Beslut fattade 2021-06-07

Grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt förtal

160 000 kronor (80 000 kronor för respektive brott)

En 13-årig flicka utsattes under en period om cirka sex månader för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt förtal.

Poseringsbrottet bestod av att en person vid ett flertal tillfällen via ett Snapchatkonto hotade att misshandla och våldta flickans kamrater om hon inte spelade in en film där hon genomförde sexuella handlingar med en hund. För att understryka hotens allvar och personens kännedom om flickan angav denne kamraterna vid namn. Till följd av hoten kände sig flickan tvingad att göra en inspelning vilket resulterade i tre filmer med familjens hund som hon skickade till det aktuella kontot. På filmerna visas flickans ansikte och nakna kropp tillsammans med hunden i sexuella situationer.                                     

Det grova förtalet bestod av att filmerna därefter spreds av okända personer till elever på flickans skola samt till andra personer i staden där hon bodde. Filmerna fanns tillgängliga under i vart fall tre månader.

Någon gärningsperson har inte gått att binda till brotten.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan brottsskadeersättning för kränkning med totalt 160 000 kronor för den samlade brottslig…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-06-07

Jämkning av brottsskadeersättning för sveda och värk

Ingen ersättning

En man och hans fru var hemma när flera skott avlossades mot deras lägenhet med följden att frun träffades och avled. Dådet var riktat mot mannen med anledning av en konflikt inom en kriminell grupp i vilken han bland annat angripit andra fysiskt och samma dag, innan dådet, försökt beväpna sig samt uttalat dödshot. Hovrätten dömde två män för bland annat medhjälp till mord på mannens fru och att solidariskt betala skadestånd till honom med 60 000 kronor för sveda och värk (anhörigersättning).

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten avslog mannens ansökan med följande motivering.

Mannen har i och för sig rätt till ersättning för persons…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-06-07

Ersättning för sveda och värk vid våldtäkt, mindre grovt brott

10 000 kronor

En kvinna utsattes för en våldtäkt, mindre grovt brott, av en man. Domstolen dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med – såvitt här är av intresse – 2 500 kronor för sveda och värk.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för sveda och värk med 10 000 kronor med följande motivering.

Hög…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2021-06-07