Beslut fattade 2022-06-07

Grova sexualbrott mot barn

1 200 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tolv år för ett oöverskådligt antal fall av grov våldtäkt mot barn, två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering samt ett fall av grovt barnpornografibrott av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, där även starkt förnedrande inslag förekom. I vart fall ett av övergreppen filmades av pappan. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var sex år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under större delen av hans uppväxt och upphörde först när han var arton år och flyttade hemifrån.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till pojken med 715 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Brottsoffermyndigheten beviljade pojken brottsskadeersättning för kränkning med 1 200 000 kronor med följande motivering.

Brotts…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-06-07

Grova sexualbrott mot barn

1 000 000 kronor

En pojke utsattes under en period om dryga fyra år för grov våldtäkt mot barn vid ett stort antal tillfällen av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, ofta med starkt förnedrande inslag. Vid flera av övergreppen förgrep sig pappan samtidigt på ett syskon till pojken, vilket pappan också dokumenterade på film. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var tio år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under drygt fyra års tid.

Pappan utsatte även pojken för grov fridskränkning under en period om två år. Den grova fridskränkningen bestod i ständigt återkommande fall av misshandel och ett olaga tvång. Våldet innefattade bl.a. slag, sparkar, skallningar, hårdragningar med kraftigt håravfall, upprepat våld mot könsdelar och ögon, stick med tillhygge och kraftig böjning av fingrar. Det olaga tvånget bestod i en mycket skändlig handling.

Hovrätten dömde pappan för grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 700 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt til…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-06-07

Grova sexualbrott mot barn

1 000 000 kronor

En pojke utsattes under en period om två år för grov våldtäkt mot barn vid ett stort antal tillfällen av sin pappa. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, ofta med starkt förnedrande inslag. Vid flera av övergreppen förgrep sig pappan samtidigt på ett syskon till pojken, vilket pappan också dokumenterade på film. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var femton år och utövades återkommande och systematiskt i mycket stor omfattning under två års tid.

Pappan utsatte även pojken för grov fridskränkning under i stort sett samma tidsperiod. Den grova fridskränkningen bestod i ständigt återkommande fall av misshandel. Våldet innefattade bl.a. slag med eller utan tillhyggen, hårdragningar med kraftigt håravfall, upprepat våld mot könsdelar, stick samt skärning med tillhygge, kraftig böjning av fingrar samt nedtryckning av fingrar i pojkens svalg.

Hovrätten dömde pappan för grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och grov fridskränkning och att betala skadestånd till pojken med 1 000 000 kronor för kränkning (yrkat och vitsordat belopp).

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt til…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-06-07

Grova sexualbrott mot barn

600 000 kronor

En pojke utsattes under en period om cirka tre år och fyra månader för grov våldtäkt mot barn vid ett flertal tillfällen, minst tjugo gånger. Övergreppen bestod framför allt av anala och orala samlag, där även starkt förnedrande inslag förekom. Det fanns hela tiden ett latent hot om våld för det fall pojken inte hörsammade pappans önskemål. De sexuella övergreppen inleddes när pojken var nio år och utövades återkommande och systematiskt i stor omfattning under brottstiden.

Hovrätten dömde pappan för brotten och att betala skadestånd till pojken med  500 000 kronor för kränkning.

Domstolen fann att de brott som pappan gjort sig skyldig till, inklusive brott mot pojkens syskon, innehöll så försvårande moment och var så allvarliga och hänsynslösa att det samlade straffvärdet motsvarade fängelse i fjorton år, det vill säga maximistraffet för flerfaldig sexualbrottslighet av nu aktuellt slag.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att pojken har rätt til…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-06-07

Grova sexualbrott mot barn

800 000 kronor

En mycket ung flicka utsattes av en närstående man, under en period om cirka ett år och sju månader, för   

- 49 fall av grov våldtäkt mot barn,

- 153 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn,

- ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn,

- 24 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering,

- 16 fall av sexuellt ofredande samt

- grovt barnpornografibrott.

Samtliga övergrepp dokumenterades på foto eller film och bestod bl.a. av oral, vaginal och anal penetration.

Mannen dömdes för brotten och att betala skadestånd till flickan med 600 000 kronor för kränkning.

Domstolen anförde i domskälen bl.a. följande. Brottsligheten har skett återkommande och systematiskt. Flickan, som är mycket ung och ännu inte kunnat prata ordentligt, har befunnit sig i en skyddslös situation där hon inte haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen eller berätta om dem för andra personer i sin omgivning. Det har varit fråga om ett mycket stort antal gärningar, i vissa fall har det varit fråga om flera gärningar samma dag och man kan dra slutsatsen att gärningarna hållit på länge då man av filmerna och fotografierna kan se att flickan och mannen hunnit byta miljö och kläder. Därtill att merparten av gärningarna ägt rum i flickans hem; en plats där hon har att känna sig trygg och av en person som är henne närstående.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma inledande motivering som i ärende 1655/2022 (stycke två och tre) finner Brottsoffermyndigheten att flickan har rätt ti…

Läs hela referatet
Datum för beslut 2022-06-07