Våldtäkt och grov våldtäkt

Schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt mot vuxna uppgår till 100 000 kronor. Högre ersättning kan komma ifråga om det finns försvårande omständigheter, till exempel om brottet har begåtts av flera personer, om det varit ett utdraget förlopp eller innefattat särskilt kränkande inslag eller omfattande våld. I höjande riktning kan även beaktas att offret varit under 18 år vid tiden för brottet.1

Utöver ersättning för kränkning har den skadelidande regelmässigt också rätt till ersättning för sveda och värk med ett schablonbelopp om 15 000 kronor.

  1. På grund av sexualbrottslagstiftningens utformning innehåller detta avsnitt, utöver brott mot vuxna, också gärningar begångna mot barn i åldern 15–17 år.
204

100 000 kronor

En kvinna utsattes för våldtäkt av en man som genomförde ett samlag med henne mot hennes vilja. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 3017/2019

205

125 000 kronor

En kvinna utsattes för våldtäkt av två män som båda förde in sina fingrar i hennes underliv. Hovrätten dömde männen för våldtäkt och att solidariskt betala skadestånd med 125 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 5976/2016

206

150 000 kronor

En kvinna utsattes för grov våldtäkt. En man tvingade henne och en man som hon var bekant med att utföra sexuella handlingar, jämförliga med samlag, på varandra samtidigt som mannen själv deltog i övergreppen genom att genomföra samlag med kvinnan. Det var fråga om ett utdraget förlopp och kvinnan hotades med en elpistol och tilldelades ett slag mot huvudet. Hovrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8497/2019

207

150 000 kronor

En kvinna utsattes för grov våldtäkt av en man genom att han med våld tilltvingade sig vaginalt och analt samlag. Våldet bestod i att mannen band fast kvinnans händer och fötter så att hon inte kunde komma loss, tejpade för hennes mun och näsa samt stack henne flera gånger med en blodig kanyl. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till att mannen bundit fast kvinnan och därigenom frihetsberövat henne och helt berövat henne möjligheten att värja sig mot de sexuella övergrepp som han sedan utsatte henne för. Dessutom hade hela händelseförloppet pågått under lång tid, från tidig kväll till morgonen därpå. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 11083/2014

208

200 000 kronor

En kvinna våldtogs vid tre tillfällen av sin man i deras gemensamma bostad. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala ett vitsordat skadestånd till kvinnan med ett belopp för vardera brott. Efter en sammanvägd bedömning av brotten lämnade Brottsoffermyndigheten ersättning för kränkning med 200 000 kronor. Ärende 607/2018

209

200 000 kronor

En 17-årig kvinna utsattes för våldtäkt och grov våldtäkt av två män under en och samma kväll. Kvinnan vad vid tillfället kraftigt berusad av alkohol som en av männen tillhandahållit. En av männen förde in sitt könsorgan i kvinnans mun. En stund senare genomförde den andra mannen ett samlag med henne. Senare på kvällen förgrep sig männen återigen på kvinnan genom att de genomförde var sitt samlag med henne medan den andre tittade på. Samtliga handlingar skedde mot kvinnans vilja. Hovrätten dömde männen för brotten. Den ena våldtäkten bedömes som grov för att det handlat om två gärningspersoner samt för att gärningen varit särskilt hänsynslös med hänsyn till målsägandens låga ålder. Skadeståndet för kränkning sattes till 200 000 kronor, varav 150 000 kronor skulle utges solidariskt av männen. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 1718/2020