Beslut fattade 2023-10-02

Brott i nära relation mot vuxen – Våld vid ett enstaka tillfälle

100 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

Grov misshandel

En kvinna utsattes för en grov misshandel av sin tidigare sambo, som vid den aktuella tidpunkten bodde tillfälligt i hennes bostad. Han slog henne ett stort antal gånger med både öppen och knuten hand samt med ett skohorn i ansiktet, på huvudet och på armen, drog henne i håret, puttade ner henne på golvet och nerför en trappa samt därefter stampade, trampade och sparkade henne på kroppen och sedan trampade och stampade henne i ansiktet. Det samlade våldet medförde smärta, lossnat hår, blödning i ögat, svullnad samt blåmärken i ansiktet och på kroppen. Brottet bevittnades av parets två gemensamma barn som var närvarande under hela händelseförloppet. Vid samma tillfälle, när barnen försökte hindra sin pappa från att misshandla kvinnan, knuffade han ena barnet in i en vägg och det andra barnet så att det föll. 

När kvinnan och barnen sprungit ut till innergården slog mannen sönder rutorna till två vitrinskåp i lägenheten, samt glas och flaskor som fanns i skåpen, med ett bordsben.

Mannen dömdes för grov misshandel och skadegörelse och att betala skadestånd till kvinnan med 60 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor med följande motivering.

Brottss…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-10-02

Grovt barnfridsbrott

100 000 kr

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

En flicka och en pojke utsattes för grovt barnfridsbrott av sin pappa när de var elva respektive sju år. De bevittnade när deras pappa utsatte deras mamma för en grov misshandel. Misshandeln bestod av att pappan slog mamman ett stort antal gånger med både öppen och knuten hand samt med ett skohorn i ansiktet, på huvudet och på armen, drog henne i håret, puttade ner henne på golvet och nerför en trappa samt därefter stampade, trampade och sparkade henne på kroppen och sedan trampade och stampade henne i ansiktet. Det samlade våldet medförde smärta, lossnat hår, blödning i ögat, svullnad samt blåmärken i ansiktet och på kroppen. Flickan och pojken var närvarande under hela händelseförloppet. Vid samma tillfälle, när flickan och pojken försökte hindra pappan från att misshandla mamman, knuffade pappan flickan in i en vägg och pojken så att pojken föll.

Pappan dömdes för grovt barnfridsbrott och ofredande gentemot flickan och grovt barnfridsbrott och misshandel gentemot pojken samt att betala skadestånd till dem med 60 000 kr vardera för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade flickan och pojken brottsskadeersättning för kränkning med 100 000 kronor med följande motiveri…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-10-02

Våldtäkt

300 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

I nära relation med våldsinslag

En kvinna blev utsatt för misshandel och våldtäkt av sin sambo. Misshandeln bestod i att sambon knuffade och drog i kvinnan, tog ett strypgrepp om hennes hals, slog henne på kroppen och sparkade henne på benet eller foten. Kort därefter blev hon utsatt för en våldtäkt genom att han berörde eller penetrerade kvinnans underliv med sina fingrar samt genomförde ett vaginalt samlag. Den bristande frivilligheten bestod i att sambon tryckte ner henne, knuffade och slog henne på ryggen och drog henne i håret. Det samlade våldet medförde andnöd, smärta, hudavskrapningar, hudmissfärgningar samt sprickor i underlivet. Domstolen dömde sambon för brottet och beslutade att han skulle betala skadestånd till kvinnan med 250 000 kr för kränkning. Eftersom det var fråga om ett enda händelseförlopp konsumerades misshandeln av våldtäkten.

Av domen framgår att brottet begicks i ett mycket litet rum i en lägenhet där parterna och deras gemensamma barn var inneboende samt att barnet befann sig i rummet under hela händelseförloppet.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med 300 000 kronor med följande motivering.

Brottss…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-10-02

Våldtäkt

250 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

I samband med inbrottsstöld

En kvinna utsattes för inbrottsstöld och våldtäkt av en för henne okänd man. Under tiden som kvinnan låg och sov tog sig mannen in i hennes lägenhet och stal bland annat en TV, mobiltelefoner och datorer. Efter att mannen lämnat de tillgripna föremålen på en annan plats återvände han till lägenheten och genomförde en våldtäkt. Kvinnan vaknade av att mannen låg på henne och genomförde ett samlag. Efter att hon vaknat tryckte han med våld ned och höll fast henne. Domstolen dömde mannen för brotten och beslutade att han skulle betala skadestånd till kvinnan med 225 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann att kvinnan hade rätt till högre ersättning än vad domstolen dömt ut och bestämde ersättningen till …

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-10-02

Personrån

40 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

I bostad med tillhyggen

En kvinna och en man utsattes för rån och övergrepp i rättssak. De befann sig i sin bostad tillsammans när det ringde på ytterdörren. När mannen öppnade riktade en maskerad man en pistol mot honom. Bakom gärningsmannen fanns ytterligare en maskerad man som tog fram en större kniv ur ett fodral. Gärningsmännen gick in i bostaden och uppmanade kvinnan och mannen att lägga sig på golvet i vardagsrummet. Den ena gärningsmannen frågade var klockorna fanns och tog deras mobiltelefoner. Den andra gärningsmannen tillgrep två klockor varefter kvinnan och mannen uppmanades att vänta fem-tio minuter innan de kunde hämta telefonerna som skulle placeras i trapphuset av gärningsmännen. De uttalade även att kvinnan och mannen inte skulle kontakta polisen och att de ”hade koll på dem”. Någon person gick inte att binda till gärningen.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan och mannen ersättning med 40 000 kronor vardera och beaktade vid bedömningen att de uts…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-10-02

Utpressning

30 000 kronor

Vid bedömningen av ersättningens storlek har Brottsoffermyndigheten tillämpat 5 kap. 6 § skadeståndslagen i dess lydelse från och med den 1 juli 2022.

En man utsattes för försök till bedrägeri, utpressning samt övergrepp i rättssak av två män under en period om dryga två veckor. Mannen lurades av två gärningsmän att överföra 108 500 kronor i tron att han betalade handpenningen för en husbil. Pengarna återbetalades dock sedan av den person som fått dem. Gärningsmännen kontaktade då mannen och hans fru upprepade gånger under flera dagars tid via telefon och textmeddelanden och hotade bland annat med att spränga deras hus, skjuta dem och göra hembesök hos dem om de inte betalade en fiktiv skuld. I samband med utpressningen varnades även mannen för att andra skulle söka upp dem om polisen kontaktades. Vid sex olika tillfällen betalade mannen och hans fru sammanlagt 136 000 kronor till de två gärningsmännen. Domstolen dömde gärningsmännen för brotten och beslutade att de solidariskt skulle betala skadestånd till mannen med 15 000 kr för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten fann, med hänsyn till lydelsen av 5 kap. 6 § skadeståndslagen från och med den 1 juli 2022, att mannen ha…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2023-10-02