Praxisbildning

Utvecklingen av ersättningsnivåerna när det gäller kränkning sker genom ett samspel mellan Brottsoffermyndighetens avgöranden och domstolarnas dömande verksamhet, där vägledande avgöranden från Högsta domstolen givetvis har störst betydelse. Brottsoffermyndigheten har genom sin praxis bidragit till en höjning av kränkningsersättningsnivåerna, framför allt vad gäller sexualbrott och de allvarligaste våldsbrotten. Som exempel på praxisutveckling på senare tid kan nämnas de höjda schablonersättningarna vid våldtäkt och försök till mord 2013 samt vid grov misshandel med allvarliga skador 2015, liksom höjningen av nivån gällande människohandel för sexuella ändamål 2020.