Personrån

Omständigheter som särskilt beaktas vid bedömningen av nivån på kränkningsersättning vid denna typ av brott är främst det våld eller hot som använts, men även under hur lång tid rånet har pågått. Utgångspunkten vid rån är 15 000 kronor vid obeväpnade rån och 25 000 kronor vid rån med farliga vapen eller med föremål som för brottsoffret framstår som ett farligt vapen, till exempel vapenattrapper. Försvårande omständigheter i det enskilda fallet kan givetvis påverka beloppet i höjande riktning. Att ersättningarna ligger något högre än vid renodlade hot motiveras med det ytterligare kränkande moment det innebär att bli fråntagen personlig egendom i denna mycket utsatta situation.

30 000 kronor Rån med kniv

En ung man och hans kamrater utsattes för ett rån. De omringades av åtta personer varav två tog fram varsin kniv och tvingade mannen och hans kamrater att överlämna värdesaker. Någon person gick inte att binda till brottet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 30 000 kronor och beaktade vid bedömningen, förutom att det varit ett rån med kniv, att mannen och kamraterna varit i numerärt underläge i förhållande till rånarna.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 8643/2022

40 000 kronor Rån med kniv och tvingas utföra uppgift

En man utsattes för ett rån. Han och hans kamrat satt i en bil när en okänd man hoppade in i baksätet på bilen. Rånaren visade en kniv och uttalade hot med innebörd att han skulle döda mannen och hans kamrat om de påkallade hjälp. Rånaren uppmanade dem att köra till en bankomat där mannen tvingades ta ut pengar och överlämna till rånaren. Rånaren sa sedan åt dem att släppa av honom vid en butik vilket de gjorde. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade myndigheten att det varit ett rån med kniv under ett förhållandevis utdraget händelseförlopp, där mannen och hans kamrat befunnit sig i ett begränsat utrymme tillsammans med rånaren.

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Ärende 10482/2022