Kränkande fotografering

145

5 000 kronor

En 15-årig pojke fotograferades i smyg av en annan pojke i ett omklädningsrum när han bytte om efter en idrottslektion och var avklädd. Bilden skickades sedan via Snapchat till en flicka i klassen. Polisen inledde inte någon förundersökning eftersom den misstänkte var under 15 år. Pojken beviljades brottsskadeersättning med 5 000 kronor. Ärende 2873/2017

146

5 000 kronor

En kvinna skulle sola solarium när en person höll sin mobiltelefon ovanför båsväggen och filmade kvinnan när hon tog av sig sina kläder för att lägga sig naken i solariet. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brottet. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 4881/2018

147

7 000 kronor

En kvinna blev olovligen och i hemlighet fotograferad när hon befann sig inomhus i en bostad näst intill medvetslös. En bild togs på kvinnans nakna underkropp och en annan bild på hennes överkropp iklädd en t-shirt när hon halvlåg i en soffa. Åklagaren utfärdade ett strafföreläggande där gärningspersonen ålades att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1124/2017

148

7 000 kronor

En kvinna blev olovligen och i hemlighet filmad när hon uträttade sina behov i ett badrum i en mans bostad. Tingsrätten dömde mannen för kränkande fotografering och att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktade domstolen som försvårande omständigheter att kamerorna varit placerade i ett toalettutrymme där besökaren förutsätter absolut enskildhet samt att filmen exponerat kvinnan på nära håll i en intim situation. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som domstolen. Ärende 8407/2018

149

10 000 kronor

En man filmade olovligen när han och en kvinna hade sex. Filmen återfanns enbart på mannens dator och visades eller spreds inte till någon annan. Hovrätten dömde mannen för kränkande fotografering och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11512/2018