Frihets- och fridsbrott

Olaga frihetsberövande och människorov

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av kränkningsersättnings storlek vid dessa brott är hur lång tid frihetsberövandet har pågått samt det slags våld eller hot som använts vid brottet.

95

5 000 kronor

En elvaårig flicka utsattes för olaga frihetsberövande av sin pappa genom att han hindrade henne från att lämna övervåningen i bostaden under några timmar. Hovrätten dömde pappan för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4462/2019

96

10 000 kronor

En åttaårig pojke var ute och cyklade när han blev stoppad av fyra äldre pojkar. De drog av honom från cykeln och satte upp honom i ett träd där han fick sitta i fem till sex minuter. Pojkarna vaktade honom så att han inte kunde klättra ned. När han försökte göra det hytte pojkarna med nävarna mot honom. Ingen person kunde bindas till gärningen. Pojken fick brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 897/2011

97

15 000 kronor

En kvinna arbetade som tidningsbud och befann sig i lastutrymmet på en skåpbil när en man olovligen klev in i bilen och körde från platsen. Mannen krängde kraftigt med bilen och kvinnan höll på att ramla ut eftersom sidodörren var öppen. Så småningom saktade mannen ner farten och kvinnan kunde då kasta sig ut ur bilen. Hovrätten dömde mannen för olaga frihetsberövande och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 10210/2016

98

15 000 kronor

En kvinna hölls inspärrad i bostaden av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Han tog hennes mobiltelefon och hindrade henne från att lämna lägenheten genom att ta hennes lägenhetsnycklar och låsa ytterdörren. Mannen uppträdde även hotfullt och aggressivt mot kvinnan genom att han visade upp en kniv, övervakade henne och följde efter henne med kniven i händerna. Tingsrätten dömde mannen för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, och att betala skadestånd med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 4289/2016

99

20 000 kronor

Tre maskerade män tog sig in i en kvinnas bostad. De tejpade ihop hennes händer och tejpade för hennes ögon. De satte henne på toalettstolen och tejpade även för hennes mun och ihop hennes ben. Hon tvingades sitta där i cirka 30–60 minuter. De hotade att skada henne om hon inte var tyst. Ingen person kunde bindas till brottet. Kvinnan fick brottsskadeersättning med 20 000 kronor. Ärende 2776/2014

100

25 000 kronor

En man skulle köpa en bil av en annan man. De färdades tillsammans i bilen och under färden misshandlade mannen bilägaren genom att slå honom i ansiktet. Förövaren förde med sig den utsatte mannen ner i en källare där han fortsatte våldet genom att slå honom i huvudet och knuffa honom mot en vägg. Därifrån tog han med sig mannen till en annan adress där han låste in honom i ett källarförråd under natten. Under händelseförloppet försökte förövaren på olika sätt förmå mannen att föra över pengar till honom, bland annat genom att uttala hot om att döda honom om han inte gjorde som han sa. Det samlade våldet medförde smärta, näsblod och sårskador. Tingsrätten dömde gärningspersonen för människorov, mindre grovt brott, och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5302/2019

101

40 000 kronor

En man befann sig i sin bostad när två personer kom in i lägenheten. De slog och sparkade mannen mot huvudet och överkroppen. De band ihop hans händer bakom ryggen med hans bälte. Därefter förde de ut honom och knuffade ner honom i bagageutrymmet på en bil. Personerna körde sedan mannen till ett hus, förde ner honom i en källare och tvingade ner honom på knä samt slog och sparkade honom över hela kroppen. En av personerna tog fram en kniv och började skära i mannens öra och sa till honom att han skulle råna tre banker. Den andra personen blockerade dörren. Efter det leddes mannen ut till bilen och ner i bagageutrymmet igen och de åkte till ytterligare ett hus. Mannen låg då kvar i bilen. Efter en stund åkte de i väg till en plats där mannen släpptes och bältet togs av. Av våldet fick mannen smärta, sårskador, blåmärken och hudavskrapningar. Gärningspersonerna dömdes för människorov och hovrätten bestämde att de solidariskt skulle betala skadestånd till mannen med 40 000 kronor för kränkning. Mannen fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 7978/2016

102

50 000 kronor

En man fördes med våld in i en bil av två personer som sedan förde ut honom i skogen. Under bilfärden skar de honom med kniv på handen och sparkade mot hans kropp och huvud. De hotade att skada eller döda honom. De band hans händer, tejpade för hans ögon och satte en påse över hans huvud. De utsatte honom därefter för våld och hot bestående i att de slog honom med järnrör och basebollträ på benen, armarna och magen, sparkade honom, tilldelade honom slag mot huvudet, drog honom i håret, snärtade med en gren i ansiktet samt trampade på hans ben. De lämnade sedan kvar honom på platsen. Hovrätten dömde personerna för människorov och grov misshandel. De förpliktades att solidariskt betala skadestånd med 50 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med samma belopp. Ärende 2182/2015

103

150 000 kronor

En man bemäktigade sig, förde bort och spärrade in en kvinna i en ljus- och ljudisolerad bunker som han hade byggt på sin fastighet. Han sövde ner kvinnan genom att utan hennes kännedom ge henne läkemedel, varefter han förde bort henne i sin bil och spärrade in henne i bunkern. Kvinnan hölls inspärrad under cirka fem dygn utan möjlighet till kontakt med omvärlden. Mannens plan var att hålla kvinnan inlåst under en längre tid i detta utrymme och helt avskärma henne från resten av världen. Hans avsikt var att ha kvinnan som flickvän och att ha sex med henne. Han förmådde henne att medverka vid provtagning, bland annat vaginalprov, och vid ett tillfälle sov han i samma säng som kvinnan en hel natt. Hovrätten dömde mannen för människorov. Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktade hovrätten bland annat att brottet föregåtts av en ovanligt rigorös planering och präglats av stor förslagenhet, att mannen bemäktigat sig och fört bort kvinnan under former som medfört risker för henne och att han i det avseendet allvarligt missbrukat sina kunskaper som läkare. Hovrätten anförde vidare att kvinnan hållits inspärrad under cirka fem dygn i en helt isolerad och mycket skrämmande miljö där hon varit fullständigt utlämnad till mannen, och att hon bibringats uppfattningen att hon skulle hållas inspärrad i flera år och har under dessa förhållanden inte haft något annat val än att vara mannen till lags. Hovrätten dömde mannen att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8547/2016

104

200 000 kronor

En fotograf befann sig i Syrien på en reportageresa när han och en kollega kidnappades av flera maskerade och beväpnade män. De fördes bort under vapenhot och stängdes in i en källare. Under tiden de satt i fångenskap hotade männen med att avrätta dem, utsatte dem för skenavrättningar med pistoler och automatvapen och tilldelade dem slag med knytnävar samt diverse tillhyggen samtidigt som de riktade vapen mot dem. Fotografen sköts även i underbenet med ett automatvapen. Männen förflyttade honom och kollegan vid flera tillfällen till olika källare. Under dessa förflyttningar var deras ögon förbundna och de visste inte om de var på väg att bli avrättade eller vad som skulle hända med dem. Under vissa perioder fick de ingen mat och väldigt lite vatten. De hade inte heller tillgång till toalett annat än när fångvaktarna tillät dem att gå och då under tidspress. Mannen släpptes fri efter cirka en och en halv månad i fångenskap och var då i synnerligen dåligt skick. Brottsoffermyndigheten beviljade mannen brottsskadeersättning för kränkning med 200 000 kronor. Ärende 4045/2014

