Sök referat

Här kan du söka bland de referat som finns i Brottsoffermyndighetens referatsamling. Du kan skriva in ett eget sökord, välja vilken brottstyp du är intresserad av eller en kombination av båda.

Om du klickar i rutan Visa endast nya referat får du upp vägledande beslut som fattats av Nämnden för brottsskadeersättning efter att den tryckta referatsamlingen lanserats. Du kan söka bland de nya referaten genom att skriva in valfritt sökord eller genom att välja brottstyp.