Datum för beslut

Misshandel vid tre tillfällen – riktat mot barn

50 000 kronor

En flicka utsattes för tre fall av misshandel av sin pappa när hon var mellan tre månader och knappt två år. Misshandeln bestod av att pappan vid det första tillfället brände flickans ena hand med ett strykjärn, vid det andra tillfället av att han brände hennes ena axel genom att hälla varmt kaffe och vid det sista tillfället av att han tryckte/drog hennes hand på en varm spisplatta. Våldet medförde smärta, brännskador, ärrbildning och hudförändringar.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till flickan med 35 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann gällande de två första misshandelstillfällena att ersättningen för kränkning efter en sammanvägd bedömning skulle bestämmas till 30 000 kronor samt till 20 000 kronor för det sista misshandelstillfället. Vid bedömningen beaktades, förutom gärningens allvar bestående av våld mot ett skyddslöst litet barn som vid samtliga tillfällen var under två år, att misshandeln begåtts i flickans hem av någon som hon ska kunna känna trygghet och förtroende för samt att alla tre tillfällen medfört brännskador och i två av fallen bestående skada i form av ärr.

Ärende 2400/2021