Sexuellt övergrepp

Sexuellt övergrepp är en ny brottsrubricering som infördes den 1 juli 2018 och som ersatte det dåvarande brottet sexuellt tvång. Som Brottsoffermyndigheten uppfattar skadeståndsrättslig praxis har det inte skett någon förändring av ersättningsnivåerna till följd av den nya rubriceringen. Myndigheten har endast haft ett ärende avseende sexuellt övergrepp vilket redovisas nedan. I avsaknad av ytterligare fall redovisas även ett ärende med den tidigare rubriceringen sexuellt tvång.

214

40 000 kronor

En kvinna utsattes för sexuellt övergrepp. Hon var kraftigt berusad och fick hjälp av en man att ta sig hem. Mannen släpade in kvinnan i trapphuset där han stack in sin hand i hennes byxor och hade handen på hennes underliv. Efter några minuter tog mannen in kvinnan i ett utrymme där kvinnan vaknade av att mannen masserade hennes underliv. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt övergrepp då han utnyttjat att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av berusning och sömn och därigenom haft begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. Han dömdes även att betala 40 000 kronor för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Ärende 10504/2019

215

50 000 kronor

En kvinna överfölls av en man som knuffade omkull henne varefter han la sig på henne, tryckte ner henne mot marken och slickade henne i ansiktet samt tog henne våldsamt på brösten och underlivet innanför kläderna. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt tvång och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten fann att det utdömda beloppet var lägre än vad som brukar utgå vid den typ av gärning som kvinnan utsatts för och beviljade henne ersättning med 50 000 kronor. Ärende 5729/2015