Synnerligen grov misshandel

Vid bedömningen av om en misshandel är synnerligen grov ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående, om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningspersonen har visat synnerlig hänsynslöshet. Högsta domstolen har i rättsfallet ”Synnerligen grov misshandel?” NJA 2011 s. 89 belyst gränsdragningen mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel. Schablonersättningen för kränkning vid synnerligen grov misshandel uppgår till 100 000 kronor.

9

100 000 kronor Slag med golfklubba

En man arbetade som taxichaufför och tog upp fyra personer i bilen. När de kom fram till slutmålet lämnade samtliga bilen utan att betala. Chauffören stannade kvar på platsen och snart kom personerna tillbaka. En av dem hade en golfklubba i handen och slog sönder bilens ena fönster. En annan tilldelade chauffören ett knytnävsslag i ansiktet. Därefter tilldelades han flera slag mot huvudet och kroppen med golfklubban så att han föll till marken. Av våldet drabbades chauffören av flera brott på skallen, blödning utanför den hårda hjärnhinnan, sår och blånader samt hudavskrapningar på huvudet, ryggen och benen. Skallskadorna var livshotande. Hovrätten dömde en av männen för synnerligen grov misshandel och den andre för misshandel av normalgraden. Chauffören tillerkändes skadestånd för kränkning med 70 000 kronor. I samband med prövningen av ärendet fastställde Brottsoffermyndigheten schablonersättningen för kränkning vid synnerligen grov misshandel till 100 000 kronor. Chauffören fick därför ersättning med detta belopp. Ärende 3210/2013

10

100 000 kronor Sex månaders baby

Ett sex månader gammalt barn misshandlades av sin pappa vid i vart fall två tillfällen. Genom upprepat direkt riktat trubbigt våld och upprepade överböjningar av lederna, exempelvis genom kraftiga skakningar av kroppen, tillfogades pojken blåmärken och tolv frakturer på armar och ben, omfattande och livshotande skallskador, blödningar innanför hjässans hårda hinna, blödningar bredvid hjärnhinnan och svullnad av vänster hjärnhalva. Hovrätten dömde pappan dels för misshandel av normalgraden avseende en brottsspricka på vänstra skenbenets övre del, dels för synnerligen grov misshandel. Skadeståndet för kränkning bestämdes till 100 000 kronor. Pojken fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3769/2013

11

100 000 kronor Avskuren läpp

En kvinna misshandlades av sin man genom att han skar henne med kniv i ansiktet, på armarna och på händerna. Vid gärningen skar mannen bort nästan hela kvinnans underläpp. Brottet inträffade i samband med att kvinnan uttryckt att hon ville skiljas och mannen sa att han skulle skära av hennes läppar så att hon aldrig skulle kunna kyssa någon annan man. Tingsrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 85 000 kronor. Vid tiden för Brottsoffermyndighetens prövning hade schablonbeloppet för synnerligen grov misshandel fastställts till 100 000 kronor. Myndigheten lämnade därför ersättning med det beloppet. Ärende 3644/2014

12

100 000 kronor Släpad efter en bil

En kvinna misshandlades av sin sambo. Han tilldelade henne slag mot ansiktet, fällde henne till marken, band fast henne med ett rep runt kroppen och satte fast repet i en bil. Därefter körde han iväg med bilen en kortare sträcka. Kvinnan blev medvetslös och fick omfattande hudavskrapningar och underhudsblödningar på stora områden på kroppen, frakturer på ett revben och en underarm samt blödningar i hjärnans hinnor och hjärnvävnaden som var livshotande. Huvuddelen av skadorna uppkom då kvinnan i det närmaste helt försvarslös släpades efter bilen. Hovrätten dömde mannen för synnerligen grov misshandel och att betala skadestånd till kvinnan med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10379/2017