Datum för beslut

Grov kvinnofridskränkning

80 000 kronor

En kvinna utsattes för misshandel av sin dåvarande sambo vid fem preciserade och flera opreciserade tillfällen under en period om cirka två år och nio månader genom att han bland annat tog hårda tag om hennes hals, tilldelade henne slag mot ansiktet och huvudet, tog tag i hennes hår och dunkade hennes huvud mot en vägg. Våldet medförde smärta, andnöd, blånader och rodnader. Kvinnan utsattes vidare för olaga hot vid ett preciserat och flera opreciserade tillfällen under samma period genom att mannen uttalade att han skulle döda eller skada deras gemensamma barn. Hon utsattes för ofredande vid flera opreciserade tillfällen under en period om nästan två år genom att han uttalade sig nedsättande om henne. Vid ett tillfälle uttalade han hot med innebörd att han skulle begå självmord om hon inte tog tillbaka sin polisanmälan.

Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och ringa övergrepp i rättssak. Avseende grov kvinnofridskränkning förpliktades mannen att betala skadestånd till kvinnan med 40 000 kronor för kränkning.

Brottsoffermyndighetens bedömning

Med samma motivering som i ärende 1355/2021 finner Brottsoffermyndigheten att kvinnan har rätt till högre ersättning för kränkning än det utdömda beloppet.

Brottsoffermyndigheten finner att ersättningen för kränkning ska bestämmas till 80 000 kronor. Vid bedömningen har hänsyn tagits till att utdömt skadestånd ligger något lågt i förhållande till den praxis som rådde vid tidpunkten för domen.

Ärende 11960/2020