Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak utgör, förutom ett brott mot den enskilde målsäganden, också ett angrepp på staten i form av rättsordningen. Straffvärdet för brottet är därför ofta högre än för samma gärning som enbart skulle bedömas som exempelvis olaga hot. Detta innebär dock inte att nivån på kränkningsersättningen höjs i motsvarande mån. Att syftet med gärningen är att påverka rättsprocessen ses alltså i regel inte som en höjande faktor vid bestämmandet av ersättningens storlek.

374

Ingen ersättning

En kvinna chattade med en man på internet. Mannen hotade att inte lämna tillbaka kvinnans jacka om hon inte tog tillbaka en polisanmälan mot mannens kamrat. Tingsrätten dömde mannen för övergrepp i rättssak och att betala skadestånd till kvinnan för kränkning. Brottsoffermyndigheten avslog kvinnans ansökan om brottsskadeersättning med följande motivering. För att brottsskadeersättning för kränkning ska kunna lämnas krävs att den brottsliga handlingen har inneburit en allvarlig kränkning av den skadelidandes personliga integritet. Även om situationen varit obehaglig för kvinnan anser inte Brottsoffermyndigheten att hon i skadeståndsrättslig mening varit utsatt för en sådan allvarlig kränkning att ersättning kan lämnas. Ärende 12298/2010

375

5 000 kronor

En kvinna utsattes för övergrepp i rättssak. En person skickade meddelanden till henne med innebörd att hon skulle döda henne för att hon vittnat i en rättegång. Tingsrätten dömde gärningspersonen för brottet och att betala skadestånd till den utsatta kvinnan med 5 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 324/2020

376

7 000 kronor

En kvinna angreps av en person för att hon gjort en polisanmälan. Personen gjorde hotfulla uttalanden, spottade kvinnan i ansiktet samt sparkade henne på foten så att smärta uppstod. Tingsrätten dömde gärningspersonen för övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 7 000 kronor för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Ärende 2491/2018

377

10 000 kronor

En man hotades av en person som uttalade att han skulle skjuta mannen om han kontaktade polisen. För att förstärka hotet visade personen att han hade en pistol innanför jackan. Tingsrätten dömde gärningspersonen för övergrepp i rättssak och att betala skadestånd med 10 000 kronor för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp. Ärende 8145/2018

378

15 000 kronor

En man hotades av en annan man som satte spetsen på en kniv mot mannens hals och hotade att skära halsen av honom om han ringde polisen. Tingsrätten dömde gärningspersonen för övergrepp i rättssak och att betala ett medgivet skadestånd för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som det utdömda, vilket var 15 000 kronor. Ärende 6568/2012

379

20 000 kronor

En man skulle medverka i en rättegång. En tid innan kom tre personer till hans arbetsplats. Han uppmanades att kontakta en person vars namn stod på ett visitkort. De träffades och personen, som bar kläder med koppling till ett gäng som förknippas med kriminell verksamhet, uttalade hot som var både uttryckliga och underförstådda. Personen visade flera sms som bland annat hade innebörden att mannen inte skulle känna igen den utpekade gärningspersonen vid den kommande rättegången. Vid tillfället satt de i en bil tillsammans med en tredje man. Denne höll en skruvmejsel i ena handen. Hovrätten dömde gärningspersonen för övergrepp i rättssak och att betala skadestånd till mannen med 20 000 kronor för kränkning. Mannen fick brottsskadeersättning med samma belopp. Ärende 247/2012

380

20 000 kronor

En man sköts till döds i en lägenhet där en kvinna befann sig. I direkt anslutning till skjutningen, då kvinnan försökte rädda livet på mannen, riktade skytten pistolen på nära håll mot hennes huvud och hotade att döda henne om hon sa något om händelsen. Hovrätten frikände en man eftersom det inte ansågs styrkt att det var han som begått gärningen. Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan utsatts för övergrepp i rättssak av en okänd person och betalade ut brottsskadeersättning med 20 000 kronor för kränkning. Ärende 5586/2014