Olaga tvång

108

5 000 kronor

En kvinna arbetade som busschaufför. En man tvingade henne att köra bussen en annan väg genom att bland annat säga att han skulle bränna henne med en cigarett. Tingsrätten dömde mannen för olaga tvång och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 625/2012

109

7 000 kronor

En kvinna befann sig på sin arbetsplats. En man kom in, tog en matkniv i metall och försökte få henne att överlämna sina bilnycklar. Tingsrätten dömde mannen för försök till olaga tvång och att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3509/2013

110

15 000 kronor

En pojke och en kamrat till honom tvingades av tre yngre män att snatta i flera butiker. Åtminstone en av männen bar en kniv som han hotade pojken och kamraten med. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att pojken hade rätt till kränkningsersättning med 15 000 kronor. Ärende 4784/2010

111

20 000 kronor

En kvinnas arbetsgivare hade en tvist med ett annat företag om en faktura. Två män kom vid två tillfällen till kvinnans arbetsplats. De sa att de hade köpt den aktuella fordringen och att de ville ha betalt. Männen sa att de hade kontakter inom kriminella gäng. De hotade att skada kvinnan och hennes arbetsgivare samt tvingade dem att upprätta och skriva under en överlåtelsehandling för ett fordon. De två männen dömdes för olaga tvång och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1031/2013

112

30 000 kronor

En man bjöd hem en 15-årig pojke och instruerade pojken att klä av sig merparten av sina egna kläder för att sedan ta på sig olika klädesplagg tillhörande mannen, däribland långkalsonger och knähöga strumpor. Mannen band sedan pojkens händer, ben och fötter varefter han placerade honom i olika kroppsliga positioner. Medan pojken var bunden och iförd ögonbindel satte mannen en mask över pojkens mun och en plastpåse över hans huvud, detta i syfte att kunna kontrollera pojkens andningsmöjligheter. Mannen satte även fast klämmor på undersidan av pojkens överarmar och på hans bröstvårtor och slog på klämmorna för att framkalla smärta. Samtidigt tvingades pojken att repetera talfraser och påståenden. Gärningen pågick under totalt cirka tre timmar. Hovrätten dömde mannen för grovt olaga tvång och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Hovrätten anförde i skadeståndsdelen att gärningen haft förnedrande och kränkande inslag, att den inneburit missbruk av ett beroende- och förtroendeförhållande samt att den riktat sig mot en ung person. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 3987/2018

113

60 000 kronor

Samma man som i referatet ovan bjöd hem ytterligare en pojke, som var 16 år, vid två tillfällen. Pojken fick utstå i stort sett samma handlingar som den 15-årige pojken. Därutöver blev han vid det ena tillfället tejpad över munnen och fick en balaklava över huvudet samt vid det andra tillfället bakbunden till ett träskaft bakom ryggen. Gärningarna pågick under cirka fyra respektive tre timmar. Hovrätten dömde mannen för grovt olaga tvång och att betala skadestånd till pojken med 60 000 kronor för kränkning med samma motivering som i referatet ovan. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 4793/2018

114

80 000 kronor

Samme man som i de två närmast föregående referaten ovan bjöd hem ytterligare en pojke vid fem olika tillfällen under en period om dryga två år till olika utrymmen som han disponerade över. Pojken var vid tillfällena mellan 15 och 17 år. Vid samtliga fem tillfällen blev pojken försedd med ögonbindel och mask över munnen. Han tejpades samtidigt som han tvingades repetera talfraser och påståenden. Vid de olika tillfällena fick pojken även en plastpåse över huvudet, en balaklava över ansiktet, tejp över munnen samt klämmor fästa på kroppen och bröstvårtorna. Gärningarna pågick under cirka en halv till två timmar. Hovrätten dömde mannen för grovt olaga tvång och att betala skadestånd till pojken med 80 000 kronor för kränkning, med samma motivering som i referaten ovan. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 6639/2018