Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

60 000 kronor

En kvinna utsattes för grov kvinnofridskränkning samt två övergrepp i rättssak under en period om cirka två månader. Brotten begicks av en man som kvinnan hade en relation med. Den grova kvinnofridskränkningen bestod av sex misshandelstillfällen och ett olaga hot. De fem första tillfällena bestod av att mannen tog tag i kvinnans ansikte och vred om, att han drog henne i håret, tog ett grepp om hennes hals samt att han tilldelade henne bland annat slag i ryggen, på armen samt i ansiktet. Vid det sista misshandelstillfället tog mannen tag i kvinnans hud på ryggen och vred om, drog henne i håret, nypte, klämde och bet henne i ansiktet samt bet henne på axeln. Mannen tog även upprepade tag runt henne hals, varav ett med kraft, samt tilldelade henne upprepade slag mot huvudet och kroppen bland annat magen och underlivet. Vid tillfället var kvinnan gravid. Mannen stoppade även sina fingrar i hennes mun och drog i mungipan. Olaga hotet bestod av att mannen vid upprepade tillfällen uttalade hot mot kvinnan med innebörd att han skulle skada henne och bränna ner hennes hus.

Tingsrätten dömde mannen för brotten och att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Kvinnan har utsatts för sex fall av misshandel och upprepade fall av olaga hot under en period om cirka två och en halv månad, varav hon vid i vart fall ett misshandelstillfälle varit gravid. Våld riktades då mot hennes mage och underliv. Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning för den sammanlagda brottsligheten ska bestämmas till 60 000 kronor.

Ärende 11368/2020