Människohandel

105

60 000 kronor Tiggeriändamål

En man utsattes för människohandel under en period om nästan nio månader. En annan man rekryterade honom i hemlandet Bulgarien och fick honom att bege sig till Sverige för att tigga. Han blev satt att tigga varje dag i princip utan ledighet och mannen tog hand om alla pengar han tjänade in. Mannen misshandlade honom vid flera tillfällen för att hålla honom i lydnad. Misshandeln bestod i att mannen slog och sparkade honom i ansiktet och på kroppen samt, vid ett tillfälle, slog honom över ryggen och huvudet med en järnstång. Han hade inte möjlighet att på eget initiativ resa hem. Hovrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 60 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med samma belopp. Ärende 8517/2018

106

70 000 kronor Tiggeriändamål

Samma gärningsperson som i referatet ovan utsatte även en annan man för människohandel. Mannen utsattes för i princip samma behandling som mannen i det föregående referatet, med den skillnaden att brottstiden var cirka 15 månader och att han utsattes för våld vid endast ett tillfälle. Misshandeln bestod i slag med händerna som medförde smärta. Hovrätten dömde gärningspersonen för människohandel och att betala skadestånd till den utsatte mannen med 70 000 kronor. Skadeståndet bestämdes till ett högre belopp än i föregående referat på grund av att mannen utnyttjats under längre tid. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 8518/2018

107

250 000 kronor Sexuella ändamål

En 18-årig kvinna från Rumänien transporterades av två män till Sverige i syfte att hon skulle exploateras för sexuella ändamål. Hon tvingades till ett stort antal prostitutionstillfällen (närmare 100 stycken) under en tid om cirka tre veckor. Det olaga tvånget bestod av hot mot kvinnan och hennes familj samt även av flertalet slag, knuffar och förolämpningar av den ena mannen som också agerade kränkande och kontrollerande mot kvinnan. Den andra mannen bekräftade och förstärkte hoten och våldet mot kvinnan. Alla pengar som prostitutionen inbringade tillägnade sig männen. Hovrätten dömde de två männen för människohandel och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan för kränkning med 150 000 kronor. Hovrätten delade tingsrättens bedömning om att brottet inneburit en synnerligen allvarlig kränkning av kvinnans personliga integritet.

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 250 000 kronor med följande motivering. När det gäller kränkningsersättning vid människohandel för sexuella ändamål finns skäl att dra paralleller till våldtäktsbrott. Synen på sexualbrott har skärpts och lagstiftningen på området har utvecklats påtagligt under de senaste årtiondena. Likaså har det straffrättsliga skyddet mot människohandel stärkts på senare år. I samband med den senaste lagändringen uttalade regeringen bland annat att människohandel utgör ett hänsynslöst och cyniskt utnyttjande av andra människor och en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp (prop. 2017/18:123 s. 13 och 32). Regeringen anförde vidare att det alltid är fråga om att offren hanteras och betraktas som handelsvaror (a. prop. s. 31). Brottets allvar bör återspeglas i ersättningen till de utsatta personerna. Enligt Brottsoffermyndighetens bedömning motsvarar de ersättningsnivåer som gäller i dag inte fullt ut den kränkning av såväl den personliga som den sexuella integriteten som offer för människohandel för sexuella ändamål utsätts för. Det finns därför anledning att höja nivåerna. Myndigheten anser att kränkningsersättning om 200 000 kronor ska vara utgångspunkten vid människohandel för sexuella ändamål där sexuell exploatering förekommit i större omfattning. Omständigheterna mellan olika fall kan dock variera och påverka beloppet i både uppåtgående och nedåtgående riktning. En bedömning måste göras i varje enskilt ärende, där omständigheter av betydelse är bland annat brottstidens längd, offrets ålder och utsatthet, förekomst av hot och våld samt omfattningen och intensiteten av antal tillfällen där offret tvingats sälja sin kropp. Kvinnan har i detta fall transporterats till ett främmande land och tvingats till prostitution. Hon har utsatts för hot och våld och kontrollerats hårt av gärningspersonerna. Det har varit fråga om en relativt kort tidsperiod men under denna tid har det varit fråga om ett mycket stort antal prostitutionstillfällen, närmare 100 stycken. Det har inneburit att kvinnan tvingats ta emot flera kunder varje dag. Gärningspersonerna har genom sitt agerande utnyttjat henne på ett hänsynslöst sätt i syfte att exploatera henne så hårt det bara gick för att få maximal ekonomisk vinning. Mot bakgrund av dessa omständigheter finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till ersättning med 250 000 kronor. Ärende 4622/2020

Olaga tvång

108

5 000 kronor

En kvinna arbetade som busschaufför. En man tvingade henne att köra bussen en annan väg genom att bland annat säga att han skulle bränna henne med en cigarett. Tingsrätten dömde mannen för olaga tvång och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 625/2012

109

7 000 kronor

En kvinna befann sig på sin arbetsplats. En man kom in, tog en matkniv i metall och försökte få henne att överlämna sina bilnycklar. Tingsrätten dömde mannen för försök till olaga tvång och att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3509/2013

110

15 000 kronor

En pojke och en kamrat till honom tvingades av tre yngre män att snatta i flera butiker. Åtminstone en av männen bar en kniv som han hotade pojken och kamraten med. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att pojken hade rätt till kränkningsersättning med 15 000 kronor. Ärende 4784/2010

111

20 000 kronor

En kvinnas arbetsgivare hade en tvist med ett annat företag om en faktura. Två män kom vid två tillfällen till kvinnans arbetsplats. De sa att de hade köpt den aktuella fordringen och att de ville ha betalt. Männen sa att de hade kontakter inom kriminella gäng. De hotade att skada kvinnan och hennes arbetsgivare samt tvingade dem att upprätta och skriva under en överlåtelsehandling för ett fordon. De två männen dömdes för olaga tvång och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1031/2013

112

30 000 kronor

En man bjöd hem en 15-årig pojke och instruerade pojken att klä av sig merparten av sina egna kläder för att sedan ta på sig olika klädesplagg tillhörande mannen, däribland långkalsonger och knähöga strumpor. Mannen band sedan pojkens händer, ben och fötter varefter han placerade honom i olika kroppsliga positioner. Medan pojken var bunden och iförd ögonbindel satte mannen en mask över pojkens mun och en plastpåse över hans huvud, detta i syfte att kunna kontrollera pojkens andningsmöjligheter. Mannen satte även fast klämmor på undersidan av pojkens överarmar och på hans bröstvårtor och slog på klämmorna för att framkalla smärta. Samtidigt tvingades pojken att repetera talfraser och påståenden. Gärningen pågick under totalt cirka tre timmar. Hovrätten dömde mannen för grovt olaga tvång och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Hovrätten anförde i skadeståndsdelen att gärningen haft förnedrande och kränkande inslag, att den inneburit missbruk av ett beroende- och förtroendeförhållande samt att den riktat sig mot en ung person. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 3987/2018

