestånd till kvinnan med medgivna 125 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Det av domstolen utdömda beloppet för kränkning var medgivet av den tilltalade, vilket innebär att domstolen inte har gjort någon självständig bedömning av skadeståndets storlek. Brottsoffermyndigheten måste dock alltid göra en prövning i sak och lämna ersättning med ett belopp som är förenligt med skadeståndsrättslig praxis.

Vid allvarliga våldsbrott tillämpas i dag schabloniserade ersättningar vid prövningen av ersättning för kränkning. Brottsoffermyndigheten fastställde 2013 den schabloniserade ersättningen för kränkning vid försök till mord till 125 000 kronor och vid synnerligen grov misshandel till 100 000 kronor. Om det finns försvårande omständigheter kan högre ersättning utgå.

Brottsoffermyndigheten finner att det finns försvårande omständigheter i detta ärende som gör att ersättning kan lämnas med det utdömda beloppet om 125 000 kronor. Vid bestämmande av ersättningens storlek har myndigheten beaktat bland annat att det rör sig om ett brott riktat mot en närstående i hennes eget hem samt att våldet haft mycket förnedrande och närmast tortyrliknande inslag som orsakat kvinnan ett svårt och utdraget lidande.

Ärende 9872/2020