Fickstöld, väskryckning och andra tillgreppsbrott mot person

Brott som innebär ett angrepp på någons egendom ger normalt inte rätt till ersättning för kränkning. När det gäller grov stöld i form av fickstöld eller väskryckning kan ersättning lämnas om man samtidigt har utsatts för ett ofredande i form av ett fysiskt angrepp som inte varit av ringa karaktär. Hänsyn tas även till om brottet har riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet. Om offret inte var medveten om stölden när den ägde rum lämnas normalt ingen ersättning.

303

Ingen ersättning

En person stal en mobiltelefon och en tub hudkräm från en kvinnas jackficka. Hon upptäckte stölden och sprang efter tjuven, som slutligen stoppades av en ordningsvakt. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutade att inte lämna brottsskadeersättning för kränkning med följande motivering. Enligt gällande skadeståndsrätt ger sådana brott som utgör ett angrepp på någons egendom i regel inte rätt till ersättning för kränkning. Undantag görs dock om brottet även innefattar ett sådant brott som utgör en allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Så är till exempel fallet vid rån där ersättning lämnas för den kränkning som det innebär att utsättas för våld eller hot. När det gäller nu aktuellt brott kan ersättning för kränkning lämnas om man samtidigt har utsatts för ett ofredande i form av ett fysiskt angrepp som inte varit av endast ringa karaktär. Några omständigheter som medför att ersättning för kränkning kan lämnas finns dock inte i detta fall. Ärende 1484/2011

304

Ingen ersättning

En kvinna låg och sov på en bänk i en bussterminal när en man stal hennes mobiltelefon. Tingsrätten fann att gärningen inte kunde bedömas som en grov stöld eftersom kvinnan inte märkte när hon blev bestulen. Stölden hade också begåtts utan någon noggrannare planering. Mannen dömdes för stöld och att betala ett vitsordat skadestånd till kvinnan för kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutade att inte bevilja henne brottsskadeersättning för kränkning med samma motivering som i det föregående referatet. Ärende 493/11

305

Ingen ersättning

En kvinna skulle kliva av en buss. En man hjälpte henne med hennes rullator. När hon kommit av bussen upptäckte hon att hennes handväska var borta. Hon hade haft den på rullatorn. Ingen person kunde bindas till brottet. Kvinnan fick ingen brottsskadeersättning för kränkning med samma motivering som i de föregående referaten. Ärende 1160/2013

306

5 000 kronor

En kvinna var ute och gick och passerade ett antal unga män när en av dem ryckte till sig hennes axelremsväska som hon bar över axeln. Till följd av rycket föll hon omkull och skadade ena armen. Gärningspersonen förblev okänd. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 9631/2017

307

5 000 kronor

En man hade en halskedja på sig. Två män kom fram till honom varav en av dem ryckte av honom halskedjan. Mannen föll omkull och tillfogades också ett skrapmärke på halsen. Ingen person kunde bindas till brottet. Brottsoffermyndigheten fann att mannen varit utsatt för en allvarlig kränkning och lämnade ersättning med 5 000 kronor. Ärende 6570/2017

308

5 000 kronor

En kvinna ledde sin cykel i en backe när en yngre man närmade sig henne bakifrån. Han knuffade henne och tog hennes ryggsäck som hon hade i cykelkorgen. Hon föll till marken och skadade sig. Ingen har kunnat bindas till gärningen. Brottsoffermyndigheten gav kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 5 000 kronor. Ärende 9782/2012