Utpressning

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek vid detta brott är hur lång tid utpressningen pågått samt det slags våld eller hot som använts som påtryckningsmedel.

330

5 000 kronor

En man fick ett sms från en person som framförde hot om att skada hans fru och dotter om han inte betalade en viss summa pengar. Tingsrätten dömde gärningspersonen för försök till utpressning och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 6079/2019

331

10 000 kronor

En man pressades att ge pengar till en annan man under drygt två veckors tid. Hot framfördes muntligen och i sms. Om han inte betalade skulle hans hus sprängas, hans bil eldas upp och hans son skjutas. Vid ett tillfälle sökte gärningspersonen upp honom i bostaden för att inkassera pengar. Tingsrätten dömde utpressaren för brottet och att betala skadestånd till mannen med 10 000 kronor för kränkning. Han fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 759/2011

332

15 000 kronor

En man uppsöktes i bostaden av en annan man som hotade att döda honom och bränna ner hans hus. Hotet förstärktes genom att gärningspersonen var beväpnad med en pistol. Mannen tvingades skriva under ett avtal och att föra över en stor summa pengar. Tingsrätten dömde gärningspersonen för utpressning och att betala skadestånd med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 10869/2019

333

15 000 kronor

Ett antal personer hotade en ung man med kniv och tvingade honom att teckna mobilabonnemang och hämta ut mobiltelefoner i olika affärer. Några gärningspersoner kunde inte bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten betalade ut brottsskadeersättning för kränkning med 15 000 kronor. Ärende 7010/2015

334

20 000 kronor

En man pressades på pengar under några dagars tid av en man och en kvinna som han hade kommit i kontakt med i anledning av en bilaffär. Via telefonsamtal och sms framförde de hot om att de skulle döda eller skada mannen om han inte betalade en viss summa pengar. Vid ett tillfälle sökte mannen upp honom iklädd en väst tillhörande ett gäng som förknippas med kriminell verksamhet. Han visade även upp en vapenattrapp. Någon vecka senare kontaktades mannen på nytt av utpressaren som gjorde hotfulla uttalanden och försökte förmå honom att överlämna ytterligare pengar. Hovrätten dömde mannen för grov utpressning och försök till sådant brott och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Av beloppet skulle 10 000 kronor utges solidariskt med kvinnan som dömdes för medhjälp till grov utpressning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 2622/2020

335

20 000 kronor

En person trängde sig in i en mans bostad och tilldelade honom slag med öppen hand mot huvudet så att han föll till golvet. Under det att mannen låg på golvet sparkade personen honom i magen samt riktade en skarpladdad revolver mot hans huvud samtidigt som han uttalade att han eller någon annan skulle komma tillbaka om några dagar och att mannen då skulle betala en stor summa pengar. Personen hotade också att döda honom om han kontaktade polisen. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till grov utpressning och övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4028/2019

336

25 000 kronor

En man förmåddes att teckna sex mobilabonnemang av flera män. En av männen skallade honom i ansiktet vid två tillfällen samt tog fram en pistol, satte den mot hans huvud och riktade den mot hans ben. Männen uttalade vid flera tillfällen hot med innebörd att de skulle döda mannen om han inte gjorde som de ville. Tingsrätten dömde tre män för grov utpressning och att solidariskt betala skadestånd till mannen med 25 000 kronor för kränkning. En av männen överklagade tingsrättens dom som hovrätten fastställde. Brottsskadeersättning för kränkning utgick med det utdömda beloppet. Ärende 11656/2014

337

40 000 kronor

En man förmådde en kvinna genom hot att betala en stor summa pengar. Han hotade även att döda eller skada henne om hon gjorde en polisanmälan. Mannen utgav sig för att vara medlem i en organisation som förknippas med kriminell verksamhet och hoten pågick under cirka fem månader. Tingsrätten dömde mannen för utpressning, försök till utpressning och övergrepp i rättssak samt förpliktade honom att betala skadestånd för kränkning med ett medgivet belopp. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning till kvinnan med samma belopp som det utdömda, vilket var 40 000 kronor. Ärende 3060/2014

338

40 000 kronor

En kvinna utsattes för grov utpressning av tre män. Männen hotade att döda henne och hennes son om de inte betalade en stor summa pengar. Hotet förstärktes av kniv och gärningen var av särskild hänsynslös art genom att männen bemäktigade sig och förde bort kvinnans son, hotade att döda dem om de inte betalade samt misshandlade sonen under samtal med kvinnan. Hovrätten dömde männen för brottet och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7538/2019