Sexuellt ofredande

262

Ingen ersättning

En 14-årig flicka ofredades sexuellt av en man som berörde hennes stjärt. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade yrkandet om ersättning för kränkning med motiveringen att gärningen inte inneburit en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Vid bedömningen beaktade domstolen att mannen inte sagt något av sexuell karaktär, att beröringen varit tämligen kortvarig och utanpå flickans kläder, att mannen inte hållit fast henne och att hon inte befunnit sig i någon utsatt situation. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 660/2018

263

Ingen ersättning

En okänd person skickade meddelanden av sexuell natur från en elvaårig flickas Snapchatkonto. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten fann inte att gärningen utgjort en så allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 2751/2019

264

5 000 kronor

En 16-årig flicka ofredades sexuellt av sin mammas sambo genom att han skickade sms och meddelanden via Facebook med sexuellt innehåll. Mannen godkände ett utfärdat strafföreläggande. Flickan fick brottsskadeersättning med 5 000 kronor för kränkning. Ärende 10646/2015

265

5 000 kronor

En sexårig pojke ofredades sexuellt av en man genom att denne tog på pojkens könsorgan utanpå byxorna. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Pojken fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 568/2016

266

7 000 kronor

En 13-årig flicka ofredades sexuellt av en man genom att han blottade sig för flickan och ställde frågor av sexuell karaktär till henne. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning för kränkning med 7 000 kronor. Ärende 2487/2016

267

10 000 kronor

En 13-årig flicka ofredades sexuellt av en man under en bussfärd. Mannen som satt på sätet bredvid henne tog henne på låret och mellan benen och på könsorganet utanpå hennes kläder. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11716/2017

268

10 000 kronor

En 16-årig flicka ofredades sexuellt av en man. Han skickade ett tjugotal sms med sexuella anspelningar till hennes mobiltelefon samt filmsekvenser och fotografier med sexuellt innehåll. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det beloppet. Ärende 3133/2013

269

20 000 kronor

En sjuårig flicka ofredades sexuellt av sin pappa genom att han vid några tillfällen under en helg förde in sin hand innanför hennes trosor och berörde henne på rumpan, rörde henne på armarna och överkroppen samt lade sitt ben över henne några gånger. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till flickan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 9474/2018

270

30 000 kronor

En tolvårig flicka ofredades sexuellt av en man vid fyra tillfällen. Mannen tog på flickans bröst, rumpa och underliv. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd med 30 000 kronor för kränkning. Flickan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10437/2018

271

50 000 kronor

En flicka som var 10–12 år ofredades vid flera tillfällen under två år och åtta månaders tid av en äldre man som stod henne nära. Vid ett tiotal tillfällen kysste mannen flickan. Vid minst fem tillfällen försökte han förmå henne att beröra hans blottade penis genom att han tog tag i hennes hand och förde den mot sin penis varvid flickan vid i vart fall ett tillfälle berörde den. Vid i vart fall ett tillfälle vidrörde mannen flickans underliv. Vid ett tiotal tillfällen spelade mannen och flickan klädpoker tills någon av dem klätt av sig naken. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och att betala skadestånd till flickan med 50 000 kronor för kränkning. Flickan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 11585/2014