113

60 000 kronor

Samma man som i referatet ovan bjöd hem ytterligare en pojke, som var 16 år, vid två tillfällen. Pojken fick utstå i stort sett samma handlingar som den 15-årige pojken. Därutöver blev han vid det ena tillfället tejpad över munnen och fick en balaklava över huvudet samt vid det andra tillfället bakbunden till ett träskaft bakom ryggen. Gärningarna pågick under cirka fyra respektive tre timmar. Hovrätten dömde mannen för grovt olaga tvång och att betala skadestånd till pojken med 60 000 kronor för kränkning med samma motivering som i referatet ovan. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 4793/2018

114

80 000 kronor

Samme man som i de två närmast föregående referaten ovan bjöd hem ytterligare en pojke vid fem olika tillfällen under en period om dryga två år till olika utrymmen som han disponerade över. Pojken var vid tillfällena mellan 15 och 17 år. Vid samtliga fem tillfällen blev pojken försedd med ögonbindel och mask över munnen. Han tejpades samtidigt som han tvingades repetera talfraser och påståenden. Vid de olika tillfällena fick pojken även en plastpåse över huvudet, en balaklava över ansiktet, tejp över munnen samt klämmor fästa på kroppen och bröstvårtorna. Gärningarna pågick under cirka en halv till två timmar. Hovrätten dömde mannen för grovt olaga tvång och att betala skadestånd till pojken med 80 000 kronor för kränkning, med samma motivering som i referaten ovan. Brottsskadeersättningen bestämdes till samma belopp. Ärende 6639/2018

Olaga förföljelse

115

10 000 kronor

En kvinna blev ofredad och sexuellt ofredad av en man vid fem tillfällen under sju månaders tid. Vid ett tillfälle tog mannen kontakt med kvinnan på tunnelbanan, trots att hon visade att hon inte ville det, och när hon skulle gå därifrån skrek han nedsättande tillmälen till henne. Mannen skickade även tre brev till henne med sexuellt och kränkande innehåll. Vid ett tillfälle kommenterade han, med sexuell innebörd, hennes profilbild på Facebook. Tingsrätten dömde mannen för olaga förföljelse och anförde i domskälen att de gärningar mannen begått måste ses i ljuset av det beteende som han uppvisat under skoltiden, då han under lång tid följt efter kvinnan och utsatt henne för obehag. Han dömdes även att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 3201/2020

116

15 000 kronor

En kvinna utsattes för olaga förföljelse under en period om cirka tre veckor av en man som hon tidigare haft ett förhållande med. Mannen skickade ett mycket stort antal sms till henne, varav flera med hotfullt innehåll, samt ringde henne ett stort antal gånger. Vid ett tillfälle sökte han upp henne och följde efter henne utomhus. Vid ett annat tillfälle tog han hennes mobiltelefon och kastade den i marken så att den gick sönder. Han skickade också en bild på en pistol till henne via en chatt. En dag sökte han upprepade gånger upp kvinnan vid hennes bostad och uppehöll sig där och förde oljud. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 4569/2017

117

20 000 kronor

En kvinna ofredades av sin tidigare sambo. Han skickade ett 30-tal sms till henne med i huvudsak kränkande innehåll. Efter att mannen hade meddelats kontaktförbud gentemot kvinnan kontaktade han henne vid sex tillfällen per telefon. Vid två av dessa tillfällen uttalade mannen hot av innebörd att han skulle döda eller skada henne samt att den man som hon hade ett förhållande med skulle komma att dödas. Mannen kontaktade henne per telefon vid ytterligare 17 tillfällen utan att hon svarade. Brottsligheten pågick totalt i drygt fyra månader. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och olaga förföljelse samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 20 000 kronor. I beslutet anförde myndigheten att man vid bedömningen av graden av kränkning vid olaga förföljelse främst bör ta hänsyn till brottets straffvärde, tidsfaktorn, intensiteten samt den geografiska närheten mellan den skadelidande och skadevållaren. Ärende 4240/2012

118

25 000 kronor

Efter att en kvinna medverkat i ett TV-program kontaktades hon av en man via Facebook. Han ville bli vän med henne och hon accepterade hans förfrågan. Därefter skickade mannen ett stort antal e-post- och Facebookmeddelanden, sms, mms och ringde till henne ett tiotal gånger samt skrev inlägg och kommentarer på hennes blogg och skickade blommor till henne. Mannen kunde skicka uppemot tio e-postmeddelanden per dag och de innehöll ofta sexuella anspelningar. Brottsligheten pågick i drygt ett år. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och olaga förföljelse samt att betala skadestånd till kvinnan med 25 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 9061/2012

119

30 000 kronor

Under cirka en veckas tid fick en kvinna en mängd sms och mms samt ljudoch filmfiler från en man. Flera av meddelandena hade sexuellt innehåll. I en filmsekvens onanerade mannen. Sedan han meddelats ett besöksförbud gentemot kvinnan överträdde han detta genom att under en veckas tid skicka flera hundra sms, mms, ljudinspelningar och filmer till henne. I två mms skrev mannen hotfulla meddelanden och bifogade två bilder. På den ena höll han i en snara och på den andra en yxa. Mannen skickade även flera ljudfiler med hotfullt innehåll. Tingsrätten dömde mannen för ofredande, sexuellt ofredande och olaga förföljelse samt att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen till 30 000 kronor. Ärende 4187/2012

120

40 000 kronor

Under cirka ett års tid ofredades en kvinna av sin tidigare man varvid han även gjorde sig skyldig till överträdelse av kontaktförbud. Han ringde över 400 samtal till hennes telefon, sökte upp henne i hennes bostad och skrek nedsättande tillmälen, skickade ett mycket stort antal meddelanden till hennes telefon samt följde efter henne med bil varvid han vid ett tillfälle förmådde henne att stanna och spottade på hennes bil. Han kontaktade även kvinnans väninna för att be henne framföra meddelanden till kvinnan. Tingsrätten dömde mannen för olaga förföljelse och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11554/2017

Äktenskapstvång

Brottet äktenskapstvång innebär att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Sedan den 1 juli 2016 är det även olagligt att genom stämpling begå äktenskapstvång.

Det har meddelats få domar gällande äktenskapstvång och det finns därför inte någon enhetlig praxis på området. Från hovrättspraxis finns exempel där det utdömda skadeståndet för kränkning legat på 50 000 kronor upp till 100 000 kronor.1 Det har i samtliga fall rört sig om fullbordade brott där målsäganden befunnit sig utomlands och haft svårt att ta sig hem på egen hand. Omständigheter som har beaktats vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek har varit om brottet bestått av våldsgärningar, i vilken grad målsäganden varit utlämnad, vad som krävts av målsäganden för att fullborda ingåendet av den äktenskapsliknande förbindelsen – till exempel samlag med den tilltänkta makan/maken – samt under hur lång tid som målsäganden mot sin vilja hållits kvar i ett främmande land.

Brottsoffermyndigheten har endast haft ett ärende där ersättning beviljats för äktenskapstvång och det redovisas nedan. Det bör snarare ses som ett exempel på ett avgjort brottsskadeärende än som en beskrivning av praxis.

