Våld/hot vid ett eller ett par enstaka tillfällen

78

5 000 kronor

En åttaårig pojke misshandlades av sin pappa i den gemensamma bostaden. Pappan tilldelade honom ett slag i ansiktet med öppen hand vilket medförde smärta. Hovrätten dömde mannen för ringa misshandel och att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav samma belopp i brottsskadeersättning. Ärende 3082/2013

79

5 000 kronor

En treårig pojke misshandlades av sin pappa i den gemensamma bostaden genom att han slog honom på låret. Våldet medförde smärta och ett framträdande blåmärke. Hovrätten dömde pappan för misshandel och att betala skadestånd till pojken med 5 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 9703/2019

80

7 000 kronor

En nioårig pojke hotades av sin pappa genom att han uttalade hot av innebörden att han skulle döda eller allvarligt skada honom, hans mamma och hans syskon. Tingsrätten dömde pappan för olaga hot och att betala skadestånd till pojken med 7 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 9273/2016

81

7 000 kronor

En 13-årig pojke misshandlades av sin pappa som tilldelade honom ett slag i ansiktet som medförde smärta och blåmärke. Misshandeln ägde rum i familjens bostad. Tingsrätten dömde pappan för brottet och att betala skadestånd med 7 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 7818/2019

82

10 000 kronor

En pojke misshandlades vid två tillfällen av sin pappa när han var tre respektive fyra år. Vid det första tillfället slog pappan pojken i huvudet och vid det andra tillfället luggade han pojken. Våldet medförde övergående smärta. Tingsrätten dömde pappan för två fall av ringa misshandel och att betala skadestånd till pojken med 10 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade domstolen att gärningarna avsett våld som en förälder utövat mot ett litet barn i deras gemensamma hem. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 2796/2020

83

15 000 kronor

En 15-årig flicka misshandlades vid ett tillfälle av sin pappa i den gemensamma bostaden genom att han slog henne flera gånger med en dubbelvikt datorsladd, varav en gång mot ansiktet och tre gånger mot kroppen. Våldet medförde en ögonskada. Tingsrätten dömde pappan för brottet och att betala skadestånd för kränkning med 15 000 kronor. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 11329/2017

84

30 000 kronor

En pojke misshandlades vid ett tillfälle av sin pappa när han var sju månader. Våldet bestod i att pappan tilldelade pojken upprepade knytnävsslag mot huvudet. Han försökte även slita honom ur mammans famn genom att dra honom i benen. Till följd av våldet fick pojken smärta, svullnad, överhudsavskrapningar och blåmärken. Tingsrätten dömde pappan för misshandel. I domskälen anförde tingsrätten att misshandeln varit mycket allvarlig då pojken varit ett spädbarn och att misshandeln mot honom pågått under lång tid när han befunnit sig i moderns famn, men att han inte fått några allvarliga skador. Domstolen dömde pappan att betala skadestånd för kränkning med ett vitsordat belopp. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning till pojken med samma belopp som domstolen dömt ut, vilket var 30 000 kronor. Ärende 412/2020

85

100 000 kronor

En sex månader gammal pojke misshandlades av sin pappa vid i vart fall två tillfällen. Genom upprepat direkt riktat trubbigt våld och upprepade överböjningar av lederna, exempelvis genom kraftiga skakningar av kroppen, tillfogades pojken blåmärken och tolv frakturer på armar och ben, omfattande och livshotande skallskador, blödningar innanför hjässans hårda hinna, blödningar bredvid hjärnhinnan och svullnad av vänster hjärnhalva. Hovrätten dömde pappan dels för misshandel av normalgraden som avsåg en brottsspricka på vänstra skenbenets övre del, dels för synnerligen grov misshandel. Skadeståndet bestämdes till 100 000 kronor för kränkning. Barnet fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3769/2013