Beslut fattade 2022-12-05

Misshandel

10 000 kronor

Knytnävsslag i huvudet

En man tilldelades ett knytnävsslag i huvudet med smärta som följd. Ingen person kunde bindas till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

För den allvarliga kränkning av mannens personliga integritet som misshandeln inneburit bestämdes brottsskadeersättningen till 1…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Misshandel

20 000 kronor

Stryptag, slag och spark

En kvinna misshandlades av en annan kvinna genom att denna knuffade henne, tog stryptag på henne med en hand, tilldelade henne ett knytnävsslag i magen samt sparkade henne på ett ben. Våldet medförde smärta, andnöd och blånader. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten  lämnade ersättning för kränkning med 20 000 kr.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffer…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Misshandel

40 000 kronor

Slag och spark mot kroppen mot liggande

En man blev utsatt för en misshandel, av flera personer, bestående i åtminstone två slag mot huvudet vilket medförde att han föll till marken varefter han blev sparkad mot överkroppen när han låg ned. Våldet medförde att en tand slogs ut, en sårskada i pannan och smärta i revbenen. Gärningspersonerna förblev okända.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myn…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Personrån

30 000 kronor

Rån med kniv

En ung man och hans kamrater utsattes för ett rån. De omringades av åtta personer varav två tog fram varsin kniv och tvingade mannen och hans kamrater att överlämna värdesaker. Någon person gick inte att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 30 000 kronor och beaktade vid bedömningen, förutom att det varit ett rån…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Personrån

40 000 kronor

Rån med kniv och tvingas utföra uppgift

En man utsattes för ett rån. Han och hans kamrat satt i en bil när en okänd man hoppade in i baksätet på bilen. Rånaren visade en kniv och uttalade hot med innebörd att han skulle döda mannen och hans kamrat om de påkallade hjälp. Rånaren uppmanade dem att köra till en bankomat där mannen tvingades ta ut pengar och överlämna till rånaren. Rånaren sa sedan åt dem att släppa av honom vid en butik vilket de gjorde. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myn…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Olaga hot

10 000 kronor

Ett verbalt hot att döda

En kvinna hotades på sin arbetsplats. En man som befann sig utanför den aktuella lokalen uppträdde aggressivt. När hon försökte lugna honom tog han upp en sten och kastade mot ett fönster så att fönstret krossades. Han uttalade därefter att han skulle komma tillbaka och döda henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann, med hänsyn till lydelsen av 5 kap. 6 § skadeståndslagen från och med den 1 juli 2022, att kvinnan h…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Olaga hot

20 000 kronor

Olaga hot med kniv

En yngre man hotades av en annan man genom att han hytte/viftade med en stor kniv mot honom. Ingen person kunde bindas till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning för kränkning med 20 000 kronor.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Olaga hot

30 000 kronor

Grovt olaga hot med gevär

En äldre man hotades av en okänd maskerad person. Personen befann sig utanför mannens hus, nedanför trappan till entrédörren, och riktade ett avsågat hagelgevär mot honom på nära avstånd samtidigt som han fällde uttalande med hotfullt innehåll. Ingen person kunde bindas till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen brottsskadeersättning för kränkning med 30 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05

Våld i nära relation

40 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt hemfridsbrott, misshandel och stöld av sin före detta sambo. Mannen bröt sig in i kvinnans bostad genom att trycka upp ett fönster så att hon skadade sin hand. Väl inne i bostaden och sedan i trapphuset sprang mannen efter kvinnan och bet henne i nacken samt slog henne i ansiktet. Bettet i nacken pågick under cirka 10 sekunder.

Under hela händelseförloppet höll kvinnan parternas son i famnen. Mannen stal även en väska med innehåll på sin väg ut från bostaden. Av våldet tillfogades kvinnan bland annat smärta, sårskada samt rodnad.

Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut. Myndigheten anförde att det va…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-12-05