Olaga hot

Praxis vid denna brottstyp är att kränkningsersättningen vid verbalt hot ligger på 5 000 kronor och, då gärningspersonen understryker sitt hot med livsfarligt vapen eller föremål som uppfattas som sådant vapen, på 10 000 kronor. Försvårande omständigheter, som kan leda till högre ersättningsnivåer, är ett stort antal hot liksom att hotet ytterligare stegrats genom att gärningspersonen fysiskt berör offret med vapnet.

122

Ingen ersättning Hot att skada egendom

En kvinna hotades av en man som sa att han skulle skada ett fönster i hennes bostad. Mannen godkände ett strafföreläggande enligt vilket han skulle betala ersättning till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan inte kunde få brottsskadeersättning för kränkning med motiveringen att hot om att skada någons egendom inte är sådan brottslighet som normalt ger rätt till ersättning för kränkning. Omständigheterna i detta ärende ledde inte till någon annan bedömning. Ärende 8071/2015

123

Ingen ersättning Hot från okänd via Facebook

En kvinna fick ett meddelande via Facebook där en okänd användare bland annat skrev ”din tid är inne”. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning med motiveringen att kvinnan i skadeståndsrättslig mening inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 3735/2015

124

5 000 kronor Ett verbalt hot att döda

En ung man hotades av en annan man genom att denne uttalade att han skulle döda eller skada honom. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Mannen fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4552/2020

125

5 000 kronor Två verbala hot

En man hotades av en annan person genom att denne gjorde uttalanden om att döda eller skada mannen. Dagen därpå gjorde personen återigen samma typ av uttalanden till mannen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för två fall av olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Han beviljades brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4364/2019

126

5 000 kronor Flera sms med hot om våld

En kvinna hotades av en man som hon kommit i kontakt med på en dejtingsida. Hon fick under två dagars tid flera sms från mannen där han framförde hot om att utsätta henne för våld. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5447/2020

127

10 000 kronor Hot med kniv

En man arbetade på ett HVB-hem när han hotades av en av de intagna ungdomarna som viftade med en kniv och gjorde uttalanden om att döda honom. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7684/2018

128

10 000 kronor Hot med pistol

En man hotades av en annan man genom att han lyfte en pistol mot honom. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olaga hot och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 10083/2019

129

10 000 kronor Hot om angrepp av hund

En flicka och hennes kamrater hotades av en man. Med gester och ord mot sin kamphund fick han dem att tro att han tänkte låta hunden anfalla dem. När flickan och hennes kamrater sökte skydd i en lägenhet sparkade mannen på dörren samtidigt som han sa att han skulle döda dem och släppa hunden på dem. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten beslutade att ge flickan brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10725/2010

130

15 000 kronor Kniv mot kroppen

En man hotades av en kvinna som lyfte en kniv mot honom, höll kniven mot hans hals och uttalade att han inte skulle tjafsa med hennes familj. Hovrätten dömde kvinnan för olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7842/2017

131

15 000 kronor Vapen mot kroppen

En man hotades av en annan man. Denne riktade en soft air-gun mot honom och sa att han ”skulle knäppa honom”. Vid två tillfällen tryckte angriparen vapnet mot den andres huvud. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade ersättning i enlighet med domen. Ärende 10913/2013

132

20 000 kronor Kniv mot kroppen under utdraget förlopp

En man hotades av en annan man genom att denne tog tag i hans tröja, tryckte upp honom mot en vägg i en port och tryckte en kniv mot hans hals. Mannen höll kniven på detta sätt under någon minut innan han släppte greppet. Tingsrätten dömde gärningspersonen för grovt olaga hot och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5859/2011

133

20 000 kronor Skottlossning

En kvinna befann sig i köket till sin bostad när två män avlossade flera skott mot köksfönstret så att skott gick in i lägenheten. Tingsrätten dömde männen för grovt olaga hot och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2576/2020

134

20 000 kronor Upprepade hot under lång tid

En kvinna hotades vid ett stort antal tillfällen av sin tidigare sambo genom att han under cirka 20 månader skickade meddelanden till henne via Facebook med innebörd att han skulle döda, skada eller våldta henne och hennes familj. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2367/2015

135

25 000 kronor Skottlossning

En man befann sig i en lägenhet när en annan person riktade en pistol mot honom och avlossade två skott, varav det ena träffade i väggen bredvid honom. Hovrätten dömde gärningspersonen för grovt olaga hot och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 7920/2018