Terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017

Den 7 april 2017 tillgrep en man en lastbil och körde den nedför Drottninggatan i Stockholm. Under sin färd dödade han fem personer, skadade ett tiotal samt utsatte ett ytterligare stort antal personer för direkt livsfara. Färden på Drottninggatan tog knappt 40 sekunder och avslutades med att mannen kraschade lastbilen in i Åhléns varuhus. Han antände sedan en hemmabyggd spränganordning i lastbilens förarhytt, som dock inte detonerade på det sätt han hade tänkt. Han avvek därefter från platsen. Mannen dömdes för terroristbrott genom fem mord och allmänfarlig ödeläggelse. Han dömdes också för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord. Dessutom dömde tingsrätten honom för 24 fall av framkallande av fara för annan.

Utöver brotten dömdes mannen att betala skadestånd. Vid bedömningen av kränkningsersättningens storlek beaktade tingsrätten att det handlat om ett terroristbrott där en del av gärningen varit att injaga allvarlig fruktan hos människor; den rädsla och fruktan som gärningen framkallade var ett centralt syfte med brottsligheten och påverkade ersättningsbeloppen i höjande riktning. Dessutom riktade sig brottsligheten mot försvarslösa och oskyldiga personer som för mannen endast varit brickor i ett spel, något som framstod som särskilt kränkande för de målsägande som utsattes för fara. Brottsligheten var därtill särskilt ägnad att väcka allmän uppmärksamhet och den saknade varje tecken på urskillning. Tingsrätten fann därmed att mannens brottslighet kom i tydlig konflikt med grundläggande samhällsvärderingar, framför allt principen om människors lika värde. Även detta påverkade beloppen i höjande riktning.1

  1. Se Stockholms tingsrätts dom den 7 juni 2018 i mål B 4708-17.
401

Ingen ersättning

En kvinna promenerade längs Drottninggatan när hon såg lastbilen på ett avstånd om cirka 80–100 meter. Hon började springa från platsen och tog sin tillflykt in i en butik. Kvinnan var inte upptagen som målsägande i tingsrättsdomen. Brottsoffermyndigheten anförde i sitt beslut att konkret fara för döden eller svår kroppsskada inte kunde konstateras. Även om det hade kunnat fastställas att kvinnan varit nära lastbilen när den passerade befann hon sig inne i en butik vid tillfället med någorlunda god marginal att sätta sig i säkerhet. Myndigheten ansåg inte att kvinnan varit utsatt för ett brott utan att hon i stället var att bedöma som ett vittne. Hon hade därför inte rätt till någon brottsskadeersättning. Ärende 6380/2018

402

30 000 kronor Framkallande av fara för annan

En kvinna befann sig på Drottninggatan. Hon var på väg mot T-centralens tunnelbanestation och hade precis passerat ett övergångsställe när hon märkte att folk började springa. Hon blev omkullsprungen och såg sedan fronten av lastbilen komma emot henne. Hon försökte krypa bort och fick hjälp av en annan kvinna att resa sig. Kvinnan befann sig inom ett par meter från lastbilen och i samband härmed tappade mannen kontrollen över lastbilen. Tingsrätten dömde mannen för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd till kvinnan med 30 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 8642/2018

403

40 000 kronor Framkallande av fara för annan

En kvinna befann sig inne i Åhléns varuhusbyggnad när hon hörde en smäll varefter taket och väggen rasade. Hon såg lastbilen och sprang från platsen. Hon befann sig vid tillfället ett par meter från lastbilen. Tingsrätten dömde mannen för framkallande av fara för annan och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 5742/2018

404

125 000 kronor Försök till mord

En man befann sig utanför en butik vid en liten fasadavsats när lastbilen närmade sig. Han hann inte annat än att söka skydd genom att hoppa upp på avsatsen innan lastbilen passerade honom på någon meters avstånd. Utrymmet för mannen att söka skydd var litet. Tingsrätten fann att mannen varit utsatt för försök till mord och att han hade rätt till skadestånd för kränkning med 125 000 kronor. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 8242/2018

405

150 000 kronor Försök till mord

En kvinna befann sig i närheten av ett övergångsställe när hon fick syn på lastbilen som ”mejade ned” allt i dess väg. Hon träffades av lastbilen och kastades bakåt varvid hon förlorade medvetandet för en stund. Kvinnan ådrog sig allvarliga skador och fick amputera sin ena fot och en del av underbenet. Tingsrätten dömde mannen för försök till mord och att betala skadestånd till kvinnan med 150 000 kronor för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 8644/2018