  1. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 7 oktober 2016 i mål B 1903-16 samt Sveahovrätts domar den 8 juni 2018 i mål B 10163-17 och den 28 januari 2019 i mål B 2955-18.
121

30 000 kronor Stämpling

En 16-årig pojke utsattes för stämpling till äktenskapstvång av sina föräldrar. Föräldrarna beslutade, utan hänsyn till pojkens åsikt, att gifta bort honom med en flicka i Bulgarien. Deras brottsplan hade gått så långt att det fanns en specifik flicka i Bulgarien och att föräldrarna skulle ha rest dit med sonen om de inte hade gripits. Tingsrätten dömde föräldrarna för brottet och att solidariskt betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Han fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2444/2019

Olaga hot

Praxis vid denna brottstyp är att kränkningsersättningen vid verbalt hot ligger på 5 000 kronor och, då gärningspersonen understryker sitt hot med livsfarligt vapen eller föremål som uppfattas som sådant vapen, på 10 000 kronor. Försvårande omständigheter, som kan leda till högre ersättningsnivåer, är ett stort antal hot liksom att hotet ytterligare stegrats genom att gärningspersonen fysiskt berör offret med vapnet.

122

Ingen ersättning Hot att skada egendom

En kvinna hotades av en man som sa att han skulle skada ett fönster i hennes bostad. Mannen godkände ett strafföreläggande enligt vilket han skulle betala ersättning till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan inte kunde få brottsskadeersättning för kränkning med motiveringen att hot om att skada någons egendom inte är sådan brottslighet som normalt ger rätt till ersättning för kränkning. Omständigheterna i detta ärende ledde inte till någon annan bedömning. Ärende 8071/2015

123

Ingen ersättning Hot från okänd via Facebook

En kvinna fick ett meddelande via Facebook där en okänd användare bland annat skrev ”din tid är inne”. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning med motiveringen att kvinnan i skadeståndsrättslig mening inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 3735/2015

124

5 000 kronor Ett verbalt hot att döda

En ung man hotades av en annan man genom att denne uttalade att han skulle döda eller skada honom. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Mannen fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4552/2020

125

5 000 kronor Två verbala hot

En man hotades av en annan person genom att denne gjorde uttalanden om att döda eller skada mannen. Dagen därpå gjorde personen återigen samma typ av uttalanden till mannen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för två fall av olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Han beviljades brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4364/2019

126

5 000 kronor Flera sms med hot om våld

En kvinna hotades av en man som hon kommit i kontakt med på en dejtingsida. Hon fick under två dagars tid flera sms från mannen där han framförde hot om att utsätta henne för våld. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5447/2020

127

10 000 kronor Hot med kniv

En man arbetade på ett HVB-hem när han hotades av en av de intagna ungdomarna som viftade med en kniv och gjorde uttalanden om att döda honom. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7684/2018

128

10 000 kronor Hot med pistol

En man hotades av en annan man genom att han lyfte en pistol mot honom. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olaga hot och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 10083/2019

129

10 000 kronor Hot om angrepp av hund

En flicka och hennes kamrater hotades av en man. Med gester och ord mot sin kamphund fick han dem att tro att han tänkte låta hunden anfalla dem. När flickan och hennes kamrater sökte skydd i en lägenhet sparkade mannen på dörren samtidigt som han sa att han skulle döda dem och släppa hunden på dem. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och att betala skadestånd till flickan med 10 000 kronor för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten beslutade att ge flickan brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 10725/2010

130

15 000 kronor Kniv mot kroppen

En man hotades av en kvinna som lyfte en kniv mot honom, höll kniven mot hans hals och uttalade att han inte skulle tjafsa med hennes familj. Hovrätten dömde kvinnan för olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7842/2017

131

15 000 kronor Vapen mot kroppen

En man hotades av en annan man. Denne riktade en soft air-gun mot honom och sa att han ”skulle knäppa honom”. Vid två tillfällen tryckte angriparen vapnet mot den andres huvud. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olaga hot och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade ersättning i enlighet med domen. Ärende 10913/2013

132

20 000 kronor Kniv mot kroppen under utdraget förlopp

En man hotades av en annan man genom att denne tog tag i hans tröja, tryckte upp honom mot en vägg i en port och tryckte en kniv mot hans hals. Mannen höll kniven på detta sätt under någon minut innan han släppte greppet. Tingsrätten dömde gärningspersonen för grovt olaga hot och att betala skadestånd med 20 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 5859/2011

133

20 000 kronor Skottlossning

En kvinna befann sig i köket till sin bostad när två män avlossade flera skott mot köksfönstret så att skott gick in i lägenheten. Tingsrätten dömde männen för grovt olaga hot och att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2576/2020

134

20 000 kronor Upprepade hot under lång tid

En kvinna hotades vid ett stort antal tillfällen av sin tidigare sambo genom att han under cirka 20 månader skickade meddelanden till henne via Facebook med innebörd att han skulle döda, skada eller våldta henne och hennes familj. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och att betala skadestånd till kvinnan med 20 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 2367/2015

135

25 000 kronor Skottlossning

En man befann sig i en lägenhet när en annan person riktade en pistol mot honom och avlossade två skott, varav det ena träffade i väggen bredvid honom. Hovrätten dömde gärningspersonen för grovt olaga hot och att betala skadestånd med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 7920/2018

Hemfridsbrott

Rätten till kränkningsersättning vid hemfridsbrott förutsätter i regel att den skadelidande är hemma vid tiden för brottet. I fall då bostadsinnehavaren inte är hemma har Högsta domstolen uttalat att ersättning kan lämnas om inbrottet genom förövarens beteende, de skador och spår han lämnat efter sig, graden av intrång i hemmet och omständigheterna i övrigt innefattat en särskilt omfattande förgripelse på den drabbades frid och privatliv (NJA 2011 s. 3). När det gäller hemfridsbrott som sker i samband med stöld i bostad hänvisas till avsnittet Stöld i bostad under menyrubriken Tillgreppsbrott mot person.

136

Ingen ersättning

En man befann sig i sin bostad när en annan man olovligen trängde in i trädgården och lyste med en ficklampa genom en altandörr in i bostaden. Han sprang från platsen när han såg bostadsinnehavaren. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott. Någon skadeståndstalan fördes inte i brottmålet. Brottsoffermyndigheten avslog mannens ansökan om brottsskadeersättning för kränkning med motiveringen att han i skadeståndsrättslig mening inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 9835/2014

137

Ingen ersättning

När en kvinna var bortrest utsattes hon för inbrott i sin bostadslägenhet. I lägenheten rådde stor oreda i samtliga rum med utdragna lådor och skåp samt med kläder och andra tillhörigheter utspridda på golven. När kvinnan kom hem konstaterade hon att ingenting hade stulits. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten, som i sitt beslut hänvisade till NJA 2011 s. 3, fann att kvinnan inte hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Ärende 12233/2010

138

Ingen ersättning

När en kvinna var borta på en middag fick hon ett telefonsamtal från sin syster som befann sig i kvinnans bostad som barnvakt åt kvinnans dotter. Systern berättade att en man olovligen hade trängt in i bostaden och vägrade att lämna den. Åklagaren lade ned förundersökningen med stöd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse. Eftersom kvinnan inte var hemma när hemfridsbrottet ägde rum, ansågs hon inte vara så allvarligt kränkt att hon kunde få brottsskadeersättning. Ärende 7059/2012

