Beslut fattade 2021-10-11

Grov fridskränkning mot barn

150 000 kronor

En pojke utsattes för sju fall av misshandel och flera opreciserade fall av misshandel av sin pappa under en period om cirka två år och sex månader när han var mellan åtta och elva år. Misshandeln bestod bland annat av att pappan band fast pojken och sedan strök chili i hans analöppning, slog/piskade med tillhygge mot pojkens kropp, tog stryptag, slog mot huvudet, kastade föremål i form av bland annat skor och glas/kopp mot pojken samt genom att han tvingade pojken att stå stilla, hoppa och böja sig i onaturliga kroppsställningar under en inte obetydlig tid. Våldet medförde smärta, svullnad, andnöd och rodnad.

Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 75 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 150 000 kronor med följande motivering.

Vid ett …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-10-11

Grov fridskränkning mot barn

100 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka två år och sex månader när han var sju till knappt tio år, för fem fall av misshandel och flera opreciserade fall av misshandel av sin pappa. Misshandeln bestod bland annat av att pappan slog/piskade med tillhyggen mot pojkens kropp, slog mot huvudet, kastade föremål i form av bland annat skor och glas/kopp/nappflaska mot pojken samt genom att tvinga honom att stå stilla/hoppa/böja sig i onaturliga kroppsställningar under en inte obetydlig tid. Våldet medförde smärta, blodvite, näsbenbrott, ärrbildning och rodnad.

Hovrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 50 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kr med följande motivering.

Vid ett samm…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-10-11

Grov fridskränkning mot barn

100 000 kronor

En pojke utsattes under nästan tre års tid, när han var mellan tio och tretton år, för misshandel av sin pappa vid tre preciserade och ett flertal opreciserade tillfällen. Misshandeln bestod bland annat av slag och sparkar mot ansiktet och kroppen. Våldet medförde smärta, näsblod och blånader.

Tingsrätten dömde pappan för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor med följande motivering.

Vid ett …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-10-11

Grov fridskränkning mot barn

100 000 kronor

En pojke utsattes under nästan tre års tid, när han var mellan nio och tolv år, för misshandel av sin pappa vid två preciserade och ett flertal opreciserade tillfällen. Misshandeln bestod bland annat av slag och sparkar mot ansiktet och kroppen. Våldet medförde smärta, näsblod och blånader samt vid ett tillfälle medvetandeförlust.

Tingsrätten dömde pojkens pappa för grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 30 000 kronor för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kr med följande motivering.

Vid ett samm…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-10-11

Misshandel vid tre tillfällen – riktat mot barn

50 000 kronor

En flicka utsattes för tre fall av misshandel av sin pappa när hon var mellan tre månader och knappt två år. Misshandeln bestod av att pappan vid det första tillfället brände flickans ena hand med ett strykjärn, vid det andra tillfället av att han brände hennes ena axel genom att hälla varmt kaffe och vid det sista tillfället av att han tryckte/drog hennes hand på en varm spisplatta. Våldet medförde smärta, brännskador, ärrbildning och hudförändringar.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till flickan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann gällande de två första misshandelstillfällena att ersättningen för kränkning efter en sammanvägd bed…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-10-11