Försök till mord/dråp

Vid mord- eller dråpförsök lämnas i normalfallet ersättning för kränkning med 125 000 kronor om angreppet medfört allvarlig eller livshotande skada. Högre ersättning kan komma ifråga om det finns försvårande omständigheter, till exempel om det är ett utdraget förlopp, tortyrliknande inslag eller liknande. Om det brottsliga angreppet endast medfört lindriga eller ingen personskada alls lämnas ersättning med 100 000 kronor.

1

100 000 kronor Ingen personskada

En person avlossade flera skott mot ett antal människor, däribland en man. Inget skott träffade mannen. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till mord och att betala skadestånd till mannen med 100 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4720/2018

2

100 000 kronor Ingen personskada

En kvinna låg och sov i en lägenhet när en okänd person kastade in en handgranat genom ett fönster till lägenheten. Handgranaten detonerade i det rum där kvinnan befann sig och orsakade en annan persons död. Hon tillfogades själv inga fysiska skador. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten ansåg att kvinnan varit utsatt för försök till mord och bestämde ersättningen för kränkning till 100 000 kronor. Ärende 4489/2019

3

100 000 kronor Lindrig personskada

En man försökte döda en annan man genom att skjuta honom med en pistol. Mannen träffades av ett skott i magen varvid kulan snuddade och rispade huden på magen som resulterade i en sårskada. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till mord och att betala skadestånd med 100 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8429/2019

4

125 000 kronor Allvarlig men inte livshotande personskada

Vid samma tillfälle som i det första referatet träffades en man av ett skott i ryggen. Mannen fick ett skottsår med kvarsittande kula som krävde operation. Hovrätten dömde gärningspersonen för försök till mord och att betala skadestånd med 125 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4401/2018

5

125 000 kronor Livshotande personskada

En man utsattes för försök till mord genom att en annan man högg honom flera gånger i bröstkorgen och ryggen med en kniv vilket medförde bland annat sammanfallen lunga och blödning i lungsäcken. Skadorna var livshotande. Hovrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd med 125 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 6025/2019

6

150 000 kronor Försvårande omständigheter

En kvinna utsattes för försök till mord av sin före detta make. Mannen högg henne med en kniv i magen och kastade in henne i badrummet där han tog struptag om hennes hals och högg henne med kniven två gånger i låret. Han band hennes händer och tejpade för hennes mun, högg henne på nytt med kniven i låret samt brände henne med en cigarett och stänkte klorin i hennes ansikte. Under händelseförloppet satte han flera gånger kniven mot hennes hals och lår och uttalade hot om att döda henne och den gemensamma sonen. Övergreppet pågick under cirka en timme. Tingsrätten anförde i sina domskäl att mannen noggrant planerat angreppet, att det skett helt utan provokation och genomförts på ett tortyrliknande sätt samt att det till viss del skett inför ögonen på den gemensamma sonen. Tingsrätten dömde mannen för försök till mord och olaga frihetsberövande och att betala skadestånd för kränkning med 150 000 kronor. Domen fastställdes i aktuella delar av hovrätten. Kvinnan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 10216/2015

7

150 000 kronor Försvårande omständigheter

En knappt ettårig flicka utsattes för försök till mord av sin pappa genom att han släppte henne från en bro vid en kraftverksdamm. Flickan tillfogades livshotande personskador i form av bland annat öppen skallbasfraktur, hjärnhinneblödning och krossblödningar i hjärnan. Hovrätten dömde pappan för brottet och att betala skadestånd med 150 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde tingsrätten, vars bedömning hovrätten anslöt sig till, att gärningen i detta fall riktats mot ett spädbarn som saknat all förmåga att värja sig mot angreppet, samt att den som utfört gärningen var hennes vårdnadshavare som hon kunnat förvänta sig trygghet och omtanke från. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som det utdömda. Ärende 4864/2018

8

150 000 kronor Försvårande omständigheter

En 14-årig flicka utsattes för försök till mord av sin bror. Brodern högg flickan upprepade gånger med kniv mot kroppen och huvudet. Flickan fick livshotande skador. Hovrätten dömde brodern för brottet och att betala skadestånd med 150 000 kronor för kränkning. I domskälen anförde domstolen att flickan utsatts för helt oprovocerat och mycket allvarligt övergrepp i sitt hem av sin egen bror, och att gärningen lett till synnerligen allvarliga skador. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som hovrätten dömt ut. Ärende 5349/2018