139

Ingen ersättning

En kvinna vaknade på natten av ett ljud i bostaden. Hon steg upp och gick ut i hallen. Där såg hon två cigarettfimpar och toalettpapper på golvet. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten gav inte kvinnan ersättning för kränkning med följande motivering. För att ersättning för kränkning ska kunna lämnas vid ett hemfridsbrott krävs dels att man var hemma när brottet begicks och dels att man antingen konfronterades med gärningspersonen eller i övrigt var medveten om dennes närvaro men höll sig gömd. Omständigheterna i detta fall är inte sådana att ersättning för kränkning kan lämnas. Ärende 1309/2012

140

5 000 kronor

En kvinna låg och sov i sitt hotellrum. Hon vaknade av att en nyckel vreds om i dörrlåset. En man kom in och ställde sig vid sängen. Kvinnan uppmanade honom att lämna rummet, vilket han inte gjorde. Hon knuffade då ut honom. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1702/2011

141

5 000 kronor

En kvinna befann sig i sin bostad när hennes son trängde sig in i lägenheten genom att bryta upp ytterdörren med en kofot och stanna kvar. Tingsrätten dömde sonen för hemfridsbrott och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade henne ersättning med samma belopp. Ärende 6272/2015

142

10 000 kronor

En kvinna befann sig nattetid i sin lägenhet. En man sparkade sönder dörren till lägenheten, trängde olovligen in i bostaden och lade sig i hennes säng. Mannen stannade kvar under en inte obetydlig tid. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5476/2013

143

10 000 kronor

En kvinnas tidigare make trängde sig olovligen in i hennes bostad nattetid utrustad med ett tillhygge. Mannen dömdes för hemfridsbrott, grovt brott, och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 10780/2014

144

15 000 kronor

En kvinna och hennes pojkvän låg och sov. De vaknade av att en man befann sig inne i huset. Mannen slog sönder tavlor och annat med en skiftnyckel. Han kom in i sovrummet, skrek obegripliga saker och hotade paret med skiftnyckeln. Tingsrätten dömde mannen för hemfridsbrott och olaga hot samt att betala skadestånd till kvinnan med 15 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3060/2013

Kränkande fotografering

145

5 000 kronor

En 15-årig pojke fotograferades i smyg av en annan pojke i ett omklädningsrum när han bytte om efter en idrottslektion och var avklädd. Bilden skickades sedan via Snapchat till en flicka i klassen. Polisen inledde inte någon förundersökning eftersom den misstänkte var under 15 år. Pojken beviljades brottsskadeersättning med 5 000 kronor. Ärende 2873/2017

146

5 000 kronor

En kvinna skulle sola solarium när en person höll sin mobiltelefon ovanför båsväggen och filmade kvinnan när hon tog av sig sina kläder för att lägga sig naken i solariet. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brottet. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 4881/2018

147

7 000 kronor

En kvinna blev olovligen och i hemlighet fotograferad när hon befann sig inomhus i en bostad näst intill medvetslös. En bild togs på kvinnans nakna underkropp och en annan bild på hennes överkropp iklädd en t-shirt när hon halvlåg i en soffa. Åklagaren utfärdade ett strafföreläggande där gärningspersonen ålades att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 1124/2017

148

7 000 kronor

En kvinna blev olovligen och i hemlighet filmad när hon uträttade sina behov i ett badrum i en mans bostad. Tingsrätten dömde mannen för kränkande fotografering och att betala skadestånd till kvinnan med 7 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av brottets straffvärde beaktade domstolen som försvårande omständigheter att kamerorna varit placerade i ett toalettutrymme där besökaren förutsätter absolut enskildhet samt att filmen exponerat kvinnan på nära håll i en intim situation. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som domstolen. Ärende 8407/2018

149

10 000 kronor

En man filmade olovligen när han och en kvinna hade sex. Filmen återfanns enbart på mannens dator och visades eller spreds inte till någon annan. Hovrätten dömde mannen för kränkande fotografering och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 11512/2018

Olovlig identitetsanvändning

Den 1 juli 2016 infördes brottet olovlig identitetsanvändning i brottsbalken. Det innebär att det numera är straffbart att olovligen använda sig av en annans persons identitetsuppgifter. Vid bedömningen av om gärningen utgör en allvarlig kränkning beaktas bland annat vilka olägenheter och besvär som brottsoffret utsatts för som en följd av gärningen och i vilken omfattning det skett.

150

Ingen ersättning

En kvinna utsattes för olovlig identitetsanvändning genom att en okänd person utgav sig för att vara henne och kontaktade under tre dagar privatpersoner för att fråga om deras kontouppgifter. Kvinnan blev sedan uppringd från flera olika nummer. Hon svarade på åtminstone tre samtal varvid personerna berättade att de blivit uppringda från hennes nummer. Ingen gärningsperson kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning med motiveringen att kvinnan i skadeståndsrättslig mening inte hade utsatts för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kunde lämnas. Ärende 3761/2017

151

Ingen ersättning

En kvinna utsattes för olovlig identitetsanvändning genom att en okänd person ansökte om ett lån i hennes namn. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning med samma motivering som i referatet ovan. Ärende 10646/2019

152

Ingen ersättning

En kvinna utsattes för olovlig identitetsanvändning genom att en okänd person använde hennes personuppgifter för att köpa varor via internet. Hon upptäckte att så skett när hon fick notiser till hennes e-postadress varefter hon kontaktade Klarna för att meddela att det inte var hon som beställt varorna. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning med samma motivering som i referaten ovan. Ärende 6294/2019

153

5 000 kronor

En okänd person använde sig av en mans identitet och utgav sig för att sälja dennes bil mot förskottsbetalning. Mannen blev sedan uppringd av köpare och flera personer besökte honom och ville köpa hans bil eller få tillbaka sin förskottsbetalning. Under förundersökningen fick mannen bland annat visa sina bankuppgifter och konton för att styrka att han inte fått någon betalning till sig avseende förskottsbetalning för bilförsäljning. Någon gärningsperson gick inte att binda till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att mannen utsatts för en allvarlig kränkning som berättigade honom till ersättning med 5 000 kronor. Ärende 8668/2019

154

5 000 kronor

En kvinna utsattes för fyra fall av olovlig identitetsanvändning genom att en man beställde varor på internet i hennes namn vilket fullföljdes i tre fall. Kvinnan spärrade sitt personnummer och sin folkbokföringsadress samt hade ett stort antal samtal med kreditupplysningsbolag, försäkringsbolag och andra företag där det handlats varor i hennes namn. Hovrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5375/2017

155

5 000 kronor

En man utsattes för olovlig identitetsanvändning genom att en okänd person använde sig av mannens personuppgifter vid misstanke om att ha smugglat in narkotika i Finland. Mannen blev till följd av detta åtalad för narkotikabrott i Finland. Den finska åklagaren lade ned åtalet eftersom det i ärendet framkommit att den person som infört narkotikan i landet sannolikt inte var mannen utan en person som i förundersökningen utgett sig för att vara honom. Polisen i Sverige inledde inte någon förundersökning. Med hänsyn till att den olovliga identitetsanvändningen medfört att mannen åtalats för ett brott i ett annat land och haft praktiska besvär för att åklagaren skulle lägga ned åtalet fann Brottsoffermyndigheten att den kränkning som mannen utsatts för var så allvarlig att den var ersättningsgrundande. Han fick brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 11778/2017

