Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

260

Ingen ersättning

En 15-årig flicka satt i en taxibil när den manlige chauffören försökte köpa sexuella tjänster av henne. Tingsrätten dömde mannen för försök till köp av sexuell handling av barn och att betala ett vitsordat skadestånd till flickan för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att hon inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att hon hade rätt till ersättning. Ärende 2121/2012

261

10 000 kronor

En 15-årig flicka tvingades mot ersättning att tåla sexuella handlingar av en man. Handlingarna bestod i att mannen förmådde flickan att visa brösten varefter han vidrörde dem, pussade henne på kroppen samt drog en hand över hennes underliv flera gånger. Tingsrätten dömde mannen för den då gällande rubriceringen köp av sexuell handling av barn och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 373/2018