Ofredande

169

Ingen ersättning Telefonpåringningar

En kvinna fick under tre dagar ta emot flera telefonpåringningar. När hon svarade var det vid några av dessa tillfällen någon som suckade eller stönade i telefonen. Vid övriga tillfällen var det helt tyst. Ingen person kunde bindas till gärningarna. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning eftersom hon inte ansågs ha varit utsatt för en allvarlig kränkning. Ärende 9651/2010

170

Ingen ersättning Fönstertittande

En pojke var hemma i bostaden när han upptäckte att en främmande man stod och tittade in genom ett fönster i det rum där han befann sig. Mannen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten avslog pojkens ansökan om brottsskadeersättning för kränkning med samma motivering som i det föregående referatet. Ärende 266/2010

171

Ingen ersättning Knuff

En kvinna ofredades vid ett tillfälle av sin tidigare make genom att han stötte till henne med en axel och knuffade henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade hennes begäran om skadestånd eftersom gärningen inte ansågs utgöra en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 10519/2015

172

Ingen ersättning Slag med öppen hand

En kvinna ofredades av en man som tilldelade henne ett slag med öppen hand mot huvudet. Tingsrätten dömde mannen för ofredande. Kvinnan fick inte något skadestånd för kränkning eftersom domstolen inte ansåg att hon hade utsatts för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten gjorde inte någon annan bedömning. Ärende 2506/2010

173

Ingen ersättning Beröring på låret

En kvinna satt på en bänk i en park när en okänd man kom fram och frågade om de kände varandra. Kvinnan svarade nekande och då frågade mannen om han fick sätta sig bredvid kvinnan. Efter att han satt sig på bänken flyttade han närmare och tog kvinnan på ena låret varefter kvinnan lämnade platsen. Mannen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan inte varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning som krävs för att ersättning ska kunna lämnas. Ärende 7140/2019

174

5 000 kronor Ofredad i bostaden

En kvinna befann sig i sin bostad när hon ofredades av en man vid tre tillfällen. Vid det första tillfället sparkade han på dörren till hennes bostad samt ryckte och slet i dörrhandtaget. Vid det andra och tredje tillfället ringde han på dörrklockan till bostaden konstant under en respektive två minuter. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7063/2014

175

5 000 kronor Flera knuffar

En man befann sig på sitt arbete i en butik när han ofredades av en man som knuffade honom flera gånger. Tingsrätten dömde gärningspersonen för ofredande och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav mannen ersättning med samma belopp. Ärende 8898/2014

176

5 000 kronor Fasthållen, upplyft och skakad

En kvinna ofredades av en man genom att han höll fast henne, lyfte upp henne och skakade henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3445/2015

177

5 000 kronor Många meddelanden på Facebook

En kvinna ofredades av en man genom att han under drygt en månad skickade ett stort antal oönskade meddelanden till henne via Facebook. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med detta belopp. Ärende 5289/2015

178

5 000 kronor Förföljelse och fysisk beröring

En kvinna befann sig på en tunnelbanestation. En man följde efter henne in i en tunnelbanevagn och då hon steg av vid nästa station följde mannen efter henne. Han tog på hennes bröst och drog i henne trots att hon uppmanade honom att inte göra det. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 6567/2013

179

5 000 kronor Hatbrott

En okänd person rispade in rasistiska och homofobiska ord samt hakkors på en mans bil som stod parkerad utanför mannens och hans partners villa. Polisen inledde ingen förundersökning eftersom det saknades spaningsuppslag. Brottsoffermyndigheten fann att gärningen, på grund av dess homofobiska och rasistiska inslag, innehöll ett ofredandemoment som gjorde att den inneburit en allvarlig kränkning av mannens personliga integritet. Han hade därför rätt till ersättning med 5 000 kronor. Ärende 8941/2019

180

5 000 kronor Bespottning

En man ofredades av en annan man som spottade honom i ansiktet. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med samma belopp. Ärende 4431/2015

181

10 000 kronor Stort antal sms och e-post

En kvinna ofredades av en man under cirka åtta månader genom att han skickade 130 e-postmeddelanden och 200 sms till henne. Mannen dömdes för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3782/2015

182

10 000 kronor Mugg med urin

En man arbetade på en kriminalvårdsanstalt när en av de intagna kastade en mugg med urin på honom så att han fick urin i ansiktet, på kroppen och på benen. Hovrätten dömde gärningspersonen för förgripelse mot tjänsteman och att betala skadestånd för kränkning med 10 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 12367/20191

  1. Brottsrubriceringen är i detta fall förgripelse mot tjänsteman, men i kränkningshänseende är gärningen att likställa med ett ofredande.

 

183

10 000 kronor Förföljelse och fysisk beröring

En kvinna var på väg hem när en man kom ikapp henne och frågade efter en buss. Kvinnan pekade mot busshållplatsen och fortsatte sedan att gå. Mannen följde efter henne, tog tag om hennes hals och drog henne mot ett buskage. När kvinnan skrek öppnades flera fönster av personer som undrade vad som pågick. Mannen sprang då från platsen. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan ersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 11801/2010

184

15 000 kronor Omfattande trakasserier

En kvinna trakasserades vid ett mycket stort antal tillfällen av okända personer under cirka två års tid. Under vissa perioder skedde det i princip dagligen. Ofredandet bestod bland annat i att någon hällde in vatten, olja, filmjölk och ägg genom hennes brevinkast, kastade ägg, tomater och en påse med filmjölk på hennes balkong, knackade på hennes fönster nattetid, krossade hennes fönster vid flera tillfällen samt skrev kränkande ord på hennes fönsterbräda. Personerna klippte även sönder kablarna till en övervakningskamera. Ingen kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan brottsskadeersättning med 15 000 kronor för kränkning. Ärende 5315/2014