156

5 000 kronor

En mans personuppgifter användes av en annan person i samband med att denne förmådde flera personer att föra över pengar till dennes konto för varor som han sedan inte levererade till dem. Ett tiotal personer kontaktade den utsatte mannen via telefon och Facebook och några sökte upp honom i hans bostad. Mannen ändrade sitt efternamn till följd av händelserna. Tingsrätten dömde gärningspersonen för olovlig identitetsanvändning och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Mannen fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 6752/2019

157

5 000 kronor

En kvinnas namn användes av en okänd person för att skapa en profil på en sexkontaktsida på internet. I annonsen angavs att hon ville träffa män för att ha sex. Hennes kontaktuppgifter i form av mobilnummer och e-postadress framgick av annonsen. Vidare fanns det en ansiktsbild på kvinnan i profilen. I en chattfunktion kopplad till profilen hade den som utgav sig för att vara kvinnan bett flera män att höra av sig till henne och skicka bilder. Kvinnan upptäckte vad som hade hänt genom att hon under några dagar fick ett stort antal sms, några mms och e-postmeddelanden samt ett par telefonsamtal från för henne främmande män som kom med oanständiga förslag. Några av männen skickade även bilder på sig själva, bland annat på sina könsorgan. Ingen gärningsperson kunde bindas till brottet. Med hänsyn till att gärningen medförde olägenhet för kvinnan bland annat i form av att hon på olika sätt kontaktades av för henne okända män, fann Brottsoffermyndigheten att den kränkning som kvinnan utsatts för var så allvarlig att den var ersättningsgrundande. Hon fick brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 6579/2019

158

10 000 kronor

En kvinnas personuppgifter användes av en okänd person för att skapa en användare på i vart fall två dejtingsidor på internet samt på Facebook. På kontona som skapades lades det ut nakenbilder på henne där även hennes ansikte fanns med. Hon benämndes som ”eskort”. På i vart fall det falska Facebookkontot fanns kvinnans namn och telefonnummer knutet till bilderna. Okända personer kontaktade kvinnan via telefonsamtal, Instagram och sms med sexuella inviter. Hon fick även nakenbilder skickade till sig. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan utsatts för olaga integritetsintrång samt olovlig identitetsanvändning och beviljade henne brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 6170/2018

159

10 000 kronor

En man utsattes för olovlig identitetsanvändning av sin son. Sonen tog olovligen flera lån och krediter i sin fars namn med hjälp av ett falskt Bank-ID som han skapat med hjälp av faderns personuppgifter. Han skrev även under låneavtal i faderns namn. Sonen nyttjade sedan krediterna och de falska låneavtalen för att få pengar utbetalade till sig. Han förde även över en stor summa pengar från faderns bankkonto till sitt eget. Gärningarna pågick under en period om cirka ett år och nio månader och medförde bland annat att fadern fick stora skulder. Tingsrätten dömde sonen för grovt bedrägeri genom olovlig identitetsanvändning och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten, som i enlighet med skadeståndsrättslig praxis inte lämnade ersättning för det grova bedrägeriet, ansåg dock att mannen hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning avseende den olovliga identitetsanvändningen. Ersättningen bestämdes till 10 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktades att mannen, på grund av att någon annan missbrukat hans identitet vid ett stort antal tillfällen på ett systematiskt sätt, haft stora praktiska besvär genom att kontakta kreditgivare och reda upp situationen samt blivit föremål för utmätning. Vid bedömningen togs även hänsyn till den långa tidsperiod som brotten pågått. Ärende 7885/2019

160

15 000 kronor

En man utsattes för olovlig identitetsanvändning av sin före detta sambo. Kvinnan skapade användarkonton i mannens namn och skickade ett stort antal meddelanden via e-post och sociala medier till myndigheter och privatpersoner där hon utgav sig för att vara honom. Meddelandena och inläggen hade ett hotfullt och kränkande innehåll. Kvinnan gjorde även falska polisanmälningar mot mannen där hon påstod att han hotat henne via meddelanden och inlägg på sociala medier, när det i själva verket var hon som fabricerat meddelandena och inläggen själv. Hovrätten dömde kvinnan för olovlig identitetsanvändning och falsk tillvitelse och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kronor för kränkning. Tingsrätten, vars bedömning hovrätten anslöt sig till, anförde i skadeståndsdelen att de hot som skickats varit av mycket allvarlig karaktär och hade riktats mot bland annat familjehemmet där parternas gemensamma barn var placerade. Tingsrätten uttalade även att användningen av mannens identitet medfört att det fanns en risk för att hans situation – bland annat hans möjligheter att få träffa sina barn – skulle komma att påverkas negativt. Den olovliga användningen pågick vidare under en förhållandevis lång tid och risken att mannen skulle komma att påverkas långsiktigt av detta var enligt domstolens bedömning stor. Brottsoffermyndigheten betalade ut ersättning med det utdömda beloppet. Ärende 10511/2018

Olaga integritetsintrång

Olaga integritetsintrång är ett relativt nytt brott som infördes i brottsbalken den 1 januari 2018. Praxis på området är därför begränsad. För att ansvar för brottet ska komma ifråga krävs att någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, hälsotillstånd, om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp. Det krävs vidare att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada.

Exempel på omständigheter som påverkat nivån på kränkningsersättningen i Brottsoffermyndighetens praxis har varit på vilket sätt spridningen har skett, spridningens omfattning, det spridda materialets innehåll, under hur lång tid brottet har pågått samt brottsoffrets ålder vid gärningen.

161

5 000 kronor

En pojke utsattes för våld av en för honom bekant yngling. Misshandeln bevittnades och filmades av flera andra ungdomar vid hans skola och filmerna spreds sedan via internet. Samtliga inblandade var under 15 år och någon förundersökning inleddes därför inte. Brottsoffermyndigheten konstaterade att någon eller några lagt ut den aktuella filmen på internet och att den spridits bland en stor krets personer. Myndigheten fann att pojken varit utsatt för olaga integritetsintrång och att han hade rätt till ersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 494/2019

162

10 000 kronor

En kvinnas personuppgifter användes av en okänd person för att skapa en användare på i vart fall två dejtingsidor på internet samt på Facebook. På kontona som skapades lades det ut nakenbilder på kvinnan där även hennes ansikte fanns med. Hon benämndes som ”eskort”. På i vart fall det falska Facebookkontot fanns kvinnans namn och telefonnummer knutet till bilderna. Okända personer kontaktade kvinnan via telefonsamtal, Instagram och sms med sexuella inviter. Hon fick även nakenbilder skickade till sig. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brotten. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan utsatts för olaga integritetsintrång samt olovlig identitetsanvändning och beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 6170/2018

163

10 000 kronor

En bild på en 14-årig flickas nakna bröst spreds av en okänd person via Instagram i den skola flickan gick på. Ingen gärningsperson kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att gärningen skulle bedömas som olaga integritetsintrång och att flickan utsatts för en allvarlig kränkning. Hon beviljades brottsskadeersättning med 10 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek tog myndigheten hänsyn till flickans låga ålder vid gärningen samt att spridningen skett i hennes skolmiljö. Ärende 1500/2019

