Olaga frihetsberövande och människorov

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av kränkningsersättnings storlek vid dessa brott är hur lång tid frihetsberövandet har pågått samt det slags våld eller hot som använts vid brottet.

95

5 000 kronor

En elvaårig flicka utsattes för olaga frihetsberövande av sin pappa genom att han hindrade henne från att lämna övervåningen i bostaden under några timmar. Hovrätten dömde pappan för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4462/2019

96

10 000 kronor

En åttaårig pojke var ute och cyklade när han blev stoppad av fyra äldre pojkar. De drog av honom från cykeln och satte upp honom i ett träd där han fick sitta i fem till sex minuter. Pojkarna vaktade honom så att han inte kunde klättra ned. När han försökte göra det hytte pojkarna med nävarna mot honom. Ingen person kunde bindas till gärningen. Pojken fick brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 897/2011

97

15 000 kronor

En kvinna arbetade som tidningsbud och befann sig i lastutrymmet på en skåpbil när en man olovligen klev in i bilen och körde från platsen. Mannen krängde kraftigt med bilen och kvinnan höll på att ramla ut eftersom sidodörren var öppen. Så småningom saktade mannen ner farten och kvinnan kunde då kasta sig ut ur bilen. Hovrätten dömde mannen för olaga frihetsberövande och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 10210/2016

98

15 000 kronor

En kvinna hölls inspärrad i bostaden av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Han tog hennes mobiltelefon och hindrade henne från att lämna lägenheten genom att ta hennes lägenhetsnycklar och låsa ytterdörren. Mannen uppträdde även hotfullt och aggressivt mot kvinnan genom att han visade upp en kniv, övervakade henne och följde efter henne med kniven i händerna. Tingsrätten dömde mannen för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, och att betala skadestånd med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4289/2016

99

20 000 kronor

Tre maskerade män tog sig in i en kvinnas bostad. De tejpade ihop hennes händer och tejpade för hennes ögon. De satte henne på toalettstolen och tejpade även för hennes mun och ihop hennes ben. Hon tvingades sitta där i cirka 30–60 minuter. De hotade att skada henne om hon inte var tyst. Ingen person kunde bindas till brottet. Kvinnan fick brottsskadeersättning med 20 000 kronor. Ärende 2776/2014

100

25 000 kronor

En man skulle köpa en bil av en annan man. De färdades tillsammans i bilen och under färden misshandlade mannen bilägaren genom att slå honom i ansiktet. Förövaren förde med sig den utsatte mannen ner i en källare där han fortsatte våldet genom att slå honom i huvudet och knuffa honom mot en vägg. Därifrån tog han med sig mannen till en annan adress där han låste in honom i ett källarförråd under natten. Under händelseförloppet försökte förövaren på olika sätt förmå mannen att föra över pengar till honom, bland annat genom att uttala hot om att döda honom om han inte gjorde som han sa. Det samlade våldet medförde smärta, näsblod och sårskador. Tingsrätten dömde gärningspersonen för människorov, mindre grovt brott, och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5302/2019

101

40 000 kronor

En man befann sig i sin bostad när två personer kom in i lägenheten. De slog och sparkade mannen mot huvudet och överkroppen. De band ihop hans händer bakom ryggen med hans bälte. Därefter förde de ut honom och knuffade ner honom i bagageutrymmet på en bil. Personerna körde sedan mannen till ett hus, förde ner honom i en källare och tvingade ner honom på knä samt slog och sparkade honom över hela kroppen. En av personerna tog fram en kniv och började skära i mannens öra och sa till honom att han skulle råna tre banker. Den andra personen blockerade dörren. Efter det leddes mannen ut till bilen och ner i bagageutrymmet igen och de åkte till ytterligare ett hus. Mannen låg då kvar i bilen. Efter en stund åkte de i väg till en plats där mannen släpptes och bältet togs av. Av våldet fick mannen smärta, sårskador, blåmärken och hudavskrapningar. Gärningspersonerna dömdes för människorov och hovrätten bestämde att de solidariskt skulle betala skadestånd till mannen med 40 000 kronor för kränkning. Mannen fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7978/2016

102

50 000 kronor

En man fördes med våld in i en bil av två personer som sedan förde ut honom i skogen. Under bilfärden skar de honom med kniv på handen och sparkade mot hans kropp och huvud. De hotade att skada eller döda honom. De band hans händer, tejpade för hans ögon och satte en påse över hans huvud. De utsatte honom därefter för våld och hot bestående i att de slog honom med järnrör och basebollträ på benen, armarna och magen, sparkade honom, tilldelade honom slag mot huvudet, drog honom i håret, snärtade med en gren i ansiktet samt trampade på hans ben. De lämnade sedan kvar honom på platsen. Hovrätten dömde personerna för människorov och grov misshandel. De förpliktades att solidariskt betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 2182/2015

103

150 000 kronor

En man bemäktigade sig, förde bort och spärrade in en kvinna i en ljus- och ljudisolerad bunker som han hade byggt på sin fastighet. Han sövde ner kvinnan genom att utan hennes kännedom ge henne läkemedel, varefter han förde bort henne i sin bil och spärrade in henne i bunkern. Kvinnan hölls inspärrad under cirka fem dygn utan möjlighet till kontakt med omvärlden. Mannens plan var att hålla kvinnan inlåst under en längre tid i detta utrymme och helt avskärma henne från resten av världen. Hans avsikt var att ha kvinnan som flickvän och att ha sex med henne. Han förmådde henne att medverka vid provtagning, bland annat vaginalprov, och vid ett tillfälle sov han i samma säng som kvinnan en hel natt. Hovrätten dömde mannen för människorov. Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktade hovrätten bland annat att brottet föregåtts av en ovanligt rigorös planering och präglats av stor förslagenhet, att mannen bemäktigat sig och fört bort kvinnan under former som medfört risker för henne och att han i det avseendet allvarligt missbrukat sina kunskaper som läkare. Hovrätten anförde vidare att kvinnan hållits inspärrad under cirka fem dygn i en helt isolerad och mycket skrämmande miljö där hon varit fullständigt utlämnad till mannen, och att hon bibringats uppfattningen att hon skulle hållas inspärrad i flera år och har under dessa förhållanden inte haft något annat val än att vara mannen till lags. Hovrätten dömde mannen att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8547/2016

104

200 000 kronor

En fotograf befann sig i Syrien på en reportageresa när han och en kollega kidnappades av flera maskerade och beväpnade män. De fördes bort under vapenhot och stängdes in i en källare. Under tiden de satt i fångenskap hotade männen med att avrätta dem, utsatte dem för skenavrättningar med pistoler och automatvapen och tilldelade dem slag med knytnävar samt diverse tillhyggen samtidigt som de riktade vapen mot dem. Fotografen sköts även i underbenet med ett automatvapen. Männen förflyttade honom och kollegan vid flera tillfällen till olika källare. Under dessa förflyttningar var deras ögon förbundna och de visste inte om de var på väg att bli avrättade eller vad som skulle hända med dem. Under vissa perioder fick de ingen mat och väldigt lite vatten. De hade inte heller tillgång till toalett annat än när fångvaktarna tillät dem att gå och då under tidspress. Mannen släpptes fri efter cirka en och en halv månad i fångenskap och var då i synnerligen dåligt skick. Brottsoffermyndigheten beviljade mannen brottsskadeersättning för kränkning med 200 000 kronor. Ärende 4045/2014