Beslut fattade 2023-12-11

Olaga hot

Ej allvarlig kränkning

En man kandiderade till Sveriges riksdag inför valet 2022. Under sin valturné brände han upprepade gånger en religiös skrift som del av budskapet han ville förmedla. Det resulterade bland annat i flera våldsamma upplopp, att han fick motta ett stort antal olaga hot via sociala medier, att polisen fick beskydda honom samt ett antal rättegångar där han var målsägande.

Mannen mottog bland annat ett olaga hot i form av ett textmeddelande som en ung kvinna skickade till honom via Instagram. I meddelandet skrev hon att mannen skulle dö om han besökte en ort där han planerat att ha ett valmöte. I förhör uppgav hon att tanken var att tillräckligt mycket hat skulle få honom att sluta bränna den religiösa skriften. Åklagaren beslutade att utfärda en straffvarning med motiveringen att det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande (ungdomligt oförstånd).

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten avslog mannens ansökan med följande motivering.

Mannen har under sin valturné återkommande bränt en relig…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-12-11

Grovt förtal

30 000 kronor

Tre poliser utsattes för grovt förtal och förgripelse mot tjänsteman. Vid en fotbollsmatch höll supportrar upp två banderoller med en text som angav att poliserna var ”beväpnade igen i samhällets tjänst”. Banderollerna innehöll också följande text. ”Gör samhället en tjänst och skjut er själva. Smutsiga mördare” samt ”25 skott för att avrätta en förståndshandikappad. Det behövs bara tre i era pannben”. Budskapet fick spridning inte till bara publiken på arenan utan också via TV och andra media.

Innehållet på banderollerna hade sin grund i att en ung man sköts till döds vid ett polisingripande och att ett åtal för tjänstefel mot poliserna hade ogillats i en dom. 

Två personer som hållit i banderollerna åtalades för grovt förtal, förgripelse mot tjänsteman och grovt hot mot tjänsteman. Domstolen ansåg att gärningen objektivt sett utgjorde grovt förtal och förgripelse mot tjänsteman, men att den inte kunde anses innebära något hot. Domstolen ogillade dock åtalet då det inte var styrkt att de tilltalade känt till vad som stod på banderollerna.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade poliserna ersättning med 30 000 kronor och beaktade vid bedömningen karaktären av det som stod …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-12-11

Särskild anhörigersättning - mord

50 000 kronor

En pojke mördades av sin pappa. Tingsrätten dömde pappan för brottet och beslutade att han skulle betala skadestånd till pojkens mamma med bland annat 70 000 kr för särskild anhörigersättning. Det begärdes ingen ersättning för kränkning i rättegången.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mamman brottsskadeersättning för särskild anhörigersättning med 50 000 kr och avslog ansökan av…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-12-11

Ringa barnfridsbrott

10 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

En pojke utsattes för ett ringa barnfridsbrott genom att han bevittnade när hans mamma blev utsatt för ett ofredande av hans pappa. Ofredandet bestod av att mamman blev omkullknuffad. Tingsrätten dömde pappan för brottet och beslutade att han skulle betala skadestånd till pojken med 10 000 kr för kränkning.

Av utredningen i ärendet framgår att bevittnandet bestod av att pojken hörde gärningen. Han hörde bråk och skrik samt en ”smäll och dunk”.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken ersättning med 10 000 kronor och beaktade vid bedömningen att han hörde bråk, en smäll o…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-12-11

Olaga hot och överträdelse av kontaktförbud

25 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

En man utsattes under en period om dryga två månader för tre fall av olaga hot samt tolv fall av överträdelser av kontaktförbud av en kvinna som han tidigare haft en relation med. Det första hotet bestod av att kvinnan uttalade dödshot utanför hans bostad. Det andra hotet bestod av att kvinnan skickade ett meddelande till honom med en bild på en pistol följt av en text med innehållet att han skulle dödas. Kvinnan bröt därutöver mot ett kontaktförbud genom att hon vid totalt 68 tillfällen skickade meddelanden och ringde till honom. Vid det sista tillfället skickade hon ett mejl där hon hotade att skada honom.

Tingsrätten dömde kvinnan för brotten och att betala skadestånd till mannen med 15 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade mannen ersättning med 25 000 kronor och beaktade vid bedömningen att han utsatts för brotten av…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-12-11