164

25 000 kronor

En integritetskänslig bild på en kvinna, utvisande en händelse i hennes sexualliv, delades från Snapchatkontot ”Sveriges privataste” till dess följare. På bilden syntes kvinnan med både ansikte och namn. Det framgick att kontots syfte var att följare skulle dela med sig av materialet för att detta skulle kunna spridas vidare anonymt. Kontot hade vid tidpunkten för spridningen cirka 4 000 följare. Kvinnan fick samma dag som bilden delades cirka 150–200 vänförfrågningar på Snapchat, samtliga från okända män. Hovrätten dömde gärningspersonen för olaga integritetsintrång och att betala skadestånd till kvinnan för det brottet med 25 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 1960/2020

165

30 000 kronor

En man, som en kvinna tidigare haft ett förhållande med, spred nakenbilder på henne via internet och skickade sms till kvinnans familj, vänner och bekanta och även till personer som kvinnan hade kontakt med i sitt arbete. Bilderna föreställde kvinnan naken och i intima situationer. På bilderna syntes hennes ansikte och hennes fullständiga namn angavs. I anslutning till bilderna skrev mannen nedsättande kommentarer om kvinnan och anförde bland annat att hon utsatt barn för brott. Förundersökningen lades ned eftersom den misstänkte lämnat landet och inte förväntades återvända till Sverige. Brottsoffermyndigheten bedömde gärningarna som grovt olaga integritetsintrång samt grovt förtal och tillerkände kvinnan ersättning för kränkning med 30 000 kronor. Ärende 929/2019

166

30 000 kronor

En knappt 16-årig pojke utsattes för grovt förtal och olaga integritetsintrång av en kvinna. Kvinnan filmade från sin lägenhet när pojken och hans flickvän hade samlag i ett inglasat rum med en uttagsautomat som låg i centrum av staden de bodde i. Hon publicerade sedan filmen på sitt öppna Instagramkonto. Kort därefter började flera personer höra av sig till pojken, hans flickvän och till kvinnan, som då tog ner filmen från Instagram. En okänd person lade sedan upp filmen i en Facebookgrupp för invånare i staden med ett stort antal medlemmar. Inga intima detaljer syntes på filmen. Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8031/2020

167

40 000 kronor

Under en bilresa i Europa blev en kvinna utan hennes vetskap filmad när hon hade sexuellt umgänge med två män. Därefter spreds cirka tio filmer från det tillfället via sociala medier såsom Facebook och Youtube. Kvinnans namn liksom hennes Facebookprofil fanns med i chatkonversationer och i flöden som var kopplade till filmerna. Någon gärningsperson kunde inte bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan varit utsatt för olaga integritetsintrång och att hon hade rätt till brottsskadeersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten det spridda materialets karaktär, att spridningen skett på flera olika välbesökta sidor samt att kvinnan lätt kunnat identifieras. Ärende 1215/2019

168

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grovt olaga integritetsintrång av en man som hon tidigare haft en relation med. Mannen publicerade olovligen en film, med två separata klipp, på en av världens mest besökta webbsidor för porr. På filmen syntes mannen och kvinnan i en sexuell situation. Filmen innehöll närgångna bilder på kvinnans intima kroppsdelar i olika positioner och blev föremål för ett stort antal visningar under knappt två månaders tid. Trots att kvinnan hade bindel för ögonen syntes hennes ansikte och kropp i övrigt tydligt och hennes röst hördes också. Mannen publicerade filmen som ett utslag av svartsjuka och hämndbegär och hans direkta avsikt var att utsätta kvinnan för andras missaktning. Hovrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kronor för kränkning. Vid bedömningen av brottets rubricering beaktade domstolen filmernas innehåll och att omfattningen av spridningen varit ägnad att medföra mycket allvarlig skada för kvinnan. I skadeståndsdelen hänvisade hovrätten till NJA 2015 s. 86 som gäller skadestånd för kränkning vid grovt förtal men som enligt domstolen får anses vägledande även vid bedömningen av kränkningsersättning vid grovt olaga integritetsintrång, dock att omständigheterna där var ytterligare försvårande.1 Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp som hovrätten dömde ut. Ärende 6390/2019

  1. Rättsfallet refereras under menyrubriken Grovt förtal.

Ofredande

169

Ingen ersättning Telefonpåringningar

En kvinna fick under tre dagar ta emot flera telefonpåringningar. När hon svarade var det vid några av dessa tillfällen någon som suckade eller stönade i telefonen. Vid övriga tillfällen var det helt tyst. Ingen person kunde bindas till gärningarna. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning eftersom hon inte ansågs ha varit utsatt för en allvarlig kränkning. Ärende 9651/2010

170

Ingen ersättning Fönstertittande

En pojke var hemma i bostaden när han upptäckte att en främmande man stod och tittade in genom ett fönster i det rum där han befann sig. Mannen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten avslog pojkens ansökan om brottsskadeersättning för kränkning med samma motivering som i det föregående referatet. Ärende 266/2010

171

Ingen ersättning Knuff

En kvinna ofredades vid ett tillfälle av sin tidigare make genom att han stötte till henne med en axel och knuffade henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade hennes begäran om skadestånd eftersom gärningen inte ansågs utgöra en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten gjorde ingen annan bedömning. Ärende 10519/2015

172

Ingen ersättning Slag med öppen hand

En kvinna ofredades av en man som tilldelade henne ett slag med öppen hand mot huvudet. Tingsrätten dömde mannen för ofredande. Kvinnan fick inte något skadestånd för kränkning eftersom domstolen inte ansåg att hon hade utsatts för en allvarlig kränkning. Brottsoffermyndigheten gjorde inte någon annan bedömning. Ärende 2506/2010

173

Ingen ersättning Beröring på låret

En kvinna satt på en bänk i en park när en okänd man kom fram och frågade om de kände varandra. Kvinnan svarade nekande och då frågade mannen om han fick sätta sig bredvid kvinnan. Efter att han satt sig på bänken flyttade han närmare och tog kvinnan på ena låret varefter kvinnan lämnade platsen. Mannen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan inte varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning som krävs för att ersättning ska kunna lämnas. Ärende 7140/2019

174

5 000 kronor Ofredad i bostaden

En kvinna befann sig i sin bostad när hon ofredades av en man vid tre tillfällen. Vid det första tillfället sparkade han på dörren till hennes bostad samt ryckte och slet i dörrhandtaget. Vid det andra och tredje tillfället ringde han på dörrklockan till bostaden konstant under en respektive två minuter. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 7063/2014

175

5 000 kronor Flera knuffar

En man befann sig på sitt arbete i en butik när han ofredades av en man som knuffade honom flera gånger. Tingsrätten dömde gärningspersonen för ofredande och att betala skadestånd med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten gav mannen ersättning med samma belopp. Ärende 8898/2014

176

5 000 kronor Fasthållen, upplyft och skakad

En kvinna ofredades av en man genom att han höll fast henne, lyfte upp henne och skakade henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 3445/2015

177

5 000 kronor Många meddelanden på Facebook

En kvinna ofredades av en man genom att han under drygt en månad skickade ett stort antal oönskade meddelanden till henne via Facebook. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med detta belopp. Ärende 5289/2015

178

5 000 kronor Förföljelse och fysisk beröring

En kvinna befann sig på en tunnelbanestation. En man följde efter henne in i en tunnelbanevagn och då hon steg av vid nästa station följde mannen efter henne. Han tog på hennes bröst och drog i henne trots att hon uppmanade honom att inte göra det. Tingsrätten dömde mannen för ofredande och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 6567/2013

