Ärekränkningsbrott

I 2 kap. 3 § skadeståndslagen anges att ersättning lämnas till den som blivit allvarligt kränkt genom brott som innefattat ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära. Enligt brottsskadelagens motsvarande kränkningsbestämmelse i 5 § ersätts den skada det innebär när någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid eller genom grovt förtal. Möjligheten att lämna brottsskadeersättning för kränkning vid grovt förtal infördes genom en lagändring den 1 januari 2019. Innan dess kunde ersättning för kränkning av ära överhuvudtaget inte betalas ut med stöd av brottsskadelagen.

Utformningen av 5 § brottsskadelagen innebär alltså att kränkning av ära kan ersättas av Brottsoffermyndigheten enbart när det är fråga om grovt förtal. Myndigheten kan inte lämna ersättning för den kränkning som uppkommer i anledning av förolämpning, förtal av normalgraden eller andra brott som anses utgöra ett angrepp på en persons ära, som till exempel falsk angivelse och falsk tillvitelse.