Nämnden för brottsskadeersättning

De flesta brottsskadeärenden avgörs av en beslutsfattande jurist, ofta med erfarenhet av domstolsarbete. Vissa ärenden avgörs av Nämnden för brottsskadeersättning. Det gäller framför allt ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Nämnden har år 2020 följande ordinarie sammansättning: justitierådet Ann-Christine Lindeblad (ordförande), tingsrättslagmannen Anders Dereborg (vice ordförande), hovrättspresidenten Erik Brattgård (vice ordförande), professorn i civilrätt Mårten Schultz och riksdagsledamoten Ellen Juntti. Nämnden sammanträder vanligtvis tre till fem gånger per år. Vid vissa sammanträden behandlas ärenden under ett tema, exempelvis kränkningsersättning för en viss typ av brott eller någon annan skadeståndsrättslig fråga av särskilt slag.