179

5 000 kronor Hatbrott

En okänd person rispade in rasistiska och homofobiska ord samt hakkors på en mans bil som stod parkerad utanför mannens och hans partners villa. Polisen inledde ingen förundersökning eftersom det saknades spaningsuppslag. Brottsoffermyndigheten fann att gärningen, på grund av dess homofobiska och rasistiska inslag, innehöll ett ofredandemoment som gjorde att den inneburit en allvarlig kränkning av mannens personliga integritet. Han hade därför rätt till ersättning med 5 000 kronor. Ärende 8941/2019

180

5 000 kronor Bespottning

En man ofredades av en annan man som spottade honom i ansiktet. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till mannen med 5 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med samma belopp. Ärende 4431/2015

181

10 000 kronor Stort antal sms och e-post

En kvinna ofredades av en man under cirka åtta månader genom att han skickade 130 e-postmeddelanden och 200 sms till henne. Mannen dömdes för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 3782/2015

182

10 000 kronor Mugg med urin

En man arbetade på en kriminalvårdsanstalt när en av de intagna kastade en mugg med urin på honom så att han fick urin i ansiktet, på kroppen och på benen. Hovrätten dömde gärningspersonen för förgripelse mot tjänsteman och att betala skadestånd för kränkning med 10 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 12367/20191

  1. Brottsrubriceringen är i detta fall förgripelse mot tjänsteman, men i kränkningshänseende är gärningen att likställa med ett ofredande.

 

183

10 000 kronor Förföljelse och fysisk beröring

En kvinna var på väg hem när en man kom ikapp henne och frågade efter en buss. Kvinnan pekade mot busshållplatsen och fortsatte sedan att gå. Mannen följde efter henne, tog tag om hennes hals och drog henne mot ett buskage. När kvinnan skrek öppnades flera fönster av personer som undrade vad som pågick. Mannen sprang då från platsen. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan ersättning för kränkning med 10 000 kronor. Ärende 11801/2010

184

15 000 kronor Omfattande trakasserier

En kvinna trakasserades vid ett mycket stort antal tillfällen av okända personer under cirka två års tid. Under vissa perioder skedde det i princip dagligen. Ofredandet bestod bland annat i att någon hällde in vatten, olja, filmjölk och ägg genom hennes brevinkast, kastade ägg, tomater och en påse med filmjölk på hennes balkong, knackade på hennes fönster nattetid, krossade hennes fönster vid flera tillfällen samt skrev kränkande ord på hennes fönsterbräda. Personerna klippte även sönder kablarna till en övervakningskamera. Ingen kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan brottsskadeersättning med 15 000 kronor för kränkning. Ärende 5315/2014

Dataintrång

185

Ingen ersättning

En kvinna arbetade som tandläkare och utsattes för dataintrång genom att en okänd person olovligen raderade samt manipulerade journalanteckningar avseende vissa av hennes patienter. Ingen person kunde bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten ansåg inte att gärningen inneburit en sådan allvarlig kränkning av kvinnans personliga integritet att ersättning kunde lämnas. Ärende 6920/2014

186

Ingen ersättning

En kvinna utsattes för dataintrång genom att en okänd person olovligen ändrade inloggningsuppgifter för henne på olika sociala medier. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten fann inte att gärningen medfört en allvarlig kränkning för kvinnan. Någon ersättning lämnades därför inte. Ärende 4912/2017

187

5 000 kronor

En sjuksköterska läste olovligen en flickas sjukhusjournaler. Tingsrätten dömde sjuksköterskan för dataintrång och att betala skadestånd till flickan med 5 000 kronor för kränkning. I skadeståndsdelen anförde domstolen att flickan genom intrånget berövats den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvård och som för henne typiskt sett avser känsliga och personliga förhållanden. Tingsrätten fann därför att hon genom gärningen kränkts i så allvarlig mening att skadestånd skulle utgå. Flickan fick brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Ärende 6643/2017

188

5 000 kronor

En sjuksköterska tittade olovligen i en kvinnas journaler vid elva tillfällen under närmare tre månaders tid, trots att hon inte deltog i vården av henne. Tingsrätten dömde sjuksköterskan för dataintrång och att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med 5 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 5407/2011

189

10 000 kronor

Samma sjuksköterska som i referatet ovan tittade olovligen i en kvinnas journaler vid 23 tillfällen under mer än ett års tid. Tingsrätten dömde sjuksköterskan för dataintrång och att betala skadestånd till kvinnan. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen för kränkning till 10 000 kronor. Myndigheten anförde i sitt beslut att man vid bedömningen av graden av kränkning bör ta hänsyn till bland annat arten av de uppgifter som intrånget har avsett samt tiden och omfattningen av brottsligheten. I det aktuella ärendet beaktade myndigheten att handlandet pågått under lång tid och att intrången skett vid ett stort antal tillfällen. Ärende 5406/2011

Överträdelse av kontaktförbud

190

Ingen ersättning

Pappan till en flicka överträdde ett meddelat kontaktförbud. Han talade först med flickans mamma och storasyster på en tågperrong, trots att mamman uppmanade honom att lämna stationen när ett tåg kom in. När flickan sedan kom till platsen ropade pappan till henne på ett avstånd om cirka 50 meter. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade flickans yrkande om skadestånd för kränkning eftersom pappan hade tagit kontakt med flickan på avstånd och kontakten varit kortvarig. Brottet hade därmed inte inneburit ett så allvarligt integritetsangrepp att ersättning för kränkning kunde beviljas. Brottsoffermyndigheten delade domstolens bedömning. Ärende 8360/2013

191

Ingen ersättning

Efter att en man meddelats kontaktförbud gentemot en kvinna försökte han vid ett tillfälle kontakta henne per telefon. När hon inte svarade skickade han ett sms till henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet men ogillade kvinnans yrkande om skadestånd för kränkning. Det rörde sig om ett enstaka tillfälle och mannen hade inte fått personlig kontakt med kvinnan. Hon fick inte heller någon brottsskadeersättning. Ärende 6256/2012

192

5 000 kronor

En kvinnas tidigare partner bröt mot ett kontaktförbud som han meddelats gentemot henne genom att han under en dryg månads tid skickade ett stort antal meddelanden till henne via Facebook. Tingsrätten dömde mannen för överträdelse av kontaktförbud och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp som domstolen dömt ut, vilket var 5 000 kronor. Ärende 11246/2014

193

5 000 kronor

En kvinna utsattes för överträdelse av kontaktförbud av en man som hon tidigare haft en relation med. Vid tre tillfällen under några dagars tid sökte han upp henne i bostaden och ringde samt knackade på hennes dörr. Vid ett av tillfällena gick han också in i lägenheten. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 7599/2020

194

10 000 kronor

En kvinna utsattes för överträdelse av kontaktförbud vid totalt 16 tillfällen under en period om fyra månader av en man som hon tidigare haft en relation med. Mannen skickade henne ett brev och sökte vid fem tillfällen upp henne i anslutning till hennes bostad, bland annat nedanför hennes balkong, genom att ringa på hennes ytterdörr och prata genom brevinkastet. Mannen kontaktade även kvinnan vid upprepade tillfällen genom att ringa henne och skicka över 100 meddelanden via sociala medier. Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 10 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 4335/2018