Beslut fattade 2020-11-30

Ersättning för kränkning vid inbrott när den skadelidande var på besök i den aktuella bostaden

5 000 kronor

En kvinna var på besök hos en väninna. På natten när de båda låg och sov på övervåningen bröt sig en man in i bostaden. Båda kvinnorna konfronterades med mannen. Innan han lämnade bostaden tillgrep han egendom tillhörande bostadsinnehavaren och nycklar som tillhörde den besökande kvinnan.

Tingsrätten dömde mannen för grov stöld och att betala skadestånd för kränkning till bostadsinnehavaren. Vad gäller kvinnan som varit på besök dömdes mannen för egenmäktigt förfarande, eftersom nycklarna han tagit inte representerade något förmögenhetsvärde.

Tingsrätten ogillade kvinnans yrkande om ersättning för kränkning med hänvisning till att förmögenhetsbrott normalt inte grundar rätt till ersättning, om brottet inte samtidigt innefattar ett sådant brott som utgör en kränkning av den personliga integriteten. Enligt tingsrätten var det i aktuellt fall inte fråga om någon annat brott mot kvinnan. Hon tillerkändes därför inget skadestånd för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av de…